Počkejte prosím chvíli...
Nepřihlášený uživatel
Nacházíte se: VŠCHT PrahaFPBTÚAPV → Věda a výzkum → Vědecké skupiny → Organické kontaminanty v potravinách, životním prostředí a biomonitoring
iduzel: 56054
idvazba: 70651
šablona: stranka
čas: 30.3.2023 22:54:12
verze: 5263
uzivatel:
remoteAPIs:
branch: trunk
Server: 147.33.89.150
Obnovit | RAW
iduzel: 56054
idvazba: 70651
---Nová url--- (newurl_...)
domena: 'uapv.vscht.cz'
jazyk: 'cs'
url: 'cs'
iduzel: 56054
path: 8548/15102/15103/15106/15126/55591/56054
CMS: Odkaz na newurlCMS
branch: trunk
Obnovit | RAW

Organické kontaminanty v potravinách, životním prostředí a biomonitoring

  

Průmyslové kontaminanty v potravním řetězci

Lidská společnost využívá denně řadu chemických látek, které mohou být uvolňovány do životního prostředí, kde mohou vykazovat negativní účinky a setrvávat po dlouhou dobu. Tyto látky jsou nalézány v různých složkách životního prostředí, včetně vody, vzduchu, nebo půdy, která může spolu se sedimenty představovat významný rezervoár perzistentních látek. K průniku nežádoucích látek do tohoto přírodního materiálu dochází různými cestami zahrnujícími atmosférickou depozici, využívání kontaminované vody k zavlažování nebo prostřednictvím náhodných úniků.

Naše vědecká skupina se analýze environmentální kontaminantů věnuje dlouhodobě. Ze skupiny perzistentních organických polutantů (POP) se zaměřujeme na bromované retardéry hoření. (BFR), polychlorované bifenyly (PCB), organochlorované pesticidy (OCP), chlorované parafiny (CP), perfluoralkylované sloučeniny (PFAS), ale také polycyklické aromatické uhlovodíky (PAU), ftaláty, UV filtry, organofosfátové retardéry hoření (OPFR). V rámci různých studií sledujeme tyto látky nejen v potravinách a v potravních doplňcích, ale i ve složkách životního prostředí jako je ovzduší, prach sedimenty, půda, voda apod. V poslední době se věnujeme i analýze těchto látek v kontaktních materiálech potravin a dalších předmětech běžného užívání (PBU) neboť představují významné zdroje expozice člověka těmto látkách. V rámci řešených výzkumných projektů vyvíjíme potřebné multianalytické metody, kdy jako instrumentální technika je použita plynová nebo kapalinová chromatografie ve spojení s hmotnostní spektrometrií.

Publikace
 • Drabova L., Dvorakova D., Urbancova K., Gramblicka T., Hajslova J., Pulkrabova J.: Critical Assessment of Clean-Up Techniques Employed in Simultaneous Analysis of Persistent Organic Pollutants and Polycyclic Aromatic Hydrocarbons in Fatty Samples. Toxics (2022), 10 (1),12. (doi: 10.3390/toxics10010012)

 • Jurikova M., Dvorakova D., Pulkrabova J.: The occurrence of perfluoroalkyl substances (PFAS) in drinking water in the Czech Republic: a pilot study. Environmental Science and Pollution Research (2022) published (doi: 10.1007/s11356-022-20156-7)

 • Tomasko J., Hrbek V., Kourimsky T., Stupak M., Hajslova J., Pulkrabova J.: Are fish oil-based dietary supplements a significant source of exposure to chlorinated paraffins? Science of the Total Environment (2022) 833, 155137. (doi: 10.1016/j.scitotenv.2022.155137)

 • Tomasko J., Stupak M., Hajslova J., Pulkrabova J.: Application of the GC-HRMS based method for monitoring of short- and medium-chain chlorinated paraffins in vegetable oils and fish. Food Chemistry (2021) in press. (doi: 10.1016/j.foodchem.2021.129640)

 • Polachova A., Gramblicka T., Parizek O., Sram R.J., Stupak M., Hajslova J., Pulkrabova J.: Estimation of human exposure to polycyclic aromatic hydrocarbons (PAHs) based on the dietary and outdoor atmospheric monitoring in the Czech Republic. Environmental Research (2020) 182: 108977. (doi: 10.1016/j.envres.2019.108977)

  Aktuálně řešené projekty
  • GAČR - Vliv nových chlorovaných kontaminantů na adipogenezi, 21-19437S, 01/2021 – 12/2023

  • Horizon 2020 - PAPILLONS - Plastic in Agricultural Production: Impacts, Lifecycles and Long-term Sustainability, 101000210, 6/2021 - 5/2025

