Počkejte prosím chvíli...
Nepřihlášený uživatel
Nacházíte se: VŠCHT PrahaFPBTÚAPV → Základní informace → Absolventi Ústavu analýzy potravin a výživy → Absolventi Ústavu analýzy potravin a výživy
iduzel: 55086
idvazba: 63952
šablona: stranka
čas: 21.6.2024 15:32:58
verze: 5420
uzivatel:
remoteAPIs:
branch: trunk
Server: 147.33.89.153
Obnovit | RAW
iduzel: 55086
idvazba: 63952
---Nová url--- (newurl_...)
domena: 'uapv.vscht.cz'
jazyk: 'cs'
url: '/zakladni-informace/55072/55086'
iduzel: 55086
path: 8548/15102/15103/15106/15445/55072/55086
CMS: Odkaz na newurlCMS
branch: trunk
Obnovit | RAW

Naši absolventi

 

Cuhra (originál)Ing. Petr Cuhra

ředitel pražského inspektorátu SZPI

VŠCHT jsem absolvoval v roce 1988 a prakticky bezprostředně poté jsem nastoupil do Ústřední laboratoře České zemědělské a potravinářské inspekce (dnes Státní zemědělská a potravinářská inspekce, SZPI) jako analytický chemik. Specializoval jsem se na kapalinovou a plynovou chromatografii a měl jsem možnost pracovat na jednom z prvních kvadrupolových hmotnostních spektrometrů spojených s plynovým chromatografem (GC/MS) v ČR. Podílel jsem se na vývoji metod pro stanovení přídatných látek, kontaminantů a pesticidů a na jejich zavádění do rutinní praxe. Později V roce 1993 jsem se stal vedoucím této laboratoře. Vedle stanovení cizorodých látek jsem inicioval a podporoval vývoj metod pro odhalování falšování potravin, což následně přineslo řadu odhalených podvodů na našem trhu. Postupem času se laboratoř zapojila do řady mezinárodních projektů a stala se národní referenční laboratoří pro pesticidy a řadu kontaminantů. Již v roce 1994 se podařilo naší laboratoři získat akreditaci Českého institutu pro akreditaci. 

....více

V roce 2011 jsem se stal ředitelem pražského inspektorátu SZPI, kam je v současné době začleněna i „moje“, bývalá Ústřední, laboratoř. Byť se jedná z větší části o „manažerskou“ pozici a mnohem více musím řešit otázky potravinového práva, moje znalosti chemie a zkušenosti z laboratoře využívám s výhodou dodnes. Zpětně si uvědomuji, jak dobře a všestranně mne VŠCHT připravila a umožnila mi tak řešit chemické a analytické problémy v celém širokém spektru potravinářské chemie. Dodnes si cením možnosti být součástí týmu vedeného Prof. Janou Hajšlovou, ve kterém jsem pracoval od 2. ročníku jako tzv. pomocná vědecká síla. Je mi ctí, že mohu být již třetí funkční období členem Vědecké rady Fakulty potravinářské a biochemické technologie. Studium na VŠCHT je, stejně, jako v době, kdy jsem zde v 80. letech studoval já, myslím poměrně náročné. Nicméně jsem přesvědčen o tom, že VŠCHT dokáže člověka dobře připravit na praxi a naučí ho „chemicky myslet“. Poslední 2 roky jsem měl možnost být členem komise pro Státní závěrečné zkoušky v rámci magisterského studia a velmi mne potěšilo, když jsem u státnic viděl, že škola produkuje absolventy na špičkové úrovni.

 

Mastovska (originál)Ing. Kateřina Maštovská, Ph.D.

