Počkejte prosím chvíli...
Nepřihlášený uživatel
Nacházíte se: VŠCHT PrahaFPBTÚAPV → Věda a výzkum → Granty a projekty → PIGA - Pedagogická interní grantová agentura
iduzel: 24367
idvazba: 30662
šablona: stranka
čas: 31.3.2023 11:33:01
verze: 5263
uzivatel:
remoteAPIs:
branch: trunk
Server: 147.33.89.153
Obnovit | RAW
iduzel: 24367
idvazba: 30662
---Nová url--- (newurl_...)
domena: 'uapv.vscht.cz'
jazyk: 'cs'
url: 'cs'
iduzel: 24367
path: 8548/15102/15103/15106/15126/15572/24367
CMS: Odkaz na newurlCMS
branch: trunk
Obnovit | RAW

PIGA 2023 - aktuálně řešené projekty studentů a akademických pracovníků

Číslo projektu Název projektu  Řešitel
C1_VSCHT_2023_013 Inovace laboratoří instrumentálních metod v analýze potravin doc. Dr. Ing. Věra Schulzová
C1_VSCHT_2023_019 Inovace předmětu Analytické metody ve forenzní analýze prof. Dr. Ing. Jan Poustka
C1_VSCHT_2023_033 Zavedení nových předmětů pro studijní specializaci Chemie a fyziologie výživy doc. Ing. Milena Stránská, Ph.D.
C1_VSCHT_2023_037 Nový koncept laboratorní výuky zaměřené na analýzu potravin v kontrolní praxi formou projektové výuky studentů Ing. Vojtěch Hrbek, Ph.D. 
C1_VSCHT_2023_046 Vytvoření databáze chemických reakcí v potravinách na portálu e-learning.vscht.cz doc. Dr. Ing. Karel Cejpek

 

PIGA 2022 - ukončené projekty studentů a akademických pracovníků

Číslo projektu Název projektu  Řešitel
C1_VSCHT_2022_016 Chemická bezpečnost potravin: inovace projektové výuky v rámci seminářů prof. Ing. Jana Pulkrabová, Ph.D.
C1_VSCHT_2022_025 Laboratoř analýzy potravin a přírodních produktů: příprava ukázkových videí Ing. Jana Kohoutková, Ph.D.
C1_VSCHT_2022_053 Inovace cvičení v předmětu Senzorická analýza vytvořením databáze hodnocení potravinových komodit doc. Dr. Ing. Marek Doležal
C1_VSCHT_2022_054 Inovace předmětu Chemometrie Ing. Lucie Drábová, Ph.D. 
C1_VSCHT_2022_024 Inovace předmětu Analýza potravin v kontrolní praxi prof. Dr. Ing. Richard Koplík
C1_VSCHT_2022_052 Inovace výuky a studijních opor předmětu Laboratoř reakčních mechanismů v chemii potravin doc. Dr. Ing. Karel Cejpek

PIGA 2021 - ukončené projekty studentů a akademických pracovníků

Číslo projektu Název projektu  Řešitel
C1_VSCHT_2021_021 Inovace vybraných předmětů v anglickém magisterském studijním programu na Ústavu analýzy potravin a výživy prof. Dr. Ing. Jan Poustka
C1_VSCHT_2021_036 Inovace vybraných předmětů bakalářských studijních programů vyučovaných na Ústavu analýzy potravin a výživy prof. Ing. Jana Pulkrabová, Ph.D.

