Počkejte prosím chvíli...
Nepřihlášený uživatel
Nacházíte se: VŠCHT PrahaFPBTÚAPV → Věda a výzkum → Vědecké skupiny → Nutričně významné složky potravin a přídatné látky
iduzel: 56117
idvazba: 70063
šablona: stranka
čas: 19.7.2024 07:17:47
verze: 5420
uzivatel:
remoteAPIs:
branch: trunk
Server: 147.33.89.150
Obnovit | RAW
iduzel: 56117
idvazba: 70063
---Nová url--- (newurl_...)
domena: 'uapv.vscht.cz'
jazyk: 'cs'
url: '/veda-a-vyzkum/vedecke-skupiny/biologicky-aktivni-a-pridatne-latky'
iduzel: 56117
path: 8548/15102/15103/15106/15126/55591/56117
CMS: Odkaz na newurlCMS
branch: trunk
Obnovit | RAW

Nutričně významné složky potravin a přídatné látky

 

Biologicky aktivní látky, nutriční hodnocení kvality potravin

  

 ◳ biol akt l Schulzova (png) → (výška 215px)

Biologicky aktivní látky mohou vykazovat pozitivní ale i negativní biologické účinky. Jejich obsah závisí na druhu rostliny či podmínkách pěstování, ale je také ovlivněn podmínkami skladování a technologického zpracování. Pro sledování hladin biologicky aktivních látek a posouzení jejich stability jsou využívány moderní analytické metody, založené především na technice kapalinové chromatografie ve spojení s konvenční detekcí a  hmotnostní spektrometrií. Pracovní skupina se věnuje stanovení hladin karotenoidů, tokoferolů, chlorofylů, kyanogenních glykosidů, polyfenolů, flavonoidů, fytoestrogenních látek, galaktolitipů, glykoalkaloidů a mnoha dalších skupin látek v potravinách a potravinářských surovinách, krmivech, mikrořasách či doplňcích stravy.  

Pozornost je věnována stanovení hydrofilních (B1, B2, B6, B9, C) ale i lipofilních (A, E, D) vitaminů, základních složek potravin a surovin jako jsou sacharidy (cukry, polyalkoholy, škroby, polysacharid inulin), bílkoviny, aminokyseliny, tuky (mastné kyseliny) a další. Cílem je komplexní posouzení kvality potravin včetně určování nutriční (výživové) hodnoty. Studována je stabilita sledovaných látek.

Jako člen České technologické platformy pro ekologické zemědělství se zabýváme studiem kvality produktů ekologického zemědělství a biopotravin.

Publikace
 • Jiru M., Stranska-Zachariasova M., Kohoutkova J., Schulzova V., Krmela A., Revenco D., Koplik R., Kastanek P., Fulin T., Hajslova J.: Potential of microalgae as source of health-beneficial bioactive components in produced eggs. Journal of Food Science and Technology (2021) 58(11): 4225-4234. (doi: 10.1007/s13197-020-04896-3)

 • Koudela M., Schulzova V., Krmela A., Chmelarova H., Hajslova J., Novotny C.: Effect of Agroecological Conditions on Biologically Active Compounds and Metabolome in Carrot. Cells (2021) 104: 784. (doi: 10.3390/cells10040784)

 • Bhave A., Schulzova V., Mrnka L., Hajslova J.: Influence of harvest date and post-harvest treatment on carotenoids and flavonoids composition in French marigold flowers. Journal of Agricultural and Food Chemistry (2020). 68(30): 7880-7889. (doi: 10.1021/acs.jafc.0c02042)

 • Novotny C., Schulzova V., Krmela A., Hajslova J., Svobodova K., Koudela M.: Ascorbic Acid and Glucosinolate Levels in New Czech Cabbage Cultivars: Effect of Production System and Fungal Infection. Molecules (2018) 23(8): 1855. (doi: 10.3390/molecules23081855)

 • Bhave A., Schulzova V., Chmelarova H., Mrnka L., Hajslova J.: Assessment of the rosehips based on their biologically active compound content. Journal of Food and Drug Analysis (2017) 25 (3): 681-690. (doi: 10.1016/j.jfda.2016.12.019 )

 • Pavelkova P., Krmela A., Schulzova V.: Determination of carotenoids in flowers and food supplements by HPLC-DAD. Acta Chimica Slovaca (2020) 13 (‏ 1): 6-12.  (doi: 10.2478/acs-2020-0002

 • Rollova M., Gharwalova L., Krmela A., Schulzova V., Hajslova J., Jaros P., Kolouchova I., Matatkova O. (2020): Grapevine extracts and their effect on selected gut-associated microbiota: In vitro study. Czech Journal of Food Sciences (2020) 38(3): 137-143. (doi: 10.17221/308/2019-CJFS)