Chief Scientific Officer - Eurofins Scientific, US Food Division (USA) 

 Studovat na VŠCHT analýzu potravin jsem se rozhodla již v prvním ročníku na gymnáziu a nikdy jsem toho nelitovala. Měla jsem veliké štěstí, že jsem se poměrně brzy během studia dostala do tehdy již špičkově vybavené laboratoře paní prof. Hajšlové, která mě nasměrovala do oboru analýzy chemických reziduí a kontaminantů, ve kterém působím dodnes.  Studium na VŠCHT mi dalo velmi dobré základy ze všech oblastí chemie, praktický přístup k řešení problémů a specializované znalosti a dovednosti na světové úrovni. Díky tomu jsem se mohla velmi dobře uplatnit v USA, kam jsem odešla pracovat po ukončení postgraduálního studia v roce 2002. S mojí bývalou skupinou na VŠCHT jsem zůstala v kontaktu, ráda s ní spolupracuji a mám radost, když vidím, jak se její úroveň přístrojového a jiného vybavení neustále vylepšuje a jak se absolventi velmi dobře uplatňují v ČR či v zahraničí.

  

Lacina (originál)Ing. Ondřej Lacina, Ph.D.

Aplikační specialista pro LC a LC/MS, HPST s.r.o.

Po absolvování VSCHT Praha jsem pokračoval na Ph.D. studiu pod vedením prof. Hajšlové, kde jsem v rámci mezinárodních projektů spolupracoval na vývoji metod pro detekci kontaminantů v potravinách a v životním prostředí. Během studia jsem byl několikrát na zahraniční stáži ve vývojových laboratořích předních výrobců. Kromě chemie a logického myšlení jsem se na VŠCHT Praha naučil prezentovat dosažené výsledky a vystupovat před stovkami lidí.

Dnes pracuji ve firmě HPST s.r.o. na pozici Aplikačního specialisty pro LC a LC/MS a získané zkušenosti a vědomosti beze zbytku používám. Pomáhám zákazníkům s vývojem metod, školím, přednáším na seminářích a konferencích. Součástí mojí práce je také nepřetržité sebevzdělávání, účast na mezinárodních konferencích a školeních po celém světě, spolupráce se zahraničními laboratořemi.

Studovat na VŠCHT byla ta nejlepší volba, protože díky tomu dělám to, co mě opravdu baví, a věřím, že to bude správná volba i pro Vás. Rozhodně bych neměnil 😊.

  

Darebnik (originál)Ing. Vladimír Darebník

Vedoucí oddělení kvality, RUDOLF JELÍNEK

Jsem jedním z prvních 8 absolventů studia na ústavu analýzy potravin a výživy v roce 1983. Mými učiteli byli takoví velikáni jako profesoři Davídek nebo Pokorný, vedoucí práce byla fantastická prof. Hajšlová, v té době začínající odborná asistentka na ústavu. Koncepce výuky byla připravena speciálně pro nás a poslední 2 roky studia jsem strávil skoro každý den 10 hodin v laboratoři. Dostal jsem fantastickou školu. Všichni učitelé, asistenti, profesoři si nás hýčkali a my jsme dostali tu nejlepší školu.

...více

Po absolvování školy jsem začínal úplně od podlahy nejdříve v pekárnách v Ostravě a potom v Konzervárnách a lihovarech v Novém Městě nad Metují. Díky skvělým vedoucím, jsem tady na začátku své kariéry mohl doplnit svoje školní znalosti o praktické návyky a zkušenosti a když mi bylo 30 let stal jsem ředitelem závodu na výrobu dětské výživy v Novém městě nad Metují. A to byla výzva k další spolupráci s ústavem a paní profesorkou Hajšlovou. Pesticidy, které v té době nikdo neuměl pořádně stanovit jsme ve spolupráci se školou analyzovali a naše dětská výživa tak byla na začátku nové éry po roce 1989 jedním z nejkvalitnějších a nejbezpečnějších výrobků na trhu. Když v roce 1995 přišla do Nového Města nad Metují holandská firma Nutricia, začala i moje mezinárodní kariéra. Dnešní mladí lidé neuvěří, ale v té době jsem anglicky vůbec neuměl. A tak začalo nové učení, ale vyplatilo se. V roce 1999 mi firma Nutricia nabídla místo generálního ředitel mlékárny na výrobu dětské výživy v ruském městě Istra nedaleko od Moskvy. A tam se mi podařilo udělat skutečně revoluci. Odvrátil jsem uzavření a prodej tohoto závodu a v roce 2001 jsme na ruský trh uvedli vůbec první instantní mléčnou dětskou výživu vyrobenou v Rusku. Dnes, když do Istry zavítám, je tam supermoderní závod, který je srovnatelný s jakýmkoliv závodem ve světě.

