Počkejte prosím chvíli...
Nepřihlášený uživatel
Nacházíte se: VŠCHT PrahaFPBTÚAPV → Studium → Magisterské studium → Diplomové práce 2016/2017
iduzel: 28397
idvazba: 36106
šablona: stranka
čas: 31.1.2023 07:22:48
verze: 5254
uzivatel:
remoteAPIs:
branch: trunk
Server: 147.33.89.150
Obnovit | RAW
iduzel: 28397
idvazba: 36106
---Nová url--- (newurl_...)
domena: 'uapv.vscht.cz'
jazyk: 'cs'
url: 'cs'
iduzel: 28397
path: 8548/15102/15103/15106/15269/15457/37727/28397
CMS: Odkaz na newurlCMS
branch: trunk
Obnovit | RAW

Přehled obhájených diplomových prací 2016/2017

Obor Kvalita a bezpečnost potravin (KBPN)

Student  Název česky Název anglicky Vedoucí DP
Báčová Kateřina Studium metabolitů organických polutantů jako markerů expozice člověka Study of the metabolites of organic pollutants as markers of human exposure doc. Ing. Jana Pulkrabová, Ph.D.
Bartová Patrícia Porovnání chemických a senzorických parametrů u nealkoholických nápojů z různých regionů Comparison of the chemical and sensory parameters of soft drinks of different regions doc. Dr. Ing. Zdenka Panovská
Černá Lucie Možnosti moderní hmotnostní spektrometrie pro robustní analýzu mykotoxinů a pesticidů Possibilities of modern mass spectrometry for robust analysis of mycotoxins and pesticides doc. Ing. Milena Stránská, Ph.D.
Formánková Kateřina Faktory ovlivňující redoxní potenciál piva Factors affecting the redox potential of beer doc. Dr. Ing. Karel Cejpek
Gavlasová Dominika Aplikace infračervené spektrometrie pro profilovou charakterizaci cereálií Applications of infrared spectrometry for the characterization of the cereals profile prof. Dr. Ing. Jan Poustka
Havlíček Marek Optimalizace chromatografických technik ve spojení s hmotnostní spektrometrií pro komplexní analýzu biotických matric Optimization of chromatographic techniques coupled to mass spectrometry technique for a comprehensive analysis of biotic matrices prof. Ing. Jana Hajšlová, CSc.
Hricko Jiří Bioprospekce netradičních rostlinných zdrojů Bioprospection of non-traditional plant sources doc. Ing. Milena Stránská, Ph.D.
Hubálková Šárka Výskyt organických polutantů v půdách Occurrence of organic pollutants in soils doc. Ing. Jana Pulkrabová, Ph.D.
Hyžíková Veronika Zhodnocení příjmu vybraných biologických aktivních látek v celkové denní dietě Evaluation of the intake of selected biological active compounds in the total diet doc. Ing. Jan Pánek, CSc.
Johanidesová Aneta Reaktivita oxidačních produktů lipidů Reactivity of lipid oxidation products doc. Ing. Zuzana Réblová, Ph.D.
Kreichová Lucie Karotenoidy v rostlinných a živočišných zdrojích Carotenoids in plant and animal materials doc. Dr. Ing. Věra Schulzová
Krejčová Veronika Nutriční hodnocení tuku cukrovinek a trvanlivého pečiva Nutritional assessment of confectionery and pastry fat doc. Dr. Ing. Marek Doležal
Kronusová Anna Maskování hořké chuti sladidel Masking the bitter taste of sweeteners doc. Dr. Ing. Zdenka Panovská
Kubošková Zuzana Kritické zhodnocení pracovních charakteristik MS analyzátorů při stanovení residuí pesticidů v potravinách Critical assessment of performance characteristics of MS analyzers in the determination of pesticide residues in food Ing. Marie Suchanová, Ph.D.
Kuča Michael Profilování vzorků alkoholických nápojů s cílem autentikace Profiling of alcoholic beverages samples for an authentication purpose Ing. Monika Tomaniová, Ph.D.
Kuchařová Iveta Optimalizace analytických postupů pro multireziduální analýzu pesticidů v potravinách živočišného původu Optimization of analytical procedures for multi-residue analysis of pesticides in food of animal origin Ing. Lucie Drábová, Ph.D.
Kuralová Martina Hodnocení chemické bezpečnosti a senzorické jakosti vybraných tepelně zpracovaných výrobků Assessment of chemical safety and sensory quality of thermally processed products Ing. Kateřina Maštovská, Ph.D.
Navrátilová Klára Autentikace rostlinných matric Authentication of plant matrices prof. Ing. Jana Hajšlová, CSc.
Nenáhlová Petra Využití metabolomiky v průkazu falšování potravin a doplňků stravy The use of metabolomics to detect food adulteration and food supplements doc. Ing. Milena Stránská, Ph.D.
Nořinská Kateřina Soli kyseliny glutamové a jejich senzorické vlastnosti Salts of glutamic acid and their sensory properties doc. Dr. Ing. Zdenka Panovská
Orosová Alena Studium biologicky aktivních látek v potravinách rostlinného původu Study of biologically active substances in foodstuffs  of plant origin doc. Dr. Ing. Věra Schulzová
Palůchová Veronika Hodnocení biologických efektů vyvolaných ´koktejly´ složek potravin Assessment of biological effects induced by ´cocktails´ of food components prof. Ing. Jana Hajšlová, CSc.
Řičařová Michaela  Autentikace masa a masných výrobků Authentication of meat and meat products prof. Ing. Vladimír Kocourek, CSc.
Smutná Šarlota Složení vybraných tuků a olejů a jejich senzorické a výživové hodnocení Composition of selected fats and oils and their sensory and nutritional evaluation doc. Dr. Ing. Marek Doležal
Štěpová Šárka Složení mastných kyselin tuku jemného pečiva a jeho nutriční hodnocení Fatty acid composition of fine pastry fat and its nutritional evaluation doc. Dr. Ing. Marek Doležal
Tobolková Anna Bioprospekce mikroskopických řas, analýza bioaktivních látek pomocí chromatografických technik Bioprospection of microalgae, analysis of bioactive compounds by using of chromatographic techniques doc. Ing. Milena Stránská, Ph.D.
Uttl Leoš Autentikace českých a moravských vín Authentication of Czech and Moravian wines prof. Ing. Jana Hajšlová, CSc.
Vincíková Anna Strategie hodnocení expozice toxickým látkám na základě vyšetření biologických matric Strategy of the assessment of exposure to toxic substances on the basis of the examination of biological matrices doc. Ing. Jana Pulkrabová, Ph.D.
Zíbarová Veronika Metodika stanovení fosforu a sledování obsahu fosforu v potravinách a stravě Methodology of phosphorus determination and investigation of phosphorus content in food and diet prof. Dr. Ing. Richard Koplík