  • EFSA - Screening for emerging chemical risks in the food chain, OC/EFSA/SCER/2020/02, 02/2021 – 01/2024

   

  Biomonitoring, exposom

   

  Člověk je v dnešní době vystaven pestré směsi chemických látek, které se do prostředí uvolňují z různých komerčních a průmyslových aplikací. Některé z nich mohou mít nepříznivý vliv na lidské zdraví. Proto je nutné vhodnými nástroji sledovat kvalitu životního prostředí a následně posuzovat jeho vliv na lidský organismus. K tomuto účelu slouží lidský biologický monitoring (biomonitoring), který poskytuje data o množství chemikálií a jejich metabolitů v těle analýzou vhodných biologických vzorků, jako je např. krevní sérum/plazma, moč, mateřské mléko aj.

    

   ◳ HBM obrázek web - návrh_v2 (png) → (originál)

  „Human Biological Monitoring“, Zielhuis, 1984


  “a systematic continuous or repetitive activity for collection of biological samples for analysis of concentrations of pollutants, metabolites or specific non-adverse biological effect parameters for immediate application, with the objective to assess exposure and health risk to exposed subjects, comparing the data observed with the reference level and — if necessary — leading to corrective actions”

    

  Naše vědecká skupina je již řadu let zapojena do problematiky evropského biomonitoringu. Vyvíjí multianalytické metody na bázi chromatografie a hmotnostní spektrometrie, které splňující požadavky ultrastopové analýzy pro stanovení různých skupin environmentálních kontaminantů v jedné analýze. Ze skupiny perzistentních organohalogenovaných polutantů se jedná např. o bromované retardéry hoření, polychlorované bifenyly, chlorované pesticidy, chlorované parafiny, perfluoralkylované sloučeniny, ale i polycyklické aromatické uhlovodíky, ftaláty, UV filtry, organofosfátové retardéry hoření včetně jejich metabolitů.

  Publikace
  • Nübler S., Lopez M. E., Castano A., Mol H. G. J., Haji-Abbas-Zarrabi K., Schäfer M., Hajslova J., Dvorakova D., Antignac J.-P., Koch H. M., Huag L. S., Vorkamp K., Göen T.: Interlaboratory Comparison Investigations (ICIs) and External Quality Assurance Schemes (EQUASs) for human biomonitoring of perfluoroalkyl substances (PFASs) in serum as part of the quality assurance programme under HBM4EU. Science of The Total Environment (2022) 847: 157481 (doi: 10.1016/j.scitotenv.2022.157481)

  • Ambroz A., Rossner Pavel Jr., Rossnerova A., Honkova K., Milcova A., Pastorkova A., Klema J., Pulkrabova J., Parizek O., Vondraskova V., Zelenka J., Vrzackova N., Schmuczerova J., Topinka J., Sram R.J.: Oxidative Stress and Antioxidant Response in Populations of the Czech Republic Exposed to Various Levels of Environmental Pollutants. Environmental Research and Public Health (2022). 19, 3609. (doi: 10.3390/ijerph19063609)

  • Dvorakova D., Pulkrabova J., Gramblicka T., Polachova A., Buresova M., Hajslova J., López M.E., Castaño A., Nübler S., Haji-Abbas-Zarrabi K., Klausner N., Göen T., Mol H., Koch H.M., Vaccher V., Antignac J.-P., Haug L.S., Vorkamp K.: Interlaboratory Comparison Investigations (ICIs) and External Quality Assurance Schemes (EQUASs) for Flame Retardant Analysis in Biological Matrices: Results from the HBM4EU Project. Environmental Research (2021) 202: 111705. (doi: 10.1016/j.envres.2021.111705)

  • Polachova A., Gramblicka T., Bechynska K., Parizek O., Turnerova, Dvorakov, Honkova K., Rossnerova A., Rossner P., Sram R.J., Topinka J., Pulkrabova J.: Biomonitoring of 89 POPs in blood serum samples of Czech city policemen. Environmental Pollution (2021) 291: 118140(doi: 10.1016/j.envpol.2021.118140)

  • Urbancova K., Sram R.J., Hajslova J., Pulkrabova J.: Concentrations of Phthalate and DINCH Metabolites in Urine Samples from Czech Mothers and Newborns. Exposure and Health (2021) 14: 17-27 (doi: 10.1007/s12403-021-00415-7)

  Aktuálně řešené projekty
  • GAČR - Vliv nových chlorovaných kontaminantů na adipogenezi, 21-19437S, 01/2021 – 12/2023

  • Horizon 2020 - HBM4EU - European Human Biomonitoring Initiative, H2020-SC1-2016-RTD, No. 733032, 1/2017 - 12/2021

   