Po návratu do České republiky začala druhá část mé kariéry. Nastoupil jsem do alkoholového průmyslu, konkrétně do společnosti Jan Becher – Karlovarská Becherovka, kde jsem dostal životní příležitost – vybudovat zcela nový výrobní závod v Karlových Varech - Bohaticích a ze starého závodu vybudovat muzeum. Dílo se podařilo a moje alma mater by mohla být na mě pyšná – doporučuji navštívit nový výrobní závod a jeho laboratoř – tak moderní provoz dnes často neuvidíte.

No a dneska mě najdete na východní Moravě, kam jsem se vrátil ke kořenům svých rodičů a prarodičů. Ve společnosti RUDOLF JELÍNEK řídím oddělení kvality a předávám mladým kolegům své zkušenosti. Mám velkou radost, že ti „mlaďoši“ jak já jim říkám, kteří u nás pracují, naslouchají a já tak vidím, že všechno, co moje generace začala, bude pokračovat i dál. A spolupráce s ústavem pokračuje – je toho ještě tolik, co potřebujeme udělat…

  

Papež foto1 (originál)Ing. Marek Papež

LIMS Project Coordinator, ALS Czech Republic

Když jsem po promoci začal pracovat jako analytický chemik, rozhodně by mě nenapadlo, že ze mě za 9 let bude „ajťák“.

Svět chemie mi učaroval již na základní škole. Po maturitě na gymnáziu bylo studium chemie na VŠCHT jasná volba. O co jednodušší bylo rozhodnout se pro VŠCHT, o to těžší bylo zvolit správné zaměření. Nakonec jsem si vybral Ústav analýzy potravin a výživy, protože mě lákalo rozšířit si znalosti o analytické chemii a také o potravinách a výživě.

...více

Již po roce mého působení ve firmě jsem povýšil na vedoucího sekce těkavých látek. V tu dobu jsem byl odpovědný za řízení týmu analytických chemiků a laborantů. Zároveň jsem se snažil sekci posunout kupředu, jelikož chemie je obor, který se neustále vyvíjí. Podařilo se mi zavést řadu inovací a tím sekci a instrumenty významně zefektivnit. Zároveň jsem si uvědomoval, že mě baví přemýšlet nad tím, zda by věci mohly fungovat lépe, moderněji a hlavně řešit, jak nápady zavést do praxe. Díky tomu jsem přicházel stále víc do kontaktu s IT oddělením.

Po pěti letech na pozici vedoucího jsem se v rámci firmy přesunul na mou současnou pozici v IT oddělení. Jako LIMS Project Coordinator jsem nyní odpovědný za zavádění laboratorních systémů v evropských laboratořích ALS. Moje práce obnáší poznat danou laboratoř a legislativní požadavky země a to pak implementovat do laboratorního systému, který bude daná země používat. Zatím jsem úspěšně zavedl software v Rumunsku, na Slovensku a ve Skandinávii. Nyní pracuji na podobném projektu v Polsku.

Když se ohlédnu za uplynulými devíti roky, působím stále ve stejné firmě a několikrát jsem změnil pozici. Všechny role, které jsem zastával, mě bavily, ale ta současná je pro mě nejvíc naplňující. Nyní dělám kreativní a různorodou práci, kde se neustále učím a rozvíjím. Navíc s každým projektem poznávám řadu skvělých, inspirativních kolegů z Čech i zahraničí a dozvídám se specifika dané země nejen v analytické chemii.

  

  

Foto_Nečasová (originál)Ing. Lucie Nečasová

R&D Food Scientist/Technologist, Merisant s.r.o.

