Počkejte prosím chvíli...
Nepřihlášený uživatel
Nacházíte se: VŠCHT PrahaFPBTÚAPV → Věda a výzkum → Vědecké skupiny → Rezidua pesticidů / biocidů v potravinách a prostředí
iduzel: 71395
idvazba: 87081
šablona: stranka
čas: 21.4.2024 00:41:04
verze: 5378
uzivatel:
remoteAPIs:
branch: trunk
Server: 147.33.89.150
Obnovit | RAW
iduzel: 71395
idvazba: 87081
---Nová url--- (newurl_...)
domena: 'uapv.vscht.cz'
jazyk: 'cs'
url: '/veda-a-vyzkum/vedecke-skupiny/71395'
iduzel: 71395
path: 8548/15102/15103/15106/15126/55591/71395
CMS: Odkaz na newurlCMS
branch: trunk
Obnovit | RAW

Rezidua pesticidů / biocidů v potravinách a prostředí

Produkce zemědělských plodin a různých přírodních surovin se dosud neobejde bez použití pesticidních přípravků. Podle cílového škodlivého činitele je řadíme mezi herbicidy, fungicidy, insekticidy či akaricidy, patří sem i regulátory růstu rostlin a repelenty. Na rozdíl od dnes již zakázaných perzistentních pesticidů, jako bylo DDT a další chlorované insekticidy, v současné době registrované pesticidy se po vhodně načasované aplikaci postupně rozkládají vlivem různých fyzikálně-chemických faktorů (sluneční záření, déšť apod.), nebo jsou detoxikovány rostlinnými či mikrobiální enzymy (v půdě, vodě). V době sklizňové zralosti, po uplynutí ochranné lhůty, lze očekávat, že hladiny reziduí spolehlivě klesly po legislativně stanovenou hodnotu maximálního limitu reziduí (MLR). Při volbě rychle degradujících pesticidů a dodržování podmínek Správné zemědělské praxe (GAP) jsou rezidua často buď nedetekovatelná, nebo jen velmi nízká. Na straně druhé, ne vždy jsou všechny zásady aplikace pesticidů dodržovány, rezidua pronikají do potravního řetězce a nelze vyloučit zdravotní rizika související s chronickým dietárním příjmem. Tyto obavy platí zejména v případě přítomností více pesticidů (koktejlu) v jednom produktu. V souladu se současnými trendy snižování zátěže prostředí kontaminujícími látkami, roste i snaha o minimalizaci reziduí pesticidů a podpora nízkoreziduální a ekologické produkci potravin.  V tomto kontextu samozřejmě významnou roli hraje studium dynamiky reziduí, hledání alternativních způsobů ochrany plodin a v neposlední řadě i efektivní.

Pracovní skupina se zaměřuje na komplexní studium problematiky reziduí pesticidů (včetně biocidů) jak z pohledu jejich analytického stanovení, tak i ohledem na jejich (bio)transformace, kvalitu ošetřených plodin a ochranu spotřebitelů či prostředí:

 • Stanovení reziduí všech pesticidů a jejich metabolitů, které jsou zařazeny v dozorových programech SZPI i monitoringu EU. Pro tento účel jsou využívány dle ISO17025 akreditované zkoušky GC-MS/MS a LC-MS/MS. Pomocí multireziduálních metod (MRM) a speciálních metod pro jednotlivé pesticidy (SRM) jsou analyzovány nejen potraviny a přírodní suroviny či užitné předměty, ale i vzorky vod a dalších složek prostředí.

 • Hodnocení nálezů reziduí pesticidů s ohledem na legislativní předpisy EU, odhad expozičních rizik dle strategie EFSA, návrhy na optimalizaci HACCP. Posouzení chemické ochrany na kvalitu ošetřených plodin.

 • Zavedení metod pro nově registrované pesticidy / jejich metabolity i sledování aktivních složek biopreparátů s pesticidním účinkem, hodnocení dynamiky reziduí v rámci polních experimentů.

 • Kontrola, monitoring a hodnocení kvality BIO produktů, srovnání s konvenčními, autentikace na základě důkazu ilegálního použití pesticidů.

 • Studium transferu reziduí pesticidů do finálního produktu či biodpadů, zhodnocení vlivu různých technologických operaci na terminální rezidua, návrhy mitigačních opatření.
Publikace
 • Drábová L.,Mráz P., Krátký F., Uttl L., Vacková P., Schusterova D., Zadražilová B., Kadlec V., Kocourek V., Hajšlová J.: Assessment of pesticide residues in citrus fruit on the Czech market. Food Additives and Contaminants: Part A (2021) 39(2): 311-319. (doi: 10.1080/19440049.2021.2001579)

 • Schusterova D., Hajslova J., Kocourek V., Pulkrabova J.: Pesticide residues and their metabolites in grapes and wines from conventional and organic farming system. Foods (2021) 10(2): 307. (doi: 10.3390/foods10020307)

 • Horska T., Kocourek F., Stara J., Holy K., Mraz P., Kratky F., Kocourek V., Hajslova J.: Evaluation of pesticide residue dynamics in lettuce, onion, leek, carrot and parsley. Foods (2020) 9 (5), 680. (doi: 10.3390/foods9050680)

 • Drabova L., Alvarez-Rivera G., Suchanova M., Schusterova D., Pulkrabova J., Tomaniova M., Kocourek V., Chevallier O., Elliot Ch., Hajslova J.: Food fraud in oregano: pesticide residues as adulteration markers. Food Chemistry (2019) 276:726-734. (doi:10.1016/j.foodchem.2018.09.143)

 • Schusterova D.,  Suchanova M.,  Pulkrabova J.,  Kocourek V.,  Urban J., Hajslova J.: Can occurrence of pesticide metabolites detected in crops provide the evidence on illegal practices in organic farming? Journal of Agricultural and Food Chemistry (2019) 67(22): 6102-6115. (doi:10.1021/acs.jafc.8b06999 )
Projekty

Ministerstvo zemědělství

 • QK21020238: Inovace integrované produkce zeleniny při změně spektra prostředků ochrany, zdokonaleném monitoringu škodlivých organismů a omezení rizik pesticidů v produktech (2021 - 2023)

 • SS01020234: Snižování zátěže potravního řetězce a životního prostředí rezidui přípravků na ochranu rostlin při produkci ovoce (2020 - 2023)
Aktualizováno: 28.4.2023 12:58, Autor: Martina Vlčková


VŠCHT Praha
Fakulta potravinářské a biochemické technologie
Ústav analýzy potravin a výživy
Technická 3, 166 28 Praha 6
Tel.: 220 44 3180
E-mail: martina.vlckova@vscht.cz
zobrazit plnou verzi