Počkejte prosím chvíli...
Nepřihlášený uživatel
Nacházíte se: VŠCHT PrahaFPBTÚAPV → Studium → Magisterské studium → Diplomové práce 2013/2014
iduzel: 22274
idvazba: 27836
šablona: stranka
čas: 31.1.2023 08:56:19
verze: 5254
uzivatel:
remoteAPIs:
branch: trunk
Server: 147.33.89.150
Obnovit | RAW
iduzel: 22274
idvazba: 27836
---Nová url--- (newurl_...)
domena: 'uapv.vscht.cz'
jazyk: 'cs'
url: 'cs'
iduzel: 22274
path: 8548/15102/15103/15106/15269/15457/37727/22274
CMS: Odkaz na newurlCMS
branch: trunk
Obnovit | RAW

Přehled obhájených diplomových prací 2013/2014

StudentTéma českyTéma anglickyVedoucí DP
Bc. Marie Bícová Reakce redoxně aktivních složek potravin s meziprodukty Maillardovy reakce Reactions of redox-active food components with the intermediates of the Maillard reaction doc. Dr. Ing. Karel Cejpek
Jana Bihušová Využití techniky metabolomického profilování pro sledování složení potravin The use of metabolomic profiling technique for monitoring of food composition doc. Dr. Ing. Věra Schulzová
Eliška Humlová Necílený screening těkavých složek metabolomu jako nástroj hodnocení kvality a autenticity potravin Non-target screening of volatile compounds of metabolome components as a tool for assessment of food quality and authenticity prof. Ing. Jana Hajšlová, CSc.
Renata Jandová Využití techniky plynové chromatografie ve spojení s hmotnostní spektrometrií pro studium (semi)volatilních sloučenin Application of gas chromatography hyphenated to mass spectrometry for the study of (semi)volatile compounds prof. Ing. Jana Hajšlová, CSc.
Andrea Krúpová Stanovení silně polárních pesticidů a jejich degradačních produktů v potravinách rostlinného původu Determination of highly polar pesticides and their degradation products in foods of plant origin prof. Ing. Vladimír Kocourek, CSc.
Hana Málková Potraviny a pokrmy na bázi luštěnin vhodné pro redukční diety Legume based foods and dishes for slimming diets prof. Ing. Jana Dostálová, CSc.
Kateřina Matějková Degradace esterů 3-chlorpropan-1,2-diolu a glycidolu Degradation of 3-chloropropane-1,2-diol esters and glycidyl esters doc. Dr. Ing. Marek Doležal
Marta Medovová Zhodnocení možných zdrojů expozice člověka polycyklickými aromatickými uhlovodíky (PAU) Assessment of potential sources of human exposure to polycyclic aromatic hydrocarbons (PAHs) Ing. Kamila Kalachová, Ph.D.
Martin Mišura Změny těkavých látek během zpracování hub Changes of volatile compounds during mushroom processing Ing. Františk Pudil, CSc.
Silvie Odlerová Nové postupy pro stanovení estrogenních látek v mléce New approaches for analysis of estrogenic compounds in milk doc. Ing. Jana Pulkrabová, Ph.D.
Zuzana Ondřejková Obsah a složení tuku ve vybraných potravinářských výrobcích Content and composition of fat in selected food products doc. Dr. Ing. Marek Doležal
Barbora Pohořelá Změny mastných kyselin v tepelně namáhaných tucích a olejích Changes in fatty acids in thermally stressed fats and oils doc. Ing. Jan Pánek, CSc.
Andrea Švarcová Multi-analytické metody pro stanovení ´nových´ organických kontaminantů v prachu Multi-analyte methods for determination of ´emerging´ contaminants in dust doc. Ing. Jana Pulkrabová, Ph.D.
Denisa Tanečková Hodnocení vlivu vybraných faktorů na vnímání kyselé chuti Evaluation of some factors affecting perception of sour taste doc. Dr. Ing. Zdenka Panovská
Ivana Vošická Charakterizace glykosaminoglykanů v surovinách a kloubních preparátech Characterization of glycosaminoglycans in raw materials and joint supplements prof. Dr. Ing. Jan Poustka
Kristýna Weinertová Mykotoxiny a jejich maskované formy - strategie izolace a detekce pomocí moderních instrumentálních technik Mycotoxins and their masked forms - strategies of isolation and detection based on modern instrumental technologies Ing. Milena Zachariášová, Ph.D.
Alena Zachariášová Ultra-účinná kapalinová chromatografie ve spojení s hmotnostní spektrometrií pro analýzu potravinových kontaminantů Ultra-performance liquid chromatography coupled with mass spectrometry for advanced analysis of food contaminants doc. Dr. Ing. Věra Schulzová
Aktualizováno: 22.9.2015 13:46, Autor:


VŠCHT Praha
Fakulta potravinářské a biochemické technologie
Ústav analýzy potravin a výživy
Technická 3, 166 28 Praha 6
Tel.: 220 44 3180
E-mail: martina.vlckova@vscht.cz
zobrazit plnou verzi