Po absolvování bakalářského studia na Ostravské univerzitě jsem se rozhodla, že se chci specializovat v potravinách, které v rámci mého Bc. studia byly dosti upozaděné. Po úspěšném splnění přijímacích zkoušek na VŠCHT a přijetí na dva obory (Technologie potravin a Kvalita a bezpečnost potravin) jsem se nakonec rozhodla pro obor Kvalita a bezpečnost potravin. Zpětně bych asi volila pravý opak, ale i tak toho vůbec nelituji. Naopak jsem zjistila, že i s oborem Kvalita a bezpečnost můžu „hravě“ figurovat na současné pozici Technologa výroby a vývoje & Produktového specialisty ve společnosti Peblo.

...více

Pro společnost Peblo jsem začala pracovat již v rámci studia 1. ročníku Mgr., kdy jsem pravidelně vypomáhala na dohodu o provedení práce. Mou náplní bylo tvoření etiket dle vypovídající legislativy (označování potravin) Peblo výrobků a výpočet nutričních hodnot. Později jsem se začala podílet na vývoji nových produktů a pomáhala jsem Manažerovi výroby se všemi náležitostmi ohledně samotné výroby (optimalizace výrobních postupů, optimalizace obalových materiálů, vedení výrobní dokumentace a zpracovávání veškerých výrobních záznamů…).

Ve 2. ročníku Mgr. studia jsem absolvovala roční odbornou zahraniční stáž v Kanadě, na kterou mi škola přispěla stipendiem, které mi významně pomohlo si odborný zahraniční výjezd dovolit. 

Po získání titulu Ing. a ukončení studia na VŠCHT, jsem začala pro Peblo pracovat na plný úvazek. Na starost mi přibylo celé řízení kvality a bezpečnosti výroby (tvorba a aktualizace HACCP a doprovodné dokumentace, tvoření jednotlivých produktových specifikací, zpracování veškerých požadavků pro registraci živočišné výroby, přítomnost během veškerých auditů a hlášených kontrol od SZPI a SVS…), inovace stávajících a vývoj nových produktů v souladu s firemní filozofií. Také jsem začala více spolupracovat s marketingovým a obchodním týmem.

V březnu letošního roku jsem byla na LinkedIn portálu kontaktovaná pověřenou osobou z americké mezinárodní společnosti Merisant s.r.o. společnosti se sídlem a jedinou výrobnou tady v Čechách, s jedinečnou nabídkou spolupráce. Po dlouhém procesu Skype Interviews s HR pracovníkem z Bangkoku, mou budoucí přímou nadřízenou vedoucí R&D oddělení sídlící ve Švýcarsku, přímým kolegou procesním inženýrem, taktéž ze Švýcarska, až po samotnou prezidentku společnosti z Chicaga jsem byla vybrána a kvalifikována na pozici R&D Food Scientist/Technologist. Vše je již dohodnuto a podepsáno. Nastupuji k 1.7.2020. Tímto začíná má nová éra a další postup v profesní kariéře, nyní však na globální úrovni.

Děkuji VŠCHT zato, že mému životopisu dala vyšší úroveň a já se tak stala poměrně žádaným „zbožím“. Stačí být trochu cílevědomý a prokázat své nabyté kvality a ony se ty pracovní nabídky pohrnou samy 😊 Přeji hodně štěstí.

   

  

Oliveriusová (originál)Ing. Petra Oliveriusová

Manažer laboratoře, Klinika dětského a dorostového lékařství 1. LF UK a VFN

VŠCHT byla moje druhá volba, protože jsem se bála, že studium bude moc těžké, ale nakonec jsem šla ve šlépějích své rodiny, neboť moje maminka, teta a můj děda vystudovali VŠCHT. Já jsem nikdy nebyla premiant třídy, ale nechyběla mi vytrvalost, která mi z velké části pomohla k dostudování. Také to, že jsme se na VŠCHT sešla bezvadná parta kamarádů, mě nutilo studovat dál, až nakonec dostudovat na inženýra. Myslím si, že jak střední škola (Střední průmyslová škola potravinářských technologií – obor analýza potravin), tak právě VŠCHT mě hodně připravily do života, který není tak jednoduchý, jako naučit se, že Líbal Bedřich Boženu Celou Nahou O Fuj Nestyda.

