Počkejte prosím chvíli...
Nepřihlášený uživatel
Nacházíte se: VŠCHT PrahaFPBTÚAPV → Studium → Magisterské studium → Diplomové práce 2008/2009
iduzel: 22280
idvazba: 27842
šablona: stranka
čas: 31.1.2023 07:42:48
verze: 5254
uzivatel:
remoteAPIs:
branch: trunk
Server: 147.33.89.153
Obnovit | RAW
iduzel: 22280
idvazba: 27842
---Nová url--- (newurl_...)
domena: 'uapv.vscht.cz'
jazyk: 'cs'
url: 'cs'
iduzel: 22280
path: 8548/15102/15103/15106/15269/15457/37727/22280
CMS: Odkaz na newurlCMS
branch: trunk
Obnovit | RAW

Přehled obhájených diplomových prací 2008/2009

StudentTéma českyTéma anglickyVedoucí DP
Bc. Helena Bovšková Změny proteinů vaječného bílku během stárnutí vajec Modifications of egg white proteins during ageing of hen eggs doc. Ing. Kamila Míková, CSc.
Bc. Jana Doubková Zdroje bromovaných retardátorů hoření a dalších kontaminantů v životním prostředí Sources of brominated flame retardants and other contaminants in the environment doc. Dr. Ing. Jan Poustka
Bc. Vojtěch Hrbek Využití hmotnostní spektrometrie pro posuzování autenticity a původu potravin Mass spectrometry in assessment of food authenticity and traceability prof. Ing. Jana Hajšlová, CSc.
Bc. Diana Chrpová Antioxidační působení koření užívaného v šetřících dietách Antioxidant activity of herbs used in chary medical benefit diets doc. Ing. Jan Pánek, CSc.
Bc. Vojtěch Ilko Stanovení 3-MCPD v pražených obilovinách Determination of 3-MCPD in roasted cereals doc. Dr. Ing. Marek Doležal
Bc. Lucie Jančová Stanovení 3-MCPD ve sladech a cereálních výrobcích Determination of 3-MCPD in malts and cereal products doc. Dr. Ing. Marek Doležal
Bc. Lenka Kleperádová Vliv způsobu chovu na složení lipidů vaječného žloutku Influence of breeding type on the composition of egg yolk lipids doc. Ing. Kamila Míková, CSc.
Bc. Petra Krejčová Biologicky aktivní látky v bramborách Biologically active compounds in potatoes doc. Dr. Ing. Věra Schulzová
Bc. Veronika Krtková Sledování přenosu fusariových mykotoxinů v potravním řetězci Transfer of fusarium mycotoxins in food chain Ing. Jana Kohoutková, Ph.D.
Bc. Teraza Kuběnová Minerální látky v sóje a v sójových výrobcích Mineral elements in soybeans and soybean products doc. Dr. Ing. Richard Koplík
Bc. Jana Kukalová Chemické a senzorické vlastnosti odrůd jakonu Chemical and sensory properties of yacon varieties Ing. František Pudil, CSc.
Bc. Zuzana Mudrochová Dopad aplikace pesticidů na kvalitu ošetřených plodin. The effect of pesticide treatment on the quality of crops doc. Ing. Vladimír Kocourek, CSc.
Bc. Lenka Nedvědová Možnosti minimalizace akrylamidu v tepelně zpracovaných potravinách Possible ways of acrylamide minimization in heat-processed doc. Dr. Ing. Kateřina Riddellová
Bc. Hana Otevřelová Trichotheceny typu A v ovsu a produktech jeho zpracování Type A trichothecenes in oat and oat products Ing. Jana Kohoutková, Ph.D.
Bc. Benedikt Polák Monitoring halogenovaných perzistentních kontaminantů v environmentálních matricích Monitoring of halogenated persistent contaminants in environmental samples doc. Dr. Ing. Jan Poustka
Bc. Šárka Přinosilová Nové přístupy k zefektivnění GC - MS analýzy reziduí pesticidů v potravinách Novel approaches to streamlining GC - MS analysis of pesticide residues in foods Ing. Tomáš Čajka , Ph.D.
Bc. Jana Řeřichová Senzorické vnímání kovové chuti Sensory perception of metallic taste Ing. Alena Váchová, Ph.D.
Bc. Monika Svárovská Změny lipidů během mikrovlnného ohřevu Changes of lipids during microwave heating prof. Ing. Jana Dostálová, CSc.
Bc. Anna Šípková Složení mastných kyselin tuku ve vybraných potravinářských výrobcích Fatty acid composition of fat in selected food products doc. Ing. Jana Dostálová, CSc.
Bc. Dana Tichovská Schopnost fenolových kyselin chránit tokoferoly Ability of phenolic acids to protect tocopherols Ing. Zuzana Réblová, Ph.D.
Bc. Martina Valášková Stanovení a speciace stopových prvků v luštěninách metodou ICP-MS Trace elements determination and speciation in legumes using ICP-MS method doc. Dr. Ing. Richard Koplík
Bc. Kateřina Valenzová Nové trendy stanovení procesních kontaminantů v potravinách New trends in determination of processing contaminants in foodstuffs doc. Dr. Ing. Kateřina Riddellová
Bc. Zdenka Vepříková Studium dynamiky mykotoxinů během sladařsko-pivovarských technologií se zaměřením na jejich konjugáty The fate of mycotoxins during malt- and beer processing technologies with respect to their conjugates doc. Ing. Vladimír Kocourek, CSc.
Bc. Jan Vozár Transformace reduktonů během simulace podmínek zažívacího traktu Transformation of reductones during alimentary tract simulation Dr. Ing. Karel Cejpek
Bc. Jozef Záhorský Obsah rezistentního škrobu ve vybraných potravinářských výrobcích Contents of resistant starch in selected food products Ing. Dobromila Lukešová
Aktualizováno: 22.9.2015 13:49, Autor:


VŠCHT Praha
Fakulta potravinářské a biochemické technologie
Ústav analýzy potravin a výživy
Technická 3, 166 28 Praha 6
Tel.: 220 44 3180
E-mail: martina.vlckova@vscht.cz
zobrazit plnou verzi