Počkejte prosím chvíli...
Nepřihlášený uživatel
Nacházíte se: VŠCHT PrahaFPBTÚAPV → Studium → Magisterské studium → Diplomové práce 2010/2011
iduzel: 22278
idvazba: 27840
šablona: stranka
čas: 31.1.2023 08:09:12
verze: 5254
uzivatel:
remoteAPIs:
branch: trunk
Server: 147.33.89.153
Obnovit | RAW
iduzel: 22278
idvazba: 27840
---Nová url--- (newurl_...)
domena: 'uapv.vscht.cz'
jazyk: 'cs'
url: 'cs'
iduzel: 22278
path: 8548/15102/15103/15106/15269/15457/37727/22278
CMS: Odkaz na newurlCMS
branch: trunk
Obnovit | RAW

Přehled obhájených diplomových prací 2010/2011

StudentTéma českyTéma anglickyVedoucí DP
Bc. Eva Baňacká Metody stanovení nerospustných antioxidantů Methods for the measurement of insoluble antioxidants Dr. Ing. Karel Cejpek
Bc. Beverly Bělková Potravinářské technologie ve vztahu k tvorbě procesních kontaminantů a senzoriky aktivních látek Processing technologies in relation to contaminants and flavour significant compounds doc. Dr. Ing. Kateřina Riddellová
Bc. Hana Daňhelová Hodnocení čerstvosti ryb, masa a výrobků pomocí hmotnostní spektrometrie v otevřeném prostoru Evaluation of fish and meat products freshness by ambient mass spectrometry doc. Ing. Tomáš Čajka, Ph.D.
Bc. Iveta Devátá Chemické a senzorické vlastnosti semen odrůd máku setého pěstovaných v ČR Chemical and sensory properties of papaver seed varieties cultivated in Czech Republic Ing. František Pudil, CSc.
Bc. Beata Fischerová Využití hmotnostní spektrometrie kontaktních materiálů pro potraviny The use of mass spectrometry for characterization of food contact materials Ing. Jana Pulkrabová, Ph.D.
Bc. Jakub Fišnar Vliv vnějších podmínek na schopnost fenolových kyselin ochraňovat tokoferoly The influence of external conditions on fenolic acids ability to protect tocopherols Ing. Zuzana Réblová, Ph.D.
Bc. Ondřej Grulich Pyrrolizidinové alkaloidy a další rizikové složky včelích produktů Pyrrolizidine alkaloids and other hazardous compounds of bee products prof. Ing. Jana Hajšlová, CSc.
Bc. Veronika Herychová Změny speciace stopových prvků v potravinách při trávení The speciation changes of microelements in food during digestion doc. Dr. Ing. Richard Koplík
Bc. Josef Janků Optimalizace GC-MS metody pro rychlé stanovení širokého spektra reziduí pesticidů v potravinách Optimization of GC-MS method for rapid analysis of wide range of pesticide residues in food doc. Ing. Tomáš Čajka, Ph.D.
Bc. Renata Jarošová Biologicky aktivní látky semene lnu Biologically active compounds of flax seed Dr. Ing. Věra Schulzová
Bc. Markéta Křehnáčová Luštěniny v lidské výživě a možnosti zvýšení jejich spotřeby Grain legumes in human nutriton and possibilities of their consumption increasing prof. Ing. Jana Dostálová, CSc.
Bc. Radka Křížová Vývoj analytických metod pro stanovení reziduí vybraných pesticidů v potravinách rostlinného původu Development of analytical methods for determination of residues of selected pesticides in food of plant origin doc. Ing. Vladimír Kocourek, CSc.
Bc. Alexandra Kysučanová Rezistentní škrob v bramborách a výrobcích z brambor Resistant starch in potatoes and potato products prof. Ing. Jana Dostálová, CSc.
Bc. Sandra Ličková Stanovení jasmonové a salicylové kyseliny v rostlinných materiálech Determination of jasmonic and salicylic acid in plant materials doc. Dr. Ing. Marek Doležal
Bc. Marek Papež Prach - zdroj kontaminace potravin organohalogenovanými látkami Dust - the source of organohalogen contaminants in foods Ing. Jana Pulkrabová, Ph.D.
Bc. Šárka Prachařová Účinnost některých doplňků stravy obsahujících antioxidanty The activity of some antioxidants contained in food supplements doc. Ing. Jan Pánek, CSc.
Bc. Tereza Přibilová Antioxidační aktivita vybraných bylin Antioxidant capacity of selected herbs doc. Ing. Jan Pánek, CSc.
Bc. Veronika Skokánková Kinetika vzniku esterů 3-MCPD při kulinární přípravě vybraných tradičních českých pokrmů Kinetics of 3-MCPD esters formation during culinary preparation of traditional Czech dishes Ing. Zuzana Zelinková, Ph.D.
Bc. Eva Stejskalová Využití hmotnostní spektrometrie pro sledování kvality potravin rostlinného původu The use of mass spectrometry for quality monitoring of food of plant origin doc.Dr. Ing. Kateřina Riddellová
Bc. Barbora Šťovíčková Kritické zhodnocení analytické metody pro stanovení akrylamidu v potravinách Critical assessment of analytical methodology for acrylamide analysis doc.Dr. Ing. Kateřina Riddellová
Bc. Michaela Šubrtová Reakce reduktonů a příbuzných látek Reactions of reductones and similar species Dr. Ing. Karel Cejpek
Bc. Martina Šustrová Vliv technologického a kulinárního zpracování na tvorbu 3-chlorpro-pan-1,2-diolu a jeho esterů The influence of household processing on on 3-chloropropane-1,2-diol and its esters Ing. Zuzana Zelinková, Ph.D.
Bc. Eva Tilgová Perfluorované sloučeniny v potravinových matricích Perfluorinated compounds in food matrices doc. Dr. Ing. Jan Poustka
Bc. Romana Vlachová Stanovení tokoferolů ve vaječných výrobcích Tocoferol determination in egg products. doc .Ing. Kamila Míková, CSc
Aktualizováno: 22.9.2015 13:49, Autor:


VŠCHT Praha
Fakulta potravinářské a biochemické technologie
Ústav analýzy potravin a výživy
Technická 3, 166 28 Praha 6
Tel.: 220 44 3180
E-mail: martina.vlckova@vscht.cz
zobrazit plnou verzi