Počkejte prosím chvíli...
Nepřihlášený uživatel
Nacházíte se: VŠCHT PrahaFPBTÚAPV → Studium → Magisterské studium → Diplomové práce 2014/2015
iduzel: 22282
idvazba: 27844
šablona: stranka
čas: 21.6.2024 16:38:36
verze: 5420
uzivatel:
remoteAPIs:
branch: trunk
Server: 147.33.89.153
Obnovit | RAW
iduzel: 22282
idvazba: 27844
---Nová url--- (newurl_...)
domena: 'uapv.vscht.cz'
jazyk: 'cs'
url: '/studium/magisterske-studium/22282'
iduzel: 22282
path: 8548/15102/15103/15106/15269/15457/37727/22282
CMS: Odkaz na newurlCMS
branch: trunk
Obnovit | RAW

Přehled obhájených diplomových prací 2014/2015

Student

Téma česky

Téma anglicky

Vedoucí DP

Bazalková Karolina

Degradace esterů MCPD za různých podmínek kulinárního zpracování potravin

Degradation of MCPD esters under various conditions of culinary processing of food

Ing. Kateřina Maštovská, Ph.D.

Czornyj Štěpán

Obsah tokoferolů (vitaminu E) ve smažených potravinách

Content of tocopherols (vitamin E) in fried foods

doc. Ing. Zuzana Réblová, Ph.D.

Čápová Helena

Dynamika vzniku procesních kontaminantů při tepelném zpracování potravin 

The dynamics of processing contaminants formation under thermal treatment of foods

Ing. Kateřina Maštovská, Ph.D.

Čermák Jiří

Metabolomický fingerprinting jako nástroj autentikace potravinových surovin a produktů

Metabolomic fingerprinting as a tool for authentication of food raw materials and products

doc. Dr. Ing. Věra Schulzová

Daťková Petra

Senzorické vnímání trpké chuti

Sensory perception of astringent taste

doc. Dr. Ing. Zdenka Panovská

Fongusová Alžbeta

Obsah fosforu a alkalických prvků v potravinách určených pro výživu pacientů s ledvinovým selháním

Content of phosphorus and alkaline elements in foods dedicated for the nutrition of patients with kidney failure

prof. Dr. Ing. Richard Koplík

Forejtová Eva

Biologicky aktivní látky v potravních surovinách, hodnocení rizika dietární expozice

Biologically active components in foods, an assessment of the dietary exposure

doc. Ing. Milena Zachariášová, Ph.D.

Junghansová Jana

Obsah askorbové kyseliny a antioxidační aktivita ovocných nápojů

Content of ascorbic acid and antioxidant activity of fruit beverages

doc. Ing. Jan Pánek, CSc.

Korableva Daria

Perzistentní organické kontaminanty v biotických matricích

Persistent organic contaminants in biotic matrices

doc. Ing. Jana Pulkrabová, Ph.D.

Kosek Vít

Využití vysokorozlišovací hmotnostní spektrometrie při komplexním hodnocení biotických vzorků

Application of high resolution mass spectrometry in comprehensive assessment of biotic samples

prof. Ing. Jana Hajšlová, CSc.

Koštejnová Denisa

Využití statistických metod při zpracování senzorických dat

Use of statistical methods for the processing of sensoric data

doc. Dr. Ing. Zdenka Panovská

Maroušková Alžběta

Optimalizace metody metabolomického fingerprintingu pro hodnocení vzorků lidské plazmy

Optimization of metabolomic fingerprinting for the assessment of human plasma samples

doc. Ing. Jana Pulkrabová, Ph.D.

Pekárková Veronika

Metody strukturní analýzy glykosaminoglykanů

Methods of the structural analysis of glycoaminoglycans

prof. Dr. Ing. Jan Poustka

Schusterová Dana

Metabolity pesticidů jako markery způsobu pěstování zemědělských plodin

Pesticide metabolites as markers of the way of food crops growing

Ing. Marie Suchanová, Ph.D.

Škopíková Michaela

Sledování biologicky aktivních látek v netradičních rostlinných surovinách

Monitoring of biologically active compounds in nontraditional raw plant materials

doc. Dr. Ing. Věra Schulzová

Urbancová Kateřina

Metabolity polycyklických aromatických uhlovodíků jako expoziční markery

Metabolites of polycyclic aromatic hydrocarbons as markers of exposure

doc. Ing. Jana Pulkrabová, Ph.D.

Valeková Anna

Studium chemických a senzorických změn u vybraných aromat

Study of chemical and sensoric changes of selected flavours

doc. Dr. Ing. Zdenka Panovská

Zemanová Kateřina

Komplexní hodnocení mikrořas jako suroviny pro výrobu nutraceutik

Comprehensive assessment of microalgae as a raw material for production of nutraceuticals

doc. Ing. Milena Zachariášová, Ph.D.

Aktualizováno: 17.3.2016 12:06, Autor: Martina Vlčková


VŠCHT Praha
Fakulta potravinářské a biochemické technologie
Ústav analýzy potravin a výživy
Technická 3, 166 28 Praha 6
Tel.: 220 44 3180
E-mail: martina.vlckova@vscht.cz
zobrazit plnou verzi