  

  

PIGA 2020 - ukončené projekty studentů a akademických pracovníků

Číslo projektu Název projektu  Řešitel
C1_VSCHT_2020_046 Skripta: Tvorba studijních materiálů pro cvičení předmětu Chemie potravin Ing. Beverly Bělková, Ph.D.
C1_VSCHT_2020_040 Inovace a rozšíření studijních opor předmětu Chemie potravinových surovin a výrobků doc. Dr. Ing. Karel Cejpek
C1_VSCHT_2020_056 Skripta: Inovace předmětu Statistické zpracování dat Ing. Lucie Drábová, Ph.D. 
C1_VSCHT_2020_062 Inovace přednášek pro předmět Analýza biologicky aktivních látek Ing. Darina Dvořáková, Ph.D. 
C1_VSCHT_2020_059 Inovace studijních opor pro výuku předmětu Výživa a výživová politika doc. Ing. Jan Pánek, CSc.
C1_VSCHT_2020_045 Nové zaměření předmětu Senzorická analýza doc. Dr. Ing. Zdeňka Panovská
C1_VSCHT_2020_011 Skripta: Studijní materiály předmětu Special Food Analysis prof. Dr. Ing. Jan Poustka 
C1_VSCHT_2020_036 Inovace Laboratoří kontroly potravinářských surovin a výrobků doc. Dr. Ing. Věra Schulzová

  

PIGA 2019 - ukončené projekty studentů a akademických pracovníků

Číslo projektu Název projektu  Řešitel
C1_VSCHT_2019_055 Inovace a rozšíření studijních opor předmětu Reakční mechanismy v chemii potravin doc. Dr. Ing. Karel Cejpek 
C1_VSCHT_2019_062 Tvorba 2. dílu studijních materiálů pro předmět Chemie potravin doc. Dr. Ing. Marek Doležal 
C1_VSCHT_2019_025 Inovace předmětu Speciální analýza potravin prof. Dr. Ing. Jan Poustka 
C1_VSCHT_2019_026 Inovace cvičení v předmětu Senzorická analýza vytvořením databáze chuťových a vonných látek doc. Dr. Ing. Zdeňka Panovská
C1_VSCHT_2019_064 Jazyková podpora výuky předmětu Food, Nutrition and Health doc. Ing. Jan Pánek, CSc.

 

 

PIGA 2018 - ukončené projekty studentů a akademických pracovníků

Číslo projektu Název projektu  Řešitel
C1_VSCHT_2018_034 Tvorba studijních materiálů pro předmět Chemie potravin doc. Dr. Ing. Marek Doležal 
C1_VSCHT_2018_060 Inovace a rozšíření komunikačního portálu pro chemické reakce v potravinách doc. Dr. Ing. Karel Cejpek 
C1_VSCHT_2018_011 Inovace předmětu Izolační a separační metody prof. Dr. Ing. Jan Poustka 
C1_VSCHT_2018_047 Inovace úloh předmětu „Laboratoř instrumentálních metod v analýze potravin“ v souladu se současnými trendy Ing. Zbyněk Džuman, Ph.D.
C1_VSCHT_2018_013 Inovace systému výuky předmětu Laboratoř analýzy potravin v kontrolní praxi doc. Ing. Zuzana Réblová, Ph.D.
C1_VSCHT_2018_022 Inovace laboratoří instrumentálních metod v analýze potravin doc. Dr. Ing. Věra Schulzová
C1_VSCHT_2018_033 Jazyková podpora výuky Senzorické analýzy a hostujících studentů ze zahraničí doc. Dr. Ing. Zdenka Panovská
C1_VSCHT_2018_069 Nový koncept interaktivních seminářů předmětu Analýza potravin a přírodních produktů Ing. Vojtěch Hrbek, Ph.D.
C1_VSCHT_2018_055 Příprava studijních opor pro výuku inovovaného předmětu Fyziologie a pathofyziologie lidské výživy doc. Ing. Jan Pánek, CSc. 

  

 

PIGA 2017 - ukončené projekty studentů a akademických pracovníků

Číslo projektu

Název projektu 

Řešitel
C1_VSCHT_2017_007  Inovace a zatraktivnění seminářů z předmětu Potravinářské zbožíznalství

doc. Ing. Zuzana Réblová, Ph.D.

