Počkejte prosím chvíli...
Nepřihlášený uživatel
Nacházíte se: VŠCHT PrahaFPBTÚAPV → Věda a výzkum → Přístrojové vybavení → Plynové chromatografy s hmotnostně spektrometrickými detektory (GC-MS)
iduzel: 22128
idvazba: 27546
šablona: stranka_submenu
čas: 31.1.2023 08:46:27
verze: 5254
uzivatel:
remoteAPIs:
branch: trunk
Server: 147.33.89.150
Obnovit | RAW
iduzel: 22128
idvazba: 27546
---Nová url--- (newurl_...)
domena: 'uapv.vscht.cz'
jazyk: 'cs'
url: 'cs'
iduzel: 22128
path: 8548/15102/15103/15106/15126/22026/22128
CMS: Odkaz na newurlCMS
branch: trunk
Obnovit | RAW

Plynové chromatografy s hmotnostně spektrometrickými detektory (GC-MS)

GC-MSMS Agilent 7000B Triple Quadrupole (originál)GC-MS/MS Agilent 7000B Triple Quadrupole 

Systém plynové chromatografie ve spojení s tandemovou hmotnostní spektrometrií typu trojitý kvadrupól s elektronovou ionizací je využíván zejména na analýzu pesticidů v široké škále potravin (ovoce, zelenina, čaj, cereálie…). Pomocí této instrumentace je možné měřit v jedné analýze více než 300 různých pesticidů za necelých 30 minut při dosažení velmi nízkých detekčních limitů. Systém také disponuje možností samostatného čištění iontového zdroje pomocí vodíku. 

 

Publikace

Drabova L., Alvarez-Rivera G., Suchanova M., Schusterova D., Pulkrabova J., Tomaniova M., Kocourek V., Chevallier O., Elliot Ch., Hajslova J.: Food fraud in oregano: pesticide residues as adulteration markers. Food Chemistry (2019) 276:726-734. (doi:10.1016/j.foodchem.2018.09.143

Cajka T., Sandy C., Bachanova V., Drabova L., Kalachova K., Pulkrabova J., Hajslova J.: Streamlining sample preparation and gas chromatography-tandem mass spectrometry analysis of multiple pesticide residues in tea. Anal. Chim. Acta (2012) 743:51–60. (doi: 10.1016/j.aca.2012.06.051)

 

GC-MSMS Agilent 7000B Triple QuadrupoleA (originál)GC-MS/MS Agilent 7000B Triple Quadrupole 

Systém plynové chromatografie ve spojení s tandemovou hmotnostní spektrometrií typu trojitý kvadrupól je využíván především pro analýzu environmentálních kontaminantů (např. polychlorovaných bifenylů, různých skupin retardérů hoření, organochlorových pesticidů atd). Aplikace na této instrumentaci zahrnují multidetekční analýzy pro analýzu široké škály environmentálních (půda, ovzduší atd.), potravinových (maso, tuk, ovoce, zelenina atd.) a biologických (krevní sérum, mateřská mléka atd.) vzorků. Tento systém také umožnuje využití chemické ionizace, která je vhodná zejména pro analýzu halogenovaných látek. Přístroj také disponuje jednotkou pro mikroextrakce tuhou fází (CTC Pal) pro analýzu především těkavých látek s nízkým bodem varu. 

Publikace

Polachova A., Gramblicka T., Parizek O., Sram R.J., Stupak M., Hajslova J., Pulkrabova J.: Estimation of human exposure to polycyclic aromatic hydrocarbons (PAHs) based on the dietary and outdoor atmospheric monitoring in the Czech Republic. Environmental Research (2020) 182: 108977. (doi: 10.1016/j.envres.2019.108977)

Logerova H., Tuma P., Stupak M., Pulkrabova J., Dlouhy P.: Evaluation of the burdening on the Czech population by brominated flame retardants. International Journal of Environmental Research and Public Health (2019) 16(21) 4105. (doi: 10.3390/ijerph16214105 ) 

