Počkejte prosím chvíli...
Nepřihlášený uživatel
Nacházíte se: VŠCHT PrahaFPBTÚAPV → Věda a výzkum → Vědecké skupiny → Chemie potravin a prvková analýza
iduzel: 59136
idvazba: 70060
šablona: stranka
čas: 21.4.2024 01:23:31
verze: 5378
uzivatel:
remoteAPIs:
branch: trunk
Server: 147.33.89.150
Obnovit | RAW
iduzel: 59136
idvazba: 70060
---Nová url--- (newurl_...)
domena: 'uapv.vscht.cz'
jazyk: 'cs'
url: '/veda-a-vyzkum/vedecke-skupiny/skupina-chemie-potravin-a-prvkove-analyzy'
iduzel: 59136
path: 8548/15102/15103/15106/15126/55591/59136
CMS: Odkaz na newurlCMS
branch: trunk
Obnovit | RAW

Chemie potravin a prvková analýza

 

Maillardova reakce a další reakce neenzymového hnědnutí v potravinách

 ◳ Obrázek1_Maillardova_reakce (png) → (šířka 215px)   

Zabýváme se řadou aspektů reakcí neenzymového hnědnutí – sledováním vzniku vonných, barevných, biologicky a redoxně aktivních produktů, sledováním reaktivity cukrů nebo sledováním glykace bílkovin. Soustřeďujeme se zejména na klíčové meziprodukty těchto reakcí, jakými jsou reduktony a reaktivní karbonylové sloučeniny. Zajímá nás mimo jiné snižování hladin karbonylových stresorů během reakcí s fenolovými látkami a dalšími složkami potravin.

   

Publikace
 • Cejpek K.: Vonné a chuťové složky sladů. Chemické Listy 108, 426–435, 2014.

 • Čechovská L., Konečný M., Velíšek J., Cejpek K.: Effect of the Maillard reaction on reducing power of malts and beers. Czech Journal of Food Sciences, 30, 548–556, 2012.

 

  

Minerální látky a stopové prvky v potravinách

Zabýváme se metodikou prvkové analýzy biologických materiálů (použití AAS a ICP-MS) a sledujeme obsah esenciálních i toxických prvků v různých potravinách. Kromě celkového obsahu nás zajímají také chemické formy prvků a změny obsahu prvků při zpracování potravin.  Spolupracujeme se skupinou atomové spektrometrie Ústavu analytické chemie VŠCHT.

Publikace
 • Fersahl M., Yankovych H., Studenyak Y., Bazel Y., Koplik R., Revenco D.: Combination of sequential injection analysis with an integrated [BF4]-potentiometric sensor for the kinetic determination of boron. Sensors and Actuators B - Chemical (2019) 297: UNSP 126778. (doi: 10.1016/j.snb.2019.126778)

 • Koplík R., Mestek O., Komínková J., Borková M., Suchánek M. : Effect of cooking on phosphorus and trace elements species in peas. Food Chemistry 85, 31–39, 2004.

 • Koplík R., Mestek O., Fingerová H., Suchánek M.: Validation protocol for the determination of copper in plant samples by isotope dilution inductively coupled plasma mass spectrometry. Journal of  Analytical Atomic  Spectrometry 14, 241–245, 1999.

 

Prvková speciační analýza

 ◳ Obrázek5_prvková_speciační_analýza (png) → (šířka 215px)Speciační analýza je diferencované stanovení jednotlivých forem (specií, sloučenin) chemického prvku nebo frakcí těchto forem ve vzorku. Metodicky využíváme spojení různých variant kapalinové chromatografie s ICP-MS. Zajímají nás mimo jiné frakce železa, mědi, zinku a dalších prvků v luštěninách, obilovinách a pseudocereáliích a jejich možné změny při zpracování surovin a při trávení potravy, protože zastoupení těchto frakcí má vliv na biologickou dostupnost prvků. Zabýváme se také speciační analýzou selenu a rtuti.

  

Publikace
 • Revenco D., Vomackova M., Jelinek L., Mestek O., Koplik R.: Selenium species in selenium-enriched malt. Kvasny prumysl (2019) 65 (4) 134-141. (doi: 10.18832/kp2019.65.134)

 • Koplík R., Klimešová I., Mališová K., Mestek O.: Determination of mercury species in foodstuffs using LC-ICP-MS: the applicability and limitations of the method. Czech Journal of Food Sciences 32, 249–259, 2014.

 

Analýza anorganických nanočástic

 ◳ Obrázek6b_nanočástice_vertikálně (png) → (výška 215px)

Ve spolupráci se skupinou atomové spektrometrie Ústavu analytické chemie VŠCHT vyvíjíme metody stanovení nanočástic stříbra ve vzorcích biologického původu. Používáme techniku single particle-ICP-MS. Při analýze jsou díky velmi rychlému měření zaznamenány signály jednotlivých částic, které jsou roztříděny podle velikosti a na základě kalibrace je jim přiřazena hmotnost částice, kterou lze přepočítat na průměr v nanometrech. Výsledkem jsou údaje o počtu a velikostní distribuci částic ve vzorku. Zajímáme se o změny stavu nanočástic, ke kterým může docházet při zpracování a digesci potravin.

  

Publikace
 • Revenco D., Loula M., Mestek O., Koplík R.: Stanovení anorganických nanočástic v biologických materiálech a potravinách analýzou jednotlivých částic hmotnostní spektrometrií s indukčně vázaným plazmatem. Chemické Listy 113, 478–484, 2019

 • Loula M., Kaňa A., Koplík R., Hanuš J., Vosmanská M., Mestek O.: Analysis of Silver Nanoparticles Using Single-Particle Inductively Coupled Plasma – Mass Spectrometry (ICP-MS): Parameters Affecting the Quality of Results. Analytical Letters (2019), 52(2):288-307. (doi: 10.1080/00032719.2018.1459657)

 

Další oblasti zájmu

 • biologicky aktivní látky česnekovitých a brukvovitých zelenin (S-alk(en)yl-cysteinsulfoxidy a glukosinoláty jejich reakční produkty)
 • aromatické látky hub

 

Aktualizováno: 28.4.2023 13:17, Autor: Martina Vlčková

Vedoucí pracovní skupiny:

prof. Dr. Ing. Richard Koplík

×

Docenti:

doc. Dr. Ing. Karel Cejpek

Odborní asistenti/Vědečtí pracovníci:

Ing. Zuzana Procházková, Ph.D.

Doktorandi:

Ing. Anna Průšová

×


VŠCHT Praha
Fakulta potravinářské a biochemické technologie
Ústav analýzy potravin a výživy
Technická 3, 166 28 Praha 6
Tel.: 220 44 3180
E-mail: martina.vlckova@vscht.cz
zobrazit plnou verzi