...více

Nejprve jsem pracovala jako koordinátor nákupu a kvality ve firmě McDonald´s pro ČR & SK, kde jsem nabyla zkušeností, jak tak obrovská korporace funguje a jakým systémem se dá dosáhnout výborné kvality surovin. Do ,,Mekáče“ chodím stále, ale protože je mi asi vždycky souzena až druhá volba, nyní již třetím rokem pracuji jako manažer laboratoře pro Studium vzácných nemocí, který spadá pod Kliniku dětského a dorostového lékařství 1. LF UK a VFN, kde jsem spokojena po všech stránkách. Laboratoře vede pan prof. Ing. Stanislav Kmoch, CSc, část kolegů pracuje ve výzkumném ústavu v Biocevu a naše laboratoře spolupracují rovněž na mezinárodní úrovni. Mám čas pro své koníčky, cestování a ráda se sejdu s kamarády, co na VŠCHT působí dodnes.

Nejsem člověk, co by řekl, že studium na VŠCHT je ,,easy“, ale myslím si, že pokud člověka chemie baví, tak to za to úsilí stojí.

   

Matějková (originál)Ing. Lucie Matějková

Technolog, Madeta a. s.

Pracuji na výrobně – technickém oddělení tradiční české potravinářské firmy Madeta a. s. na pozici technologa. Od oboru kvalita a bezpečnost potravin jsem se ve své pracovní pozici trochu odchýlila, ale pouze ve smyslu instrumentálních a laboratorních činností. Má práce se spíše zaměřuje na zlepšování kvality vyráběných produktů, k čemuž mi pomáhají nabrané znalosti a všeobecný základ z mikrobiologie, biochemie a hlavně z chemie potravin. Práce je to velice pestrá, řešíme různé problémy a každý den se dozvídám něco nového. Vyvíjíme nové výrobky v oblasti mléčných produktů, zkoušíme různé obalové materiály a řešíme hygienu a sanitaci potravinářského podniku. Také se zapojujeme do testování nových výrobních technologií se zahraničními dodavateli. Studium na VŠCHT mě naučilo logicky a systematicky řešit úkoly, zvládat stresové situace a hlavně jsem poznala spoustu skvělých kamarádů a všem bych tuto školu doporučila.

  

   

Sypecka (originál)Ing. Zuzana Sypecká, Ph.D.

Quality assurance - pharma company

Co mi VŠCHT dala?

- studium na katedře chemie a analýzy potravin mě naučilo systematicky přistupovat k práci, pochopit souvislosti a být zodpovědnou za výsledky
- pedagogové mi ukázali cestu jak se neustále zlepšovat a nikdy nepřestat hledat odpověď na otázky "Proč a jak co funguje"
- možnosti vycestovat během studia na několik stáží, vidět různé přístupy a obory, potkat různé lidi a kultury mi pomohlo si uvědomit, kterým směrem se dát

...více

Proč bych VŠCHT studovala znovu?

- VŠCHT byla pro mě jasná volba - technický směr, kde je logické uvažování a systematický přístup k věci základ
- studium nebyla nuda a téměř každý předmět měl i praktické cvičení, kde jsme si mohli sami vyzkoušet technologické postupy a jejich inovace (v porovnáni s biflováním nazpaměť u mediků)
- líbila se mi možnost pracovat jako pomocná vědecká síla už od prváku a možnost vše si vyzkoušet
- dále možnost v rámci studia cestovat do jiných zemí
- a podílet se na mezinárodních projektech a vidět za sebou výsledky své práce

 

  Maroušková (originál)Ing. Alžběta Maroušková

Manažerka kvality, Country Life, s. r. o.

