Počkejte prosím chvíli...
Nepřihlášený uživatel
Nacházíte se: VŠCHT PrahaFPBTÚAPV → Studium → Odborná praxe
iduzel: 55943
idvazba: 65147
šablona: stranka
čas: 20.4.2024 23:31:55
verze: 5351
uzivatel:
remoteAPIs:
branch: trunk
Server: 147.33.89.153
Obnovit | RAW
iduzel: 55943
idvazba: 65147
---Nová url--- (newurl_...)
domena: 'uapv.vscht.cz'
jazyk: 'cs'
url: '/studium/55943'
iduzel: 55943
path: 8548/15102/15103/15106/15269/55943
CMS: Odkaz na newurlCMS
branch: trunk
Obnovit | RAW

Odborná praxe 

Studenti 1. ročníku magisterského studijního programu jsou povinni absolvovat odbornou praxi v souladu se Směrnicí č. A/S/961/8/2021 Organizace povinného předmětu Odborná praxe v magisterském studiu.

Odborná praxe zahrnuje celkem čtyři týdny:

a) individuální odborná praxe (3 týdny) - probíhá mimo pracoviště VŠCHT Praha ve výrobní nebo obchodní společnosti, výzkumné, zdravotnické nebo zkušební instituci popř. v orgánu státní správy na odborné pozici, která odpovídá studijnímu zaměření studenta. Místo výkonu odborné praxe si dojednává student.

b) exkurze (1 týden) - zajišťuje Ústav analýzy potravin a výživy

Zajištění praxe

  • Studenti by si měli nalézt místo praxe dle svého zaměření sami a nejpozději do konce dubna nahlásit místo výkonu praxe včetně stručného popisu domluvené náplně práce e-mailem ústavnímu koordinátorovi - Ing. Kamila Stehnová, Ph.D. pomocí formuláře Souhlas s realizací odborné praxe. Odsouhlasenou firmu zapíše student do SISu - Grupíku (název a IČ firmy)ústavní koordinátor potvrdí v SISu - Grupíku Souhlas s realizací odborné praxe.
  • Před zahájením samotné praxe je třeba uzavřít Smlouvu o zajištění odborné praxe. Tato smlouva musí být podepsaná všemi třemi zúčastněnými stranami (jako první podepisuje smlouvu firma/instituce, následně student a jako poslední VŠCHT Praha zastoupená děkanem FPBT). Smlouvu podepsanou firmou/institucí a studentem předá student Ing. Martině Vlčkové. Bez uzavřené smlouvy nelze na praxi nastoupit! Uzavření smlouvy potvrdí v SISu - Grupíku Ing. Martina Vlčková.
  • Pokud firma/instituce vyžaduje vlastní smlouvu, je nutné nechat tuto smlouvu před uzavřením zkontrolovat školním právníkem - nutné vždy dopředu komunikovat s Ing. Martinou Vlčkovou.
  • Odborné praxe vykonávané v zahraničí je třeba řešit individuálně s proděkanem pro pedagogiku.                 

Podmínky zápočtu

  • Po ukončení praxe je nutné sepsat krátkou zprávu o jejím průběhu. Tato musí obsahovat následující body:

         a) charakterizace úkolů řešených v rámci praxe, vymezení cílů; 
         b) popis experimentů;
         c) závěry – shrnutí, zhodnocení přínosů a naplnění cílů praxe. 

Očekávaný rozsah je cca 5 stran. Zpráva se odevzdává v elektronické podobě do SISu - Grupíku.

  • Spolu se zprávou je nutné do SISu - Grupíku nahrát Potvrzení o absolvování odborné praxe, ve kterém bude uveden název firmy, jméno studenta, termín praxe a potvrzení, že student praxi absolvoval. Dokument bude opatřen razítkem zaměstnavatele a podpisem odpovědné osoby.

Finální hodnocení odborné praxe a udělení zápočtů proběhne na schůzce na začátku září, termín schůzky bude včas upřesněn e-mailem.

Úhrada nákladů spojených s vykonáváním praxe

Úhrada jízdného se proplácí pro přepravu veřejnou dopravou (autobus, vlak) v rozsahu na místo výkonu praxe (začátek praxe) a zpět (po ukončení praxe); v průběhu praxe je obvykle možná pouze alikvotní úhrada jízdného městskou hromadnou dopravou. Případnou úhradu ubytování v průběhu praxe je nutné předem projednat s příslušným ústavem (Ing. Martina Vlčková) - bez předchozí domluvy nelze úhradu nákladů na ubytování proplatit!

