Počkejte prosím chvíli...
Nepřihlášený uživatel
Nacházíte se: VŠCHT PrahaFPBTÚAPV → Studium → Magisterské studium → Diplomové práce 2012/2013
iduzel: 22276
idvazba: 27838
šablona: stranka
čas: 31.1.2023 07:24:55
verze: 5254
uzivatel:
remoteAPIs:
branch: trunk
Server: 147.33.89.153
Obnovit | RAW
iduzel: 22276
idvazba: 27838
---Nová url--- (newurl_...)
domena: 'uapv.vscht.cz'
jazyk: 'cs'
url: 'cs'
iduzel: 22276
path: 8548/15102/15103/15106/15269/15457/37727/22276
CMS: Odkaz na newurlCMS
branch: trunk
Obnovit | RAW

Přehled obhájených diplomových prací 2012/2013

StudentTéma českyTéma anglickyVedoucí DP
Bc. Monika Bachanová Rychlé metody stopové analýzy organických kontaminantů Rapid methods for ultra-trace analysis of organic contaminants doc. Ing. Jana Pulkrabová, Ph.D.
Bc. Simona Černohorská Studium faktorů ovlivňujících tvorbu procesních kontaminantů Study of factors influencing formation of processing contaminants prof. Ing. Jana Hajšlová, CSc.
Bc. Kateřina Hájková Vývoj metod pro kontrolu kvality produktů biotechnologií Development of methods for the quality control of biotechnology products Ing. Ondřej Lacina, Ph.D.
Bc. Jakub Hauser Změny hydrazinových derivátů v Ucháči Neuwirthovu Changes of hydrazine derivatives in Gyromitra Neuwirthii Ing. František Pudil, CSc.
Bc. Pavla Honová Pavla Vznik a rozklad esterů 3-MCPD a glycidylesterů v modelových systémech Formation and decomposition of 3-MCPD esters and glycidyl esters in model systems doc. Dr. Marek Doležal
Bc. Iva Hospodková Senzorické hodnocení náhražek slaných látek Sensory evaluation of salt substitutes doc. Dr. Ing. Zdenka Panovská
Bc. Kamila Hůrková Sledování vlivu tepelného ošetření na kvalitu potravin Monitoring the impact of heat treatment on food quality doc. Dr. Ing. Kateřina Riddellová
Bc. Monika Jírů Biologicky aktivní látky v produktech biotechnologií živočišných materiálů Biologically active compounds in animal biotechnology products Ing. Milena Zachariášová, Ph.D.
Bc. Aleš Krmela Využití evaporative light scattering detektoru (ELSD) pro stanovení sacharidů Application of evaporative light scattering detector (ELSD) in carbohydrate determination doc. Dr. Ing. Věra Schulzová
Bc. Karel Lukš Metabolomické profilování produktů ekologického a konvenčního zemědělství Metabolomic profiling of products from organic and conventional farming doc. Dr. Ing. Věra Schulzová
Bc. Liliya Mekhanoshina Rizika spojená s příjmem smažených potravin Risks associated with consumption of fried foods doc. Ing. Zuzana Réblová, Ph.D.
Bc. Iva Opekarová Nové strategie sledování kontaminantů vnitřního prostředí Novel strategies in monitoring of contaminants in indoor environment doc. Ing. Jana Pulkrabová, Ph.D.
Bc. Lucie Papajová Charakterizace vybraných složek metabolomu řas Characterization of selected components of algae metabolome prof. Ing. Jana Hajšlová, CSc.
Bc. Petra Slavíková Analýza mykotoxinů v potravinářských surovinách a produktech Analysis of mycotoxins in food materials and products thereof Ing. Milena Zachariášová, Ph.D.
Bc. Šárka Součková Prooxidační kapacita tepelně namáhaných tuků a olejů Prooxidant capacity of thermoxidized fats and oils doc. Ing. Zuzana Réblová, Ph.D.
Bc. Renata Stehlíková Nové postupy pro stanovení organických polutantů v biologických matricích New approaches in analysis of organic pollutants in biological matrices doc. Ing. Jana Pulkrabová, Ph.D.
Bc. Šárka Šimková Možnosti inhibice oxidačního žluknutí u smažicích tuků a olejů Possibilities of oxidative rancidity inhibition in frying oils doc. Ing. Jan Pánek, CSc.
Bc. Petr Vodrážka Aplikace hmotnostní spektrometrie pro charakterizaci odrůd česneku Application of mass spectrometry for the characterisation of garlic varieties. Ing. Ondřej Lacina, Ph.D.
Bc. Soňa Vytejčková Testování vlivu kontaktních materiálů na kvalitu potravin pomocí instrumentálních analytických metod Testing of the impact of contact materials on food quality employing instrumental analytical methods prof. Dr. Ing. Jan Poustka
Bc. Jana Zuzánková Využití hmotnostní spektrometrie pro (necílové) stanovení potravinových kontaminantů Application of mass spectrometry in (non-target) analysis of food contaminants prof. Ing. Jana Hajšlová, CSc.
Aktualizováno: 22.9.2015 13:50, Autor:


VŠCHT Praha
Fakulta potravinářské a biochemické technologie
Ústav analýzy potravin a výživy
Technická 3, 166 28 Praha 6
Tel.: 220 44 3180
E-mail: martina.vlckova@vscht.cz
zobrazit plnou verzi