Po ukončení magisterského studia na VŠCHT jsem nastoupila na rodičovskou dovolenou a jelikož jsem nechtěla sedět doma, začala jsem se při roli maminky zaučovat na pozici konzultanta ve firmě Potravinářské poradenství s.r.o. Věnovala jsem se potravinářským provozům, ve kterých jsme zaváděli mezinárodní certifikace, zpracovávala dokumentace (HACCP aj.) a pro několik menších firem jsem vykonávala práci externího manažera kvality. Po dvou letech spolupráce s touto firmou jsem chvíli zkusila i pozici auditora ekologického zemědělství, která mě též velmi naplňovala.

Po třech letech cestování po různých klientech a provozech jsem se rozhodla svůj životní rytmus malinko zpomalit a nastoupila jsem na pozici kvalitáře pro firmu Country Life s.r.o. V současné době jsem manažerkou kvality a mám pod sebou veškeré maloobchody, restaurace, výroby a velkoobchod firmy Country Life s.r.o. Zároveň s tím ale stále působím jako poradce pro firmu Potravinářské poradenství s.r.o.

 

fotka_Podestátová (originál)Ing. Michaela Podestátová

vedoucí zkušební laboratoře, Výzkumný ústav včelařský

V současné době pracuji jako technická vedoucí zkušební laboratoře ve Výzkumném ústavu včelařském v Dole, kde se zabýváme rozbory medu, medoviny, vosku a posuzováním toxicity agrochemikálií na včely. Jedná se o velice rozmanitou práci v krásném prostředí a přírodě na okraji Prahy.

S prací v laboratoři jsem se seznámila na VŠCHT během měření bakalářské a následně diplomové práce, kdy jsem si pod vedením ve skupině s paní profesorkou Hajšlovou mohla vyzkoušet teoretické znalosti z přednášek v praxi a načerpala jsem cenné zkušenosti.

Na svá studentská léta vždy ráda vzpomínám, a i když to někdy bylo náročné, vyplatilo se vytrvat. Jsem ráda, že jsem našla uplatnění ve svém oboru. Všem budoucím absolventům a absolventkám přeji hodně štěstí v profesním i osobním životě. 😊

  

Jandová (originál)Ing. Renata Jandová

Applications scientist se zaměřením na analýzu potravin a životní prostředí, Waters corporation (UK)

Práci mi umožnila především zkušenost nabytá během studia na VŠCHT včetně několikaměsíční stáže ve Waters, konkrétně pod vedením profesorky Hajšlové na Ústavu analýzy potravin a výživy. Přístup k laboratoři vybavené nejmodernější technologií mi umožnil nejen získat výborný technologický přehled v průmyslu, ale hlavně spolupracovat na prestižních výzkumných mezinárodních projektech. Měla jsem možnost být například součástí projektů zabývajících se analýzou a charakterizací konopí a konopných produktů, což je bez pochyby průmysl, který zaznamenává boom a představuje nepočítaně analytických výzev. Laboratoř je také akreditovaná pro řadu analytických metod, což mi dalo možnost být zodpovědná za celý proces, od přípravy vzorku a jeho analýzy po vyhodnocení a konečný report s výsledky.

...více

Waters je jedním ze světově vedoucích výrobců hmotnostních spektrometrů s centrem vývoje v Manchesteru. Probíhá zde nejen intenzivní vývoj a výroba v aktivní spolupráci s národními i nadnárodními výzkumnými a analytickými institucemi, ale i testování vyrobených produktů, transfer stávajících aplikací na nové produkty a vývoj nových aplikací. V demo laboratoři je pak možné potenciálním nebo stávajícím zákazníkům předvést technologii, která by poskytla řešení pro jejich analytický problém. Mám tak možnost přímo spolupracovat s velmi různorodými odvětvími průmyslu a učit se stále novým informacím a praktickým znalostem, které mi pomáhají s každodenním rozhodováním na pozici Application scientist.

Aktualizováno: 9.10.2020 08:07, Autor: Martina Vlčková

VŠCHT Praha
Fakulta potravinářské a biochemické technologie
Ústav analýzy potravin a výživy
Technická 3, 166 28 Praha 6
Tel.: 220 44 3180
E-mail: martina.vlckova@vscht.cz
zobrazit plnou verzi