  Procesní kontaminanty

  Tepelné zpracování potravin slouží k zajištění mikrobiální bezpečnosti, delší udržitelnosti, k zvýšení stravitelnosti, ale také ke zlepšení senzorických vlastností jako je chuť, vůně anebo barva potraviny. Vznik těchto senzoricky aktivních látek je doprovázen mnoha chemickými reakcemi, mezi nichž nejvýznamnější je Maillardova reakce. Kromě žádoucích vlastností dochází také ke vzniku tzv. procesních kontaminantů, které mohou být pravděpodobnými či potencionálními lidskými karcinogeny. Cílem v takovémto případě je nalézt možnosti, jak vznik těchto látek v potravinách minimalizovat, aniž by byla ovlivněna jejich nutriční a senzorická hodnota.

   ◳ Schéma_PK (png) → (šířka 450px)

  Naše výzkumná skupina se zabývá zkoumáním vlivu alternativních mírných zpracovatelských technologií (př. vakuové smažení, pulzní elektrické pole, ohmický ohřev, tepelná sterilace za vysokého tlaku) na vznik procesních kontaminantů (akrylamid, furany, estery 2- a 3-monochlorpropandiolu a glycidolu) a na obsah biologicky aktivních látek.

   

  Publikace
  • Belkova B., Chytilova L., Kocourek V., Slukova M., Mastovska K., Kyselka J., Hajslova J.: Influence of dough composition on the formation of processing contaminants in yeast-leavened wheat toasted bread. Food Chemistry (2021) 338: 127715 (doi: 10.1016/j.foodchem.2020.127715)

  • Gaca A., Kludska E., Hradecky J., Hajslova J., Jelen H.H.: Changes in volatile compound profiles in cold-pressed oils obtained from various seeds during accelerated storage. Molecules (2021) 23(2): 285. (doi: 10.3390/molecules26020285)

  • Gratz M., Sevenich R., Hoppe T., Schottroff F., Vlaskovic N., Belkova B., Chytilova L, Filatova M., Stupak M., Hajslova J., Rauh C., Jaeger H.: Gentle Sterilization of Carrot-Based Purees by High-Pressure Thermal Sterilization and Ohmic Heating and Influence on Food Processing Contaminants and Quality Attributes. Frontiers in Nutrition (2021). 8: 643837. (doi: 10.3389/fnut.2021.643837)

  • Robert Sevenich, Cornelia Rauh, Beverly Belkova, Jana Hajslova, Chapter 6 - Effect of high-pressure thermal sterilization (HPTS) on the reduction of food processing contaminants (e.g., furan, acrylamide, 3-MCPD-esters, HMF), Editor(s): Francisco J. Barba, Carole Tonello-Samson, Eduardo Puértolas, María Lavilla, Present and Future of High Pressure Processing, Elsevier, 2020, Pages 139-172, ISBN 9780128164051. https://doi.org/10.1016/B978-0-12-816405-1.00006-6.

  Aktualizováno: 27.10.2022 11:36, Autor: Edita Ryšlavá

  Vedoucí pracovní skupiny:

  prof. Ing. Jana Pulkrabová, Ph.D.

  ×

  PRŮMYSLOVÉ KONTAMINANTY V POTRAVNÍM ŘETĚZCI

  Docenti:

  doc. Ing. Darina Dvořáková, Ph.D.

  Odborní asistenti/ Vědečtí pracovníci:

  Ing. Lucie Drábová, Ph.D.
  Aristeidis Tsagkaris, Ph.D.

  Doktorandi:

  Ing. Tomáš Gramblička
  Ing. Ondřej Pařízek
  Ing. Jakub Tomáško

  ×

  BIOMONITORING, EXPOSOM

  Docenti:

  doc. Ing. Darina Dvořáková, Ph.D.

  Odborní asistenti/ Vědečtí pracovníci:

  Ing. Kateřina Ciglová, Ph.D.

  Doktorandi:

  Ing. Tomáš Gramblička
  Ing. Ondřej Pařízek
  Ing. Denisa Pařízková

  ×

  PROCESNÍ KONTAMINANTY

  Odborní asistenti/ Vědečtí pracovníci:

  Ing. Beverly Hradecká, Ph.D.
  Ing. Michal Stupák, Ph.D. 

  Doktorandi:

  Ing. Maria Filatová
  Ing. Tomáš Kouřimský

  Profesor:

  prof. Ing. Jana Hajšlová, CSc.

  ×


  VŠCHT Praha
  Fakulta potravinářské a biochemické technologie
  Ústav analýzy potravin a výživy
  Technická 3, 166 28 Praha 6
  Tel.: 220 44 3180
  E-mail: martina.vlckova@vscht.cz
  zobrazit plnou verzi