Počkejte prosím chvíli...
Nepřihlášený uživatel
Nacházíte se: VŠCHT PrahaFPBTÚAPV → Studium → Magisterské studium → Diplomové práce 2011/2012
iduzel: 22277
idvazba: 27839
šablona: stranka
čas: 31.1.2023 07:45:59
verze: 5254
uzivatel:
remoteAPIs:
branch: trunk
Server: 147.33.89.150
Obnovit | RAW
iduzel: 22277
idvazba: 27839
---Nová url--- (newurl_...)
domena: 'uapv.vscht.cz'
jazyk: 'cs'
url: 'cs'
iduzel: 22277
path: 8548/15102/15103/15106/15269/15457/37727/22277
CMS: Odkaz na newurlCMS
branch: trunk
Obnovit | RAW

Přehled obhájených diplomových prací 2011/2012

StudentTéma českyTéma anglickyVedoucí DP
Bc. Dania Al-Balaa Vývoj multi-detekční LC-MS metody pro stanovení pyrrolizidinových alkaloidů a mykotoxinů v rostlinných matricích Development of multi-target LC-MS based analytical method for simultaneous determination of pyrrolizidine v alkaloids and mycotoxins in plant matrices prof. Ing. Jana Hajšlová, CSc.
Bc. Veronika Bachanová Aplikace plynové chromatografie–hmotnostní spektrometrie pro analýzu reziduí pesticidů v potravinách Application of gas chromatography–mass spectrometry for the analysis of pesticide residues in foods doc. Ing. Tomáš Čajka, Ph.D.
Bc. Marie Fenclová Stanovení širokého spektra mykotoxinů v matricích s vysokým obsahem vody Determination of multiple mycotoxins in high-moisture matrices Ing. Milena Zachariášová, Ph.D.
Bc. Veronika Havelková Využití hmotnostní spektrometrie pro hodnocení kvality a autenticity potravin The use of mass spectrometry for assessment of food quality and safety Ing. Lukáš Václavík, Ph.D.
Bc. Jana Kavalírová a-Dikarbonylové a a-hydroxykarbonylové produkty fragmentace sacharidů v potravinách a-Dicarbonyl and a-hydroxycarbonyl products of sugar fragmentation in foods doc. Dr. Ing. Karel Cejpek
Bc. Michala Kočkovská Perfluroalkylované a polyfluoroalkylované látky v kontaktních materiálech potravin Perfluoroalkylated and polyfluoroalkylated substances in food contact materials Ing. Jana Pulkrabová, Ph.D.
Bc. Kateřina Krausová Slaná chuť a náhražky soli Salty taste and salt substitutes Dr. Ing. Zdenka Panovská
Bc. Vendula Kuralová Markery vlivu technologických procesů na kvalitu pečených a smažených potravin Markers of the impact of technological processing on the quality of baked and fried products doc. Dr. Ing. Kateřina Riddellová
Bc. Lucie Nedbalová Hodnocení vlivu kontaktních materiálů na kvalitu potravin Evaluation of the impact of contact materials on food quality doc. Dr. Ing. Jan Poustka
Bc. Kateřina Pecháčková Využití hmotnostní spektrometrie při studiu tepelně indukovaných změn potravin Application of mass spectrometry for monitoring of heat-induced changes in foods Ing. Lukáš Václavík, Ph.D.
Bc. Diomid Revenco Aplikace metod LC-ICP-MS pro studium speciace prvků v obilovinách a jejich biologické dostupnosti Application of LC-ICP-MS methods to determine the speciation and biological accessibility of mineral elements in cereals doc. Dr. Ing. Richard Koplík
Bc. Ludmila Smutná Stanovení fytoestrogenů v rostlinných a živočišných materiálech Determination of phytoestrogens in plant and animal materials doc. Dr. Ing. Věra Schulzová
Bc. Michaela Steidlová Profilování těkavé frakce potravin pomocí SPME – GC-MS Food volatiles profiling using SPME – GC-MS doc. Dr. Ing. Kateřina Riddellová
Bc. Michal Stupák Stanovení organických kontaminantů plynovou chromatografií s tandemovou hmotnostní spektrometrií (GC-MS/MS) Determination of organic contaminants by gas chromatography coupled to tandem mass spectrometry (GC-MS/MS) Ing. Jana Pulkrabová, Ph.D.
Bc. Alžběta Švehlová Složení mastných kyselin tuku ve vybraných potravinářských výrobcích a jeho nutriční hodnocení Fatty acids composition of fat in selected food products and its nutrition evaluation prof. Ing. Jana Dostálová, CSc.
Bc. Lucie Tomanová Rozdíly v populaci v senzorickém vnímání hořké chuti v olejích The differences between population in bitter taste perception in oils Dr.Ing. Zdenka Panovská
Bc. Gabriela Vránová Možnosti inhibice oxidačního žluknutí u smažících tuků a olejů Possibilities of oxidative rancidity inhibition of frying oils doc. Ing. Jan Pánek, CSc.
Aktualizováno: 22.9.2015 13:49, Autor:


VŠCHT Praha
Fakulta potravinářské a biochemické technologie
Ústav analýzy potravin a výživy
Technická 3, 166 28 Praha 6
Tel.: 220 44 3180
E-mail: martina.vlckova@vscht.cz
zobrazit plnou verzi