Počkejte prosím chvíli...
Nepřihlášený uživatel
Nacházíte se: VŠCHT PrahaFPBTÚAPV → Studium → Magisterské studium → Diplomové práce 2015/2016
iduzel: 22290
idvazba: 27852
šablona: stranka
čas: 31.1.2023 07:56:33
verze: 5254
uzivatel:
remoteAPIs:
branch: trunk
Server: 147.33.89.153
Obnovit | RAW
iduzel: 22290
idvazba: 27852
---Nová url--- (newurl_...)
domena: 'uapv.vscht.cz'
jazyk: 'cs'
url: 'cs'
iduzel: 22290
path: 8548/15102/15103/15106/15269/15457/37727/22290
CMS: Odkaz na newurlCMS
branch: trunk
Obnovit | RAW

Přehled obhájených diplomových prací 2015/2016

Student Název česky Název anglicky Vedoucí DP
Bánovská Veronika Reaktivní karbonylové sloučeniny v potravinách s různými druhy sladidel Reactive carbonyl species in the foods containing various sweeteners doc. Dr. Ing. Karel Cejpek 
Beneš František Kanabinoidy v konopí setém a obohacených výrobcích Cannabinoids in hemp and fortified products prof. Ing. Jana Hajšlová, CSc.
Ciencialová Diana Studium profilu těkavých látek pomocí techniky SPME-GC-MS Study of the volatiles´ profile using the SPME-GC-MS technique prof. Ing. Jana Hajšlová, CSc.
Gramblička Tomáš Optimalizace analytických postupů v oblasti biomonitoringu Optimization of the analytical procedures in human biomonitoring doc. Ing. Jana Pulkrabová, Ph.D.
Homolová Anna Studium výskytu různých skupin rostlinných alkaloidů ve vybraných potravinových komoditách The study of the occurrence of different groups of plant alkaloids in selected food commodities Ing. Ondřej Lacina, Ph.D.
Junková Jiřina Uplatnění dextrinů v recepturách smažených pokrmů Use of dextrins in recipes of fried dishes doc. Dr. Ing. Marek Doležal
Junghansová Jana Obsah askorbové kyseliny a antioxidační aktivita ovocných nápojů Content of ascorbic acid and antioxidant activity of fruit beverages doc. Ing. Jan Pánek, CSc.
Knitlová Pavlína Faktory ovlivňující vznik redukčních látek během Maillardovy reakce Factors affecting reducing agent formation during Maillard reaction doc. Dr. Ing. Karel Cejpek
Koníčková Hana Optimalizace multi-detekční LC-MS metody pro analýzu reziduí pesticidů Optimization of multi-detection LC-MS methods for analysis of pesticide residues Ing. Marie Suchanová, Ph.D.
Kuznetsova Valeriya Možnosti posouzení nutriční hodnoty stravy Possibilities of nutritional evaluation of a diet doc. Ing. Jan Pánek, CSc.
Matějková Lucie Vliv agrotechnických a zpracovatelských technologií na mykotoxiny v obilovinách The influence agronomic and processing technologies on mycotoxins in cereals doc. Ing. Milena Stránská, Ph.D.
Mezlíková Matina Aplikace vysokorozlišovací tandemové hmotnostní spektrometrie při kontrole jakosti potravin Application of high resolution tandem mass spectrometry in the food quality control prof. Ing. Jana Hajšlová, CSc.
Nguyen Quynh Anh Biologicky aktivní látky v rostlinných materiálech Biologically active substances in plant materials Ing. Ondřej Lacina, Ph.D.
Oliveriusová Petra Studium stability lipidické frakce v přírodních surovinách Study of the stability of the lipid fraction of natural raw materials Ing. Jana Kohoutková, Ph.D.
Orolínová Martina Sledování vybraných netěkavých produktů oxidace tuků Determination of selected non-volatile oxidation products of fats doc. Ing. Jan Pánek, CSc.
Sosnová Dominika Ztráty tokoferolů během kulinárního zpracování potravin Tocopherol losses during culinary food processing doc. Ing. Zuzana Réblová, Ph.D.
Šimalíková Bibiána Senzorické vlastnosti a změny olejů Sensorial characteristics and changes of oils doc. Dr. Ing. Zdenka Panovská
Tůmová Barbora Nutriční hodnocení tuku cukrářských a dalších vybraných výrobků Nutritional evaluation of fat contained in confectionary and similar food products doc. Dr. Ing. Marek Doležal
Vassilkova Alyona Metody analýzy glykosaminoglykanů založené na enzymové hydrolýze Methods based on enzymatic hydrolysis used for analysis of glycosaminoglycans prof. Dr. Ing. Jan Poustka
Vejdovská Kamila Karolína Schopnost oxidačních produktů lipidů iniciovat ztráty tokoferolů Induction of tocopherol losses in food by oxidized lipids doc. Ing. Zuzana Réblová, Ph.D.
Vochozková Veronika Vliv kulinárních operací na obsah procesních kontaminantů Effect of culinary operations on the levels of processing contaminants Ing. Kateřina Maštovská, Ph.D.
Vomáčková Marie Speciační analýza selenu v rostlinném materiálu Selenium speciation analysis in plant materials prof. Dr. Ing. Richard Koplík
Rektorisová Michaela Využití techniky superkritické fluidní chromatografie ve spojení s hmotnostní spektrometrií v analýze lipidů Application of supercritical fluid chromatography technique coupled with mass spectrometry in analysis of lipids Ing. Monika Tomaniová, Ph.D.
Zámečníková Daniela Biologicky aktivní látky -rostlinných surovin Biologically active substances of vegetable raw materials doc. Dr. Ing. Věra Schulzová
Aktualizováno: 7.8.2016 22:51, Autor: Martina Vlčková


VŠCHT Praha
Fakulta potravinářské a biochemické technologie
Ústav analýzy potravin a výživy
Technická 3, 166 28 Praha 6
Tel.: 220 44 3180
E-mail: martina.vlckova@vscht.cz
zobrazit plnou verzi