Počkejte prosím chvíli...
Nepřihlášený uživatel
Nacházíte se: VŠCHT PrahaFPBTÚAPV → Studium → Magisterské studium → Diplomové práce 2009/2010
iduzel: 22279
idvazba: 27841
šablona: stranka
čas: 31.1.2023 08:27:47
verze: 5254
uzivatel:
remoteAPIs:
branch: trunk
Server: 147.33.89.150
Obnovit | RAW
iduzel: 22279
idvazba: 27841
---Nová url--- (newurl_...)
domena: 'uapv.vscht.cz'
jazyk: 'cs'
url: 'cs'
iduzel: 22279
path: 8548/15102/15103/15106/15269/15457/37727/22279
CMS: Odkaz na newurlCMS
branch: trunk
Obnovit | RAW

Přehled obhájených diplomových prací 2009/2010

StudentTéma českyTéma anglickyVedoucí DP
Bc. Ivan Bartoň Nové postupy přípravy vzorků potravin a životního prostředí pro simultánní stanovení různých skupin organických polutantů New strategies in sample preparation procedures for the simultaneous determination of various organic pollutants in food and environmental matrices Ing. Jana Pulkrabová, Ph.D.
Bc. Ivana Bartoňová Stanovení vitamínu E ve vejcích Vitamin E determination in hen eggs doc.Ing. Kamila Míková
Bc. Denisa Bartovská Vnímání hořké chuti kofeinu a jeho výskyt v potravinách The perception of caffein taste and its occurrence in foods Dr. Ing. Zdeňka Panovská
Bc. Marina Drobova Studium změn kolagenu v průmyslové výrobě Study of collagen changes during processing Ing. František Pudil, CSc.
Bc. Zbyněk Džuman Aplikace techniky LC-MS v analýze mykotoxinů Application of LC-MS technique in mycotoxins analysis Ing. Jana Kohoutková, Ph.D.
Bc. Milena Hánová Osud antioxidantů za podmínek trávení potravin Fate of antioxidants during food digestion simulation Dr. Ing. Karel Cejpek
Bc. Veronika Hloušková Sledování výskytu perfluorovaných uhlovodíků v potravinách a environmentálních matricích Monitoring of perfluorinated compounds in food and environmental matrices doc. Dr. Ing. Jan Poustka
Bc. Jaromír Hradecký Využití techniky GC-TOFMS pro simultánní stanovení vybraných skupin organických polutantů Application of GC-TOFMS technique for the simultaneous determination of various organic pollutants Ing. Jana Pulkrabová, Ph.D.
Bc. Eva jeníčková Profily těkavých látek jako nástroj autentifikace potravin Profiling of volatile compounds –tool for food authentication doc.Dr. Ing. Kateřina Riddelová
Bc. Kristýna Joudalová Příjem antioxidantů v ČR Intake of antioxidants in the Czech Republic Ing. Zuzana Réblová
Bc. Adéla Klabanová Optimalizace multireziduální LC-MS metody pro stanovení reziduí pesticidů v matricích s vyšším obsahem tuku Optimization of multiresidue LC-MS method for pesticide residues analysis of higher fat-content matrices Ing. Tomáš Čajka, Ph.D.
Bc. Eva Kleinová 3-MCPD a jeho estery ve výrobcích z brambor a cereálií 3-MCPD and its fatty acid esters in potato and cereal products Dr. Ing. Marek Doležal
Bc. Iva Klimešová Speciační analýza rtuti v potravinách Determination of mercury species in food doc. Dr. Ing. Richard Koplík
Bc. Alexandra Kostinová Biologicky aktivní látky v semeni lnu Biologically active compounds in flax seed Dr. Ing. Věra Schulzová
Bc. Josef Kubeš Využití hmotnostní spektrometrie v metabolomice rostlin Application of mass spectrometry in plant metabolomic profiling doc. Dr.Ing. Kateřina Riddellová
Bc. Darina Lanková Vývoj analytické metody pro stanovení hydroxy a methoxy derivátů PBDE ve vzorcích životního prostředí Development of analytical method for determination of hydroxy- and methoxy- metabolite of PBDEs in environmental samples Ing. Jana Pulkrabová, Ph.D.
Bc. Petra Linhartová Složení polyenových mastných kyselin v doplňcích stravy Composition of polyunsaturated fatty acids in food supplements Dr. Ing. Marek Doležal
Bc. Hana Lukešová Složení a antioxidační vlastnosti rostlin rodu Allium Composition and antioxidative properties of Allium plants Ing. Jana Horníčková, Ph.D.
Bc. Ivana Maloušková Komplementární metody stanovení antioxidační aktivity produktů Maillardovy reakce Complementary methods for antioxidant activity assessment of Maillard reaction products Dr. Ing. Karel Cejpek
Bc. Eva Manová Studium barevných změn potravinářských materiálů metodami obrazové analýzy Study of color changes in food materials by image analysis Ing. František Pudil, CSc.
Bc. Eliška Moravcová Studium tepelně indukovaných reakcí složek potravinových surovin pomocí hmotnostní spektrometrie v otevřeném prostoru Study of thermoinduced reactions of food compartments using DART-MS prof. Ing. Jana Hajšlová, CSc.
Bc. Hana Novotná Sledování obsahu biologicky aktivních látek v ekologicky a konvenčně pěstovaných plodinách Monitoring of biological active compounds in organic and conventional crop Dr. Ing. Schulzová Věra
Bc. Phansaphong Rattanapatiphan Metodika senzorického hodnocení mléčných výrobků Methodology of sensory evaluation of dairy products Dr. Zdenka Panovská
Bc. Iva Roubíčková Antioxidační působení vybraných složek stravy Antioxidative activity of selected component of diet doc. Ing. Jan Pánek, CSc.
Bc. Ivana Sosnovcová Mykotoxiny v surovinách a potravinách určených pro dětskou výživu Mycotoxins in crops and food used in baby food prof. Ing. Jana Hajšlová, CSc.
Bc. Aneta Šafaříková Rezistentní a pomalu travitelný škrob v potravinách Resistant and slowly digestible starch in food Ing. Dobromila Leitnerová
Bc. Kateřina Šatrová Složení mastných kyselin tuku ve vybraných potravinářských výrobcích a jeho nutriční hodnocení Fatty acids composition of fat in selected food products and its nutritional evaluation prof. Ing. Jana Dostálová, CSc.
Bc. Adam Vavrouš Zhodnocení výskytu reziduí pesticidů v ošetřených cereáliích a v herbálních přípravcích Assessment of pesticide residues in treated cereals and in herbal products. doc. Ing. Vladimír Kocourek, CSc.
Bc. Jana Zikmundová Zhodnocení reziduí pesticidů v jablkách při aplikaci různých systémů ochrany proti škůdcům Assessment of pesticide residues in apples originated from different treatment regimes against target pests. prof. Ing. Jana Hajšlová, CSc.
Aktualizováno: 22.9.2015 13:49, Autor:


VŠCHT Praha
Fakulta potravinářské a biochemické technologie
Ústav analýzy potravin a výživy
Technická 3, 166 28 Praha 6
Tel.: 220 44 3180
E-mail: martina.vlckova@vscht.cz
zobrazit plnou verzi