 • Humhal T., Kronusová O., Kaštánek P., Potočár T., Kohoutková J., Brányik T.: Influence of nitrogen sources on growth of thraustochytrids in waste water from the demineralization of cheese whey. Czech Journal of Food Sciences (2019) 37(5): 383-390. (doi: 10.17221/172/2018-CJFS)

Certifikované metodiky
 • Hajšlová J., Kohoutková J., Zachariášová M.: Metoda stanovení obsahu polynenasycených mastných kyselin v mikrořasách jakožto součásti krmiva pro drůbež a jiná zvířata. (2015) Uplatněná certifikovaná metodika. VŠCHT, ISBN 978-80-7080-925-9

 • Hajšlová J., Krmela A., Schulzová V.: Stanovení polysacharidu inulinu. Uplatněná certifikovaná metodika (2015) VŠCHT, Praha. ISBN 978-80-7080-926-6

 • Hajšlová J., Schulzová V., Krtková V., Nedělník J.: Stanovení fytoestrogenních látek v rostlinných matricích. Certifikovaná metodika č. 2014/96506, (2014). ISBN 978-80-7080-874-0

 • Hajšlová J., Schulzová V., Křížová L., Pavlok S.: Stanovení fytoestrogenních látek v biologickém materiálu a mléčných výrobcích. Certifikovaná metodika č. 2011/12-1 (2011) ISBN 978-80-7080-805-4

Přídatné látky  

  

 ◳ aditiva Schulzova (png) → (výška 215px)

Přídatné látky, ať přírodního nebo syntetického původu, se záměrně přidávají do potravin pro technologické účely jako je např. vylepšení nebo zachování jejich trvanlivosti, vzhledu, konzistence, chutě či vůně. Jedná se o různorodou skupinu látek, zejména z kategorií organických i anorganických barviv, sladidel, intenzifikátorů aroma, konzervačních látek, antioxidantů, emulgátorů, aj., lišících se chemickou strukturou i vlastnostmi a jejich použití je legislativně kontrolováno. Výzkumné téma skupiny zahrnuje vývoj a implementaci moderních analytických strategií, poskytujících nové možnosti v kontrole bezpečnosti a autenticity potravin. Pozornost je soustředěna na vývoj multidetekčních metod, využívajících především techniku kapalinové chromatografie ve spojení s vysokorozlišovací hmotnostní spektrometrií pro kontrolu hladin přídatných látek, definovaných Nařízením (ES) č. 1333/2008 ze skupiny sladidel, konzervačních látek a syntetických barviv v potravinách. Významné využití nabízí pracovní skupina také při průkazu přídavku nepovolených syntetických látek, především barviv, do potravin.

Publikace
 • Krmela A., Kharoshka A., Schulzova V., Pulkrabova J., Hajslova J.: A Simple LC–MS Multi-Analyte Method to Determine Food Additives and Caffeine in Beverages. LCGC Europe (2020) 33(7): 327-335. Fulltext

Certifikované metodiky

Krmela A., Kharoshka A., Schulzová V., Stránská M., Hajšlová J.: Metoda pro stanovení sladidel a konzervantů v nápojích a potravinách. (2020) Uplatněná certifikovaná metodika. VŠCHT, ISBN: 978-80-7592-080-5

Projekty

TAČR

 • TJ02000238: Vývoj inovativních analytických strategií využitelných pro kontrolu bezpečnosti a autenticity potravin a potravinářských surovin (2019 – 2020)

 • ČTPEZ – Člen řídícího výboru české technologické platformy pro ekologické zemědělství https://www.ctpez.cz/cz/o-ctpez

Aktualizováno: 25.4.2023 15:14, Autor: Martina Vlčková

Vedoucí pracovní skupiny:

prof. Ing. Jana Hajšlová, CSc.

×

BIOLOGICKY AKTIVNÍ LÁTKY, NUTRIČNÍ HODNOCENÍ KVALITY POTRAVIN

Docenti:

doc. Dr. Ing. Věra Schulzová

Odborní asistenti/Vědečtí pracovníci:

Ing. Lucie Drábová, Ph.D.
Ing. Beverly Hradecká, Ph.D.
Ing. Jana Kohoutková, Ph.D.

Doktorandi:

Ing. Monika Benešová
Ing. Aliaksandra Kharoshka
Ing. Lenka Libenská

×


VŠCHT Praha
Fakulta potravinářské a biochemické technologie
Ústav analýzy potravin a výživy
Technická 3, 166 28 Praha 6
Tel.: 220 44 3180
E-mail: martina.vlckova@vscht.cz
zobrazit plnou verzi