Pulkrabova J., Cerny J., Szakova J., Svarcova A., Gramblicka T., Hajslova J., Balik J., Tlustos P.: Is the long-term application of sewage sludge turning soil into a sink for organic pollutants?: evidence from field studies in the Czech Republic. Journal of Soils and Sediments (2019) 19: 2445-2458. (doi:10.1007/s11368-019-02265-y)

Svarcova A., Lankova D., Gramblicka T., Stupak M., Hajslova J., Pulkrabova J.: Integration of five groups of POPs into one multi-analyte method for human blood serum analysis: An innovative approach within biomonitoring studies. Science of The Total Environment (2019) 667: 701-709. (doi: 10.1016/j.scitotenv.2019.02.336)

Szakova J., Pulkrabova J., Cerny J., Mercl F., Svarcova A., Gramblicka T., Najmanova J., Tlustos P., Balik J.: Selected persistent organic pollutants (POPs) in the rhizosphere of sewage sludge-treated soil: Implications for the biodegradability of POPs. Archives of Agronomy and Soil Science (2019) 65(7): 994-1009. (doi:10.1080/03650340.2018.1543945)

Pulkrabova J., Stupak M., Svarcova A., Rossner P., Rossnerova A., Ambroz A., Sram R., Hajslova J.: Relationship between atmospheric pollution in the residential area and concentrations of polycyclic aromatic hydrocarbons (PAHs) in human breast milk. Science of the Total Environment (2016) 562: 640-647. (doi: 10.1016/j.scitotenv.2016.04.013)

Kalachova K., Cajka T., Sandy C., Hajslova J., Pulkrabova J.: High throughput sample preparation in combination with gas chromatography coupled to triple quadrupole tandem mass spectrometry (GC-MS/MS): a smart procedure for (ultra)trace analysis of brominated flame retardants in fish. Talanta (2013) 105:109–116.(doi: 10.1016/j.talanta.2012.11.073)

Kalachova K., Pulkrabova J., Cajka T., Drabova L., Stupak M., Hajslova J.: Gas chromatography–triple quadrupole tandem mass spectrometry: A powerful tool for the (ultra)trace analysis of multi-class environmental contaminants in fish and fish feed. Anal. Bioanal. Chem., (2013) 405: 7803–7815 (doi: 10.1007/s00216-013-7000-4)

GC-MSMS Agilent 7000C Triple Quadrupole (originál)GC-MS/MS Agilent 7000C Triple Quadrupole 

Systém plynové chromatografie ve spojení s tandemovou hmotnostní spektrometrií typu trojitý kvadrupól je využíván jako alternativa k systému Agilent 7000B pro stanovení environmentálních kontaminantů (např. polychlorovaných bifenylů, různých skupin retardérů hoření, organochlorových pesticidů atd). Aplikace na této instrumentaci zahrnují multidetekční analýzy pro analýzu široké škály environmentálních (půda, ovzduší atd.), potravinových (maso, tuk, ovoce, zelenina atd.) a biologických (krevní sérum, mateřská mléka atd.) vzorků. Systém disponuje novějším typem hmotnostní spektrometrie a s porovnáním s přístrojem Agilent 7000B lze získat nižší detekční limity pro cílové analyty. Systém také disponuje možností chemické ionizace a funkcí JetClean, která umožňuje samostatné čištění iontového zdroje pomocí vodíku. 

 

GC-MSMS Agilent 7010 Triple Quadrupole (originál)GC-MS/MS Agilent 7010 Triple Quadrupole 

Nejnovější systém plynové chromatografie ve spojení s tandemovou hmotnostní spektrometrií využíván pro stanovení široké škály pesticidů (přes 300 analytů v jedné analýze) za méně než 30 minut v různých potravinových a environmentálních vzorcích. S novou technologií iontové zdroje (elektronová ionizace) je možné získat několika násobně nižších detekčních limitů než s instrumenty předchozí generace. 

