Počkejte prosím chvíli...
Nepřihlášený uživatel
Nacházíte se: VŠCHT PrahaFPBTÚAPV → Studium → Magisterské studium → Diplomové práce → Diplomové práce 2018/2019
iduzel: 45180
idvazba: 50004
šablona: stranka
čas: 31.1.2023 08:52:20
verze: 5254
uzivatel:
remoteAPIs:
branch: trunk
Server: 147.33.89.150
Obnovit | RAW
iduzel: 45180
idvazba: 50004
---Nová url--- (newurl_...)
domena: 'uapv.vscht.cz'
jazyk: 'cs'
url: 'cs'
iduzel: 45180
path: 8548/15102/15103/15106/15269/15457/37727/45180
CMS: Odkaz na newurlCMS
branch: trunk
Obnovit | RAW

Přehled obhájených diplomových prací 2018/2019

Obor Kvalita a bezpečnost potravin (KBPN)

 

Student  Název česky Název anglicky Vedoucí DP
Bičiště Ondřej Nutriční hodnota vybraných výrobků z ryb Nutritional value of selected fish products doc. Ing. Jan Pánek, CSc.
Eisová Aneta Moderní postupy studia těkavých látek s využitím techniky mikroextrakce na tuhou fázi ve spojení s plynovou chromatografií a hmotnostně spektrometrickou detekcí Current approaches in detection of volatile substances using a technique solid phase microextraction and gas chromatography coupled to mass spectrometry Ing. Michal Stupák, Ph.D.
Glushchenko Mariya Mykotoxiny v produktech sladařství a pivovarství Mycotoxins in malting and brewing products Ing. Zbyněk Džuman, Ph.D.
Horáčková Lucie Sledování expozičních biomarkerů environmentální kontaminantů v biologických vzorcích Monitoring of biomarkers of environmental contaminants in biological samples doc. Ing. Jana Pulkrabová, Ph.D. 
Klimecký Jiří Aplikace infračervené spektrometrie pro autentikaci potravinářských výrobků Application of infrared spectrometry for authentication of food products prof. Dr. Ing. Jan Poustka
Kučerová Tereza Sledování vzniku rizikových složek tuků v závislosti na podmínkách zpracování Monitoring risk components of fats in dependence on processing conditions Ing. Beverly Bělková, Ph.D.
Nečasová Lucie Sledování reziduí pesticidů a jejich metabolitů ve víně Trace residues of pesticides and their metabolites in wine prof. Ing. Jana Hajšlová, CSc.
Petříčková Dora Senzorická jakost a složení kozích sýrů Sensory quality and composition of the goat cheeses doc. Dr. Ing. Marek Doležal
Peukertová Petra Fytokanabinoidy v léčebných produktech a doplňcích stravy Phytocanabinoids in medicinal products and food supplements prof. Ing. Jana Hajšlová, CSc.
Pískačová Martina Aplikace superkritické fluidní chromatografie pro kontrolu kvality produktů potravinářského průmyslu Application of supercritical fluid chromatography for quality control of food products Ing. Monika Tomaniová, Ph.D.
Podestátová Michaela Využití vysokorozlišovací hmotnostní spektrometrie pro sledování přírodních biologicky aktivních látek ve vybraných rostlinných surovinách a produktech The use of high resolution mass spectrometry  for monitoring of natural biologically active compounds in selected plant raw materials and products thereof prof. Ing. Jana Hajšlová, CSc.
Procházková Kamila

Charakterizace kvality použitých rostlinných olejů

(metoda na polymerované lipidy, polární lipidy a další)
Characterization of the quality of used vegetable oils (polymerized lipids, polar lipids and others) prof. Ing. Vladimír Kocourek, CSc.
Slavíčková Patricie Sledování markerů expozice vybraným toxickým látkám v biologických tekutinách Monitoring of exposure markers to selected toxic substances in biological fluids Ing. Zbyněk Džuman, Ph.D.
Staňková Helena Změny biologicky aktivních látek v průběhu skladování zeleniny

Changes in biologically active compounds during storage of vegetables

doc. Dr. Ing. Věra Schulzová
Špinka Martina Organoleptické a chemické vlastnosti vybraných druhů koření Organoleptic and chemical properties of selected spices Ing. Vojtech Ilko, Ph.D.
Šťastný Jan Komplexní zhodnocení dopadů tepelného ošetření semen máku v rámci jejich stabilizace/dekontaminace Comprehensive assessment of the impact of heat treatment of poppy seed within their stabilization /decontamination prof. Ing. Jana Hajšlová, CSc.
Vágenknechtová Pavlína Multidetečkní postupy pro hodnocení chemické bezpečnosti potravin Multidetection methods for chemical safety assessment Ing. Marie Suchanová, Ph.D.

  

Obor Forenzní biologická analýza (FABI)

Student  Název česky Název anglicky Vedoucí DP
Bělohlávková Andrea Oxidované lipidy – markery zdravotního rizika pro lidský organismus Oxidized lipids - markers of health risk for the human organism Ing. Vojtěch Hrbek, Ph.D.
Beranová Andrea Maskování hořké chuti Masking the bitter taste doc. Dr. Ing. Zdeňka Panovská
Bobková Zuzana Osud kanabinoidů v exponovaném organismu The fate of cannabinoids in an exposed organism prof. Ing. Jana Hajšlová, CSc.
Čermáková Kristýna Forenzní šetření biologicky aktivních látek konopí (Cannabis sp.) Forensic investigation of biologically active substances of cannabis (Cannabis sp.) prof. Ing. Jana Hajšlová, CSc.
Hrabalová Petra Využití infračervené spektrometrie pro autentikaci potravních doplňků Application of infrared spectrometry for authentication of food supplements prof. Dr. Ing. Jan Poustka
Kvirencová Jana Strategie odhalení falšování nutraceutik pomocí ´chemických fingerprintů´ Strategy for detection of nutraceuticals adulteration based on 'chemical fingerprints' Ing. Monika Tomaniová, Ph.D.
Schwarzová Denisa Analýza vlasů – náhled do historie expozice člověka Analysis of hair - an overview of human exposure history Ing. Darina Lanková, Ph.D.
Všetečková Veronika Toxické kontaminanty – skrytá rizika v plastech Toxic contaminants - hidden risks in plastics doc. Ing. Jana Pulkrabová, Ph.D. 
Aktualizováno: 15.11.2019 07:10, Autor: Martina Vlčková


VŠCHT Praha
Fakulta potravinářské a biochemické technologie
Ústav analýzy potravin a výživy
Technická 3, 166 28 Praha 6
Tel.: 220 44 3180
E-mail: martina.vlckova@vscht.cz
zobrazit plnou verzi