Počkejte prosím chvíli...
Nepřihlášený uživatel
Nacházíte se: VŠCHT PrahaFPBTÚAPV → Věda a výzkum → Granty a projekty → Granty tuzemských agentur
iduzel: 15573
idvazba: 19059
šablona: stranka
čas: 22.2.2018 23:51:24
verze: 4219
uzivatel:
remoteAPIs:
branch: trunk
Obnovit | RAW

Aktuálně řešené projekty tuzemských agentur

  Projekty MŠMT

  Kód   Období

Biomarkery expozice vybraným látkám znečišťujícím ovzduší, posouzení zdravotních rizik u dětské populace

Hlavní řešitel za VŠCHT Praha: doc. Ing. Jana Pulkrabová, Ph.D. 

LTAUSA17182   2017 - 2020

Implementace pokročilých analytických technologií pro bioprospekci mikrořas

Hlavní řešitel za VŠCHT Praha: prof. Ing. Jana Hajšlová, CSc.

LTC17089  2017 - 2019 

Cooperation in research and development of sea-buckthorn enriched foods

Hlavní řešitel za VŠCHT Praha:  doc. Dr. Ing. Karel Cejpek

Tisková zpráva 2017

8X17020 2017 - 2018

Faces of changing climate in Danube region. Occurence of mycotoxins in maize and suggesting the mitigation strategy

Hlavní řešitel za VŠCHT Praha: doc. Ing. Milena Stránská, Ph.D. 

Tisková zpráva 2017

8X17059 2017 - 2018

Pražské vysokoškolské analytické centrum II a III - NPU 2015-2020 (PVAC NPU 2015)

Hlavní řešitel za VŠCHT Praha: prof. Dr. Ing. Jan Poustka

LO1601 2016 - 2020 

 

Projekty GAČR

Kód   Období  

Vztah endofytní mikroflory a metabolomu Vitis vinifera L.

Hlavní řešitel za VŠCHT Praha: doc. Ing. Milena Stránská, Ph.D. 

18-26463S

2018-2020

Charakterizace anorganických nanočástic pomocí ultrarychlé hmotnostní spektrometrie s indukčně vázaným plazmatem

Hlavní řešitel za VŠCHT Praha: prof. Ing. Oto Mestek, CSc.

17-00291S 2017 - 2019

Dlouhodobý vliv různých typů hnojení na půdní biotu s důrazem na účinek organických polutantů spojených s lidskou činností 

Hlavní řešitel za VŠCHT Praha: prof. Ing. Kateřina Demnerová, CSc. 

16-07441S 2016 - 2018

Nová komplexní strategie pro stanovení biologických efektů směsí chemikálií vyskytujících se v

potravinách a potravních doplňcích

Hlavní řešitel za VŠCHT Praha: doc. Ing. Milena Stránská, Ph.D. 

16-06008S 2016 - 2018

 

Projekty Ministerstva zdravotnictví

Kód    Období   

Nutriční terapie nemocí jater různé etiologie: vliv n-3 mastných kyselin

Hlavní řešitel za VŠCHT Praha: prof. Ing. Jana Hajšlová, CSc. 

15-28745A 2015 – 2018

 

Projekty Ministerstva zemědělství 

Kód     Období    

Inovace systému integrované ochrany řepky pro omezení negativních dopadů současné technologie pěstování 

Hlavní řešitel za VŠCHT Praha: prof. Ing. Jana Hajšlová, CSc. 

QJ1610217 2016 - 2018 

Komplexní strategie pro efektivní odhalování falšování potravin v řetězci (provo)výroba-spotřebitel

Hlavní řešitel za VŠCHT Praha: prof. Ing. Jana Hajšlová, CSc. 

QJ1530272 2015 – 2018

 

Projekty TAČR

Kód     Období     

Centrum kompetence pro výzkum biorafinací

Hlavní řešitel za VŠCHT Praha: prof. Ing. Karel Melzoch, CSc. 

TE01020080 2012 – 2018

Aktualizováno: 1.2.2018 07:15, Autor: Martina Vlčková

VŠCHT Praha
Fakulta potravinářské a biochemické technologie
Ústav analýzy potravin a výživy
Technická 3, 166 28 Praha 6
Tel.: 220 44 3180
Fax: 220 44 3180
E-mail: martina.vlckova@vscht.cz
zobrazit plnou verzi