Počkejte prosím chvíli...
Nepřihlášený uživatel
Nacházíte se: VŠCHT PrahaFPBTÚAPV → Studium → Odborná praxe
iduzel: 55943
idvazba: 65147
šablona: stranka
čas: 30.9.2022 07:42:10
verze: 5160
uzivatel:
remoteAPIs:
branch: trunk
Server: 147.33.89.150
Obnovit | RAW
iduzel: 55943
idvazba: 65147
---Nová url--- (newurl_...)
domena: 'uapv.vscht.cz'
jazyk: 'cs'
url: '/studium/55943'
iduzel: 55943
path: 8548/15102/15103/15106/15269/55943
CMS: Odkaz na newurlCMS
branch: trunk
Obnovit | RAW

Odborná praxe 

Studenti 1. ročníku magisterského studijního programu jsou povinni absolvovat odbornou praxi v souladu se Směrnicí č. A/S/961/8/2021 Organizace povinného předmětu Odborná praxe v magisterském studiu.

Odborná praxe zahrnuje celkem čtyři týdny:

a) individuální odborná praxe (3 týdny) - probíhá mimo pracoviště VŠCHT Praha ve výrobní nebo obchodní společnosti, výzkumné, zdravotnické nebo zkušební instituci popř. v orgánu státní správy na odborné pozici, která odpovídá studijnímu zaměření studenta. Místo výkonu odborné praxe si dojednává student.

b) exkurze (1 týden) - zajišťuje Ústav analýzy potravin a výživy

Zajištění praxe

  • Studenti by si měli nalézt místo praxe dle svého zaměření sami a nejpozději do konce dubna nahlásit místo výkonu praxe včetně stručného popisu domluvené náplně práce e-mailem ústavnímu koordinátorovi - Ing. Kamila Hůrková, Ph.D. pomocí formuláře Souhlas s realizací odborné praxe. Odsouhlasenou firmu zapíše student do SISu - Grupíku (název a IČ firmy)ústavní koordinátor potvrdí v SISu - Grupíku Souhlas s realizací odborné praxe.
  • Před zahájením samotné praxe je třeba uzavřít Smlouvu o zajištění odborné praxe. Tato smlouva musí být podepsaná všemi třemi zúčastněnými stranami (jako první podepisuje smlouvu firma/instituce, následně student a jako poslední VŠCHT Praha zastoupená děkanem FPBT). Smlouvu podepsanou firmou/institucí a studentem předá student Ing. Martině Vlčkové. Bez uzavřené smlouvy nelze na praxi nastoupit! Uzavření smlouvy potvrdí v SISu - Grupíku Ing. Martina Vlčková.
  • Pokud firma/instituce vyžaduje vlastní smlouvu, je nutné nechat tuto smlouvu před uzavřením zkontrolovat školním právníkem - nutné vždy dopředu komunikovat s Ing. Martinou Vlčkovou.
  • Odborné praxe vykonávané v zahraničí je třeba řešit individuálně s proděkanem pro pedagogiku.                 

Podmínky zápočtu

  • Po ukončení praxe je nutné sepsat krátkou zprávu o jejím průběhu. Tato musí obsahovat následující body:

         a) charakterizace úkolů řešených v rámci praxe, vymezení cílů; 
         b) popis experimentů;
         c) závěry – shrnutí, zhodnocení přínosů a naplnění cílů praxe. 

Očekávaný rozsah je cca 5 stran. Zpráva se odevzdává v elektronické podobě do SISu - Grupíku.

  • Spolu se zprávou je nutné do SISu - Grupíku nahrát Potvrzení o absolvování odborné praxe, ve kterém bude uveden název firmy, jméno studenta, termín praxe a potvrzení, že student praxi absolvoval. Dokument bude opatřen razítkem zaměstnavatele a podpisem odpovědné osoby.

Finální hodnocení odborné praxe a udělení zápočtů proběhne na schůzce na začátku září, termín schůzky bude včas upřesněn e-mailem.

Úhrada nákladů spojených s vykonáváním praxe

Úhrada jízdného se proplácí pro přepravu veřejnou dopravou (autobus, vlak) v rozsahu na místo výkonu praxe (začátek praxe) a zpět (po ukončení praxe); v průběhu praxe je obvykle možná pouze alikvotní úhrada jízdného městskou hromadnou dopravou. Případnou úhradu ubytování v průběhu praxe je nutné předem projednat s příslušným ústavem (Ing. Martina Vlčková) - bez předchozí domluvy nelze úhradu nákladů na ubytování proplatit!

Pro vyúčtování nakladů spojených s vykonáváním praxe se použije formulář "Mimořádné stipendium - cestovní výlohy studenta magisterského, bakalářského nebo doktorského studijního programu”. K vyúčtování je třeba připojit příslušné doklady (jízdenky, časový kupon hromadné dopravy, daňový doklad za ubytování).

Seznam firem/institucí, ve kterých naši studenti již odbornou praxi absolvovali:

Firma/instituce Město
ALS Czech Republic s.r.o.  Praha
Bernard a.s.  Humpolec
Bidfood Opava s.r.o.  Opava
Blood cancer research group BCRG Ostrava
Centrální laboratoř FNKV Praha
Coca-Cola HBC Česko a Slovensko Praha
EcoFuel Laboratories s.r.o. Praha
EL spol. s.r.o. Ekologické laboratória, MPC Cessi a.s. Spišská Nová Ves
Eurofins CZ s.r.o. Praha
Chmelařský institut s.r.o. Žatec
Institut klinické a experimentální medicíny IKEM Praha
Jacobs Douwe Egberts Praha
Laboratoř Postoloprty s.r.o. Praha
Lion products s.r.o.  Humpolec
Lycos - Trnavské Sladovne, spol. s.r.o. Trnava
Merisant Krupka - Nové Modlany
Mlékárna Klatovy a.s.  Klatovy
Pekárna Hořovice (PAC Hořovice s.r.o.) Hořovice
Pivovar Primátor Náchod
Pivovary Staropramen s.r.o. Praha
Polabské mlékárny a.s.   Poděbrady
Potravinářské poradenství s.r.o. Radotín
Quinta-Analytica s.r.o. Praha
Rudolf Jelínek  a.s. Vizovice
Státní veterinární ústav Praha
Státní zdravotní ústav - oddělení pro chemickou bezpečnost Praha
Státní zemědělská a potravinářská inspekce Praha
Svijany a.s. Svijany
Ústav chemických procesů AV ČR Praha
Ústavu pro vyšetřování potravin v Praze Praha
Výzkumný ústav pivovarský a sladařský Praha
Výzkumný ústav potravinářský v Praze Praha
Výzkumný ústav včelařský Máslovice

Aktualizováno: 25.3.2022 13:35, Autor: Martina Vlčková

VŠCHT Praha
Fakulta potravinářské a biochemické technologie
Ústav analýzy potravin a výživy
Technická 3, 166 28 Praha 6
Tel.: 220 44 3180
E-mail: martina.vlckova@vscht.cz
zobrazit plnou verzi