 

          

  

GC-HRMS Pegasus HRT (LECO) (originál)GC-HRMS Pegasus HRT (LECO) 

Plynová chromatografie ve spojení s vysokorozlišovací hmotnostní spektrometrií typu analyzátor doby letu (operující ve rozlišením až 50 000 FWHM), je využívána pro cílovou a zejména pro necílovou analýzu těkavých a částečně těkavých látek. Tato technika také disponuje také plně automatizovaným systémemmikroextrakce tuhou fází (Gerstel). Pomocí této instrumentace jsou získávány profily těkavých látek v nejrůznějších vzorcích a také je technika využívána pro rutinní stanovení např. furanů nebodithiokarbamátů a při výuce studentů v laboratořích.   

Publikace

Gracka A., Raczyk M., Hradecky J., Hajslova J., Jeziorski S., Karlovits G., Michalak B., Bąk N. and Jeleń H.: Volatile compounds and other indicators of quality for cold-pressed rapeseed oils obtained from peeled, whole, flaked, and roasted seeds. European Journal of Lipid Science Technology (2017) 119 (10). (doi:10.1002/ejlt.201600328)

Hradecky J., Kludska E., Belkova B., Wagner M., Hajslova, J.: Ohmic heating: A promising technology to reduce furan formation in sterilized vegetable and vegetable/meat baby foods. Innovative Food Science and Emerging Technologies (2017) 43: 1-6. (doi: 10.1016/j.ifset.2017.07.018)

      

GC-MS Agilent 5973 Single Quadrupole  (originál)GC-MS Agilent 5973 Single Quadrupole 

Plynová chromatografie ve spojení s hmotnostní spektrometrií typu jednoduchý kvadrupól je základním typem hmotnostní spektrometrie. Instrumentace je využívána především pro studentské laboratoře, ve kterých se studenti seznámí s podrobnými funkcemi a s nejrůznějšími aplikacemi (např. stanovení těkavých látek v koření nebo stanovení kvality alkoholických nápojů).

Publikace

Stupak M, Kocourek V., Kolouchova I., Hajslova J.: Rapid approach for the determination of alcoholic strength and overall quality check of various spirit drinks and wines using GC–MS. Food Control (2017) 80: 307-313 (doi: 10.1016/j.foodcont.2017.05.008)

 

GCxGC-MS Pegasus® 4D (originál)CxGC-MS Pegasus® 4D 

Plynová chromatografie ve spojení s hmotnostní spektrometrií – analyzátor doby letu, s možností využití dvourozměrné plynové chromatografie je využíván pro stanovení těkavých a částečně těkavých látek v extrémně komplexních vzorcích, jako jsou např. minerální oleje. Tato technika také disponuje také plně automatizovaným systémem mikroextrakce tuhou fází (Gerstel)Dále je tato technika aplikována na stanovení environmentálních kontaminantů (např. polychlorované bifenyly, retardéry hoření aorganochlorové pesticidy) a terpenických látek v konopí, konopných produktech a dalších komoditách.

Publikace

Gracka A., Raczyk M., Hradecky J., Hajslova J., Jeziorski S., Karlovits G., Michalak B., Bąk N. and Jeleń H.: Volatile compounds and other indicators of quality for cold-pressed rapeseed oils obtained from peeled, whole, flaked, and roasted seeds. European Journal of Lipid Science Technology (2017) 119 (10) . (doi:10.1002/ejlt.201600328)

Drabova L., Pulkrabova J., Kalachova K., Tomaniova M., Kocourek V., Hajslova J.: Polycyclic aromatic hydrocarbons (PAHs) and halogenated persistent organic pollutants (POPs) in canned fish and seafood products: smoked versus non-smoked products. Food Addit. Contam. A (2013) 30:5152–527. (doi: 10.1080/19440049.2012.755645)

Drabova L., Tomaniova M., Kalachova K., Kocourek V., Hajslova J., Pulkrabova J.: Application of solid phase extraction and two-dimