Počkejte prosím chvíli...
Nepřihlášený uživatel
Nacházíte se: VŠCHT PrahaFPBTÚAPV → Studium → Magisterské studium → Diplomové práce 2007/2008
iduzel: 22281
idvazba: 27843
šablona: stranka
čas: 31.1.2023 08:03:57
verze: 5254
uzivatel:
remoteAPIs:
branch: trunk
Server: 147.33.89.153
Obnovit | RAW
iduzel: 22281
idvazba: 27843
---Nová url--- (newurl_...)
domena: 'uapv.vscht.cz'
jazyk: 'cs'
url: 'cs'
iduzel: 22281
path: 8548/15102/15103/15106/15269/15457/37727/22281
CMS: Odkaz na newurlCMS
branch: trunk
Obnovit | RAW

 Přehled obhájených diplomových prací 2007/2008

StudentTéma českyTéma anglickyVedoucí DP
Bc. Anna Čermáková Vybrané české léčivé rostliny jako možný zdroj antioxidantů Selected Czech medical plants as a source of antioxidants Ing. Zuzana Réblová, Ph.D.
Bc. Kateřina Čmejlová Uplatnění senzorické analýzy při hodnocení nápojů Use of sensory analysis in evaluation of beverages Dr. Ing. Zdeňka Panovská
Bc. Petr Dohnal Rezidua pesticidů v různých režimech chemického ošetření škůdců v potravinářské výrobě Pesticide residues in alternative schemes of chemical treatment of pests in food production doc. Ing. Vladimír Kocourek, CSc.
Bc. Linda Dvořáková Stanovení 3-MCPD a jeho esterů ve výrobcích z brambor Determination of 3-MCPD and its esters in potato products Dr. Ing. Marek Doležal
Bc. Pavlína Hurdová Rozšíření rozsahu multireziduální metody pro stanovení pesticidů využívající techniku GC/MS Extended range of the pesticide multiresidual method based on GC/MS technique Ing. Jana Kohoutková, CSc.
Bc. Jana Jenknerová Houževnatec jedlý - složení a senzorické vlastnosti Shiitake-composition and sensory properties Ing. František Pudil, CSc.
Bc. Kamila Kalachová Konjugované fusariové mykotoxiny v potravinách a krmivech na bázi cereálií Conjugated Fusarium mycotoxins in cereal foods and feeds prof. Ing. Jana Hajšlová, CSc.
Bc. Eva Kavková Složení a antioxidační vlastnosti česneku a česnekových přípravků Composition and antioxidative properties of garlic and garlic preparations Ing. Jana Králová
Bc. Jana Kertisová Stanovení 3-MCPD a jeho esterů v cereálních výrobcích Determination of 3-MCPD and its esters in cereal products Dr. Ing. Marek Doležal
Bc. Michael Konečný Vznik a transformace reduktonů během Maillardovy reakce Formation and transformation of reductones in the Maillard reaction Dr. Ing. Karel Cejpek
Bc. Lmartina Linková Změny speciace stopových prvků v potravinách vyvolané trávením Trace elements species alterations induced by food digestion doc. Dr. Ing. Richard Koplík
Bc. Barbora Malzerová Složení mastných kyselin vybraných potravinářských výrobků Fatty acid composition of selected food products prof. Ing. Jana Dostálová, CSc.
Bc. Dana Ovčaříová Chemické složení hlíz a listů yakonu Chemical composition of yacon tuberous root and leaves Ing. František Pudil, CSc.
Bc. Lada Pokorná Nestravitelné sacharidy luštěnin a těstovin Undigestible saccharides in legumes and pasta products prof. Ing. Jana Dostálová, CSc.
Bc. Eva Průšová Hmotnostní spektrometrie v analýze potravinových kontaminantů -validační studie Mass spectrometry in the analysis of contaminants-validation study prof. Ing. Jana Hajšlová, CSc.
Bc. Soňa Řezníčková Antioxidační aktivita lykopenu a dalších karotenoidů Antioxidative properties of lycopene and other carotenoids doc. Ing. Jan Pánek, CSc.
Bc. Dita Svobodová Změny biologicky aktivních xenobiotik v životním prostředí Changes of biologically active xenobiotics in the environment doc. Ing. Vladimír Kocourek, CSc.
Bc. Ivana Šnircová Využití SPME k hodnocení jakosti potravin - těkavé markery Use of SPME for food quality evaluation-volatile markers Dr.Ing. Kateřina Riddellová
Bc. Mája Štědrá Flavonoidy chmele - zdraví prospěšné komponenty piva a potravinových doplňků. Hop flavonoids-health beneficial components of beer and food supplements doc. Dr. Ing. Jan Poustka
Bc. Lenka Štočková Fumonisiny a další fusariové mykotoxiny v cereálních výrobcích Fumonisins and other Fusarium mycotoxins in cereal products prof. Ing. Jana Hajšlová, CSc.
Bc. Tereza Valentová Problematika stanovení furanu v potravinách Problems of furan determination in foods Dr.Ing. Kateřina Riddellová
Bc. Milan Vanderka Využití techniky GC-MS pro kontrolu bezpečnosti potravin Use of GC-MS technique in food safety control Ing. Tomáš Čajka
Bc. Zuzana Žáková Sledování biologicky aktivních látek v semeni lnu Monitoring of biologically active components in linseed Dr. Věra Schulzová
Aktualizováno: 22.9.2015 13:48, Autor:


VŠCHT Praha
Fakulta potravinářské a biochemické technologie
Ústav analýzy potravin a výživy
Technická 3, 166 28 Praha 6
Tel.: 220 44 3180
E-mail: martina.vlckova@vscht.cz
zobrazit plnou verzi