Pro vyúčtování nakladů spojených s vykonáváním praxe se použije formulář "Mimořádné stipendium - cestovní výlohy studenta magisterského, bakalářského nebo doktorského studijního programu”. K vyúčtování je třeba připojit příslušné doklady (jízdenky, časový kupon hromadné dopravy, daňový doklad za ubytování).

Seznam firem/institucí, ve kterých naši studenti již odbornou praxi absolvovali:

Firma/instituce Město
ALS Czech Republic s.r.o.  Praha
Agular Solutions s.r.o. Praha
AROCO, spol. s r.o. Praha
Aquatest a.s. Praha
Bernard a.s.  Humpolec
Bidfood Opava s.r.o.  Opava
Blood cancer research group BCRG Ostrava
Bohemilk, a.s. Opočno
Centrální laboratoř FNKV Praha
Chromservis s.r.o. Praha
Coca-Cola HBC Česko a Slovensko Praha
Detecha ch.v.d. Nové Město nad Metují
EcoFuel Laboratories s.r.o. Praha
EL spol. s.r.o. Ekologické laboratória, MPC Cessi a.s. Spišská Nová Ves
Eurofins CZ s.r.o. Praha
Fakultní Thomayerova nemocnice Praha
Fresenius Kabi Horatev CZ s.r.o. Praha
Herbai a.s. Praha
Generální ředitelství cel Praha
Chmelařský institut s.r.o. Žatec
Institut klinické a experimentální medicíny IKEM Praha
Jacobs Douwe Egberts Praha
Kaufland Česká republika v.o.s. Praha
Kitl s.r.o. Jablonec nad Nisou
KMV BEV CZ s.r.o. Praha
Laboratoř Postoloprty s.r.o. Praha
Lion products s.r.o.  Humpolec
Lycos - Trnavské Sladovne, spol. s.r.o. Trnava
Makro Cash&Carry ČR s.r.o. Praha
Mattoni 1873 a.s. Karlovy Vary
Merisant Krupka - Nové Modlany
MILCOM a.s. Praha
Mlékárna Klatovy a.s.  Klatovy
Mlékárna Žirovnice Žirovnice
Mlýn Perner Svijany, spol. s r.o.    Svijany
Monitoring, s.r.o.    Praha
Nestlé Česko s.r.o. Praha
Pekárna Hořovice (PAC Hořovice s.r.o.) Hořovice, Příbram, Beroun
Pivovar Primátor Náchod
Pivovary Staropramen s.r.o. Praha
Plzeňský Prazdroj, a.s. Plzeň
Polabské mlékárny a.s.   Poděbrady
Potravinářské poradenství s.r.o. Radotín
Quinta-Analytica s.r.o. Praha
RABBIT Trhový Štěpánov a.s.    Trhový Štěpánov
Rudolf Jelínek  a.s. Vizovice
SCTbio a.s. Praha
Státní veterinární ústav Praha
Státní zdravotní ústav - oddělení pro chemickou bezpečnost Praha
Státní zemědělská a potravinářská inspekce Praha
Svijany a.s. Svijany
Ústav chemických procesů AV ČR Praha
Ústavu pro vyšetřování potravin v Praze Praha
VH Pharma a.s. Praha
Vidia-Diagnostika, spol. s r.o. Praha
Vodovody a kanalizace Hodonín, a.s. Hodonín
Všeobecná fakultní nemocnice v Praze Praha
Výzkumný a šlechtitelský ústav ovocnářský Holovousy s.r.o. Holovousy
Výzkumný ústav pivovarský a sladařský Praha
Výzkumný ústav potravinářský v Praze Praha
Výzkumný ústav včelařský Máslovice
Zentiva, k.s. Praha

Aktualizováno: 21.3.2024 23:12, Autor: Martina Vlčková

VŠCHT Praha
Fakulta potravinářské a biochemické technologie
Ústav analýzy potravin a výživy
Technická 3, 166 28 Praha 6
Tel.: 220 44 3180
E-mail: martina.vlckova@vscht.cz
zobrazit plnou verzi