C1_VSCHT_2017_024 Inovace Laboratoří analýzy potravin a přírodních produktů – Aplikace pokročilých metod pro zpracování dat v FTIR spektrometrii

prof. Dr. Ing. Jan Poustka 

C1_VSCHT_2017_034 Prodloužení licence programu SPSS Modeler pro výuku statistiky a chemometrie Ing. František Pudil, CSc. 
C1_VSCHT_2017_062 Tvorba studijních a výukových materiálů pro předmět Senzorická analýza

doc. Dr. Ing. Marek Doležal 

C1_VSCHT_2017_065 Chemická bezpečnost potravin v souvislostech: nová koncepce předmětu s akcentem na aktivní roli studentů

doc. Ing. Jana Pulkrabová, Ph.D.

  

PIGA 2016 - ukončené projekty studentů a akademických pracovníků

Číslo projektu

Název projektu 

Řešitel
C_VSCHT_2016_010  Inovace výuky statistiky a chemometrie  Ing. František Pudil, CSc. 
C_VSCHT_2016_036  Inovace Laboratoří analýzy potravin a přírodních produktů – Charakterizace potravinových komodit pomocí FTIR spektrometrie. 

prof. Dr. Ing. Jan Poustka 

C_VSCHT_2016_038  Příprava studijních opor pro výuku inovovaného předmětu N323013 Dietologie 

doc. Ing. Jan Pánek, CSc. 

C_VSCHT_2016_043  Zvýšení efektivity výuky předmětů Fakulty potravinářské a biochemické technologie s využitím moderních interaktivních pomůcek  prof. Ing. Jana Hajšlová, CSc. 
C_VSCHT_2016_049  Zavedení komunikačního portálu pro chemické reakce v potravinách 

doc. Dr. Ing. Karel Cejpek 

C_VSCHT_2016_052  Implementace elektronického hodnocení ve výuce Senzorické analýzy 

doc. Dr. Ing. Marek Doležal 

 

PIGA 2015 - ukončené projekty studentů a akademických pracovníků

 Číslo projektu

Název projektu 

 Řešitel

C_VSCHT_2015_056

Rozvoj databáze chemických reakcí v potravinách

doc. Dr. Ing. Karel Cejpek

C_VSCHT_2015_054

Příprava studijních opor pro výuku předmětu N323019 Laboratoř technologie přípravy stravy

doc. Ing. Jan Pánek, CSc.

C_VSCHT_2015_012

Zavedení nové úlohy do Laboratoří analýzy potravin a přírodních produktů: Charakterizace rostlinných olejů pomocí FTIR spektrometrie.

prof. Dr. Ing. Jan Poustka

C_VSCHT_2015_038

Vytvoření e-learningových studijních opor pro předmět Potravinářské zbožíznalství

doc. Ing. Zuzana Réblová, Ph.D.

C_VSCHT_2015_057

Příprava studijních opor výuky chemie potravin pro hostující studenty ze zahraničí

doc. Dr. Ing. Marek Doležal

 

PIGA 2014 - ukončené projekty studentů a akademických pracovníků

Číslo projektu

Název projektu

Řešitel

C_VŠCHT_2014_039

Inovace laboratoří z obrazové analýzy potravin

Ing. František Pudil, CSc.

C_VŠCHT_2014_048

Metabolomika jako nástroj pro hodnocení biologicky aktivních látek

doc. Ing. Jana Pulkrabová, Ph.D.

C_VŠCHT_2014_051

Inovace výuky senzorické analýzy

doc. Dr. Ing. Zdenka Panovská

C_VŠCHT_2014_053

Multimediální příručka chemických reakcí v potravinách

doc. Dr. Ing. Karel Cejpek

C_VŠCHT_2014_034

Příprava studijních opor pro výuku o výživě člověka na základních školách

Ing. Jakub Fišnar

Aktualizováno: 3.3.2023 13:01, Autor: Martina Vlčková

VŠCHT Praha
Fakulta potravinářské a biochemické technologie
Ústav analýzy potravin a výživy
Technická 3, 166 28 Praha 6
Tel.: 220 44 3180
E-mail: martina.vlckova@vscht.cz
zobrazit plnou verzi