Obor Forenzní biologická analýza (FABI)

Student Název česky Název anglicky Vedoucí DP
Burešová Martina Toxicita degradačních produktů mikro nebo nanostrukturovaných směsných materiálů Toxicity of the degradation products arising from micro and nanostructured composite materials Ing. František Pudil CSc.
Koldová Adéla Faktory ovlivňující rozsah glykace bílkovin Factors affecting the extent of proteins' glycation doc. Dr. Ing. Karel Cejpek
Kratochvíl Michal Využití techniky SPME při sledování emisí ve vnitřním prostředí Application of the SPME technique in the monitoring of emission in indoor environment doc. Ing. Jana Pulkrabová, Ph.D.
Mráz Petr Využítí nového typu kvadrupólového analyzátoru pro testování ultrastopových hladin reziduí pesticidů v komplexních matricích Application of a new type of quadrupole analyzer for testing of ultra-trace levels of pesticide residues in complex matrices Ing. Kateřina Maštovská, Ph.D.

Aktualizováno: 20.9.2017 14:11, Autor: Martina Vlčková


VŠCHT Praha
Fakulta potravinářské a biochemické technologie
Ústav analýzy potravin a výživy
Technická 3, 166 28 Praha 6
Tel.: 220 44 3180
E-mail: martina.vlckova@vscht.cz
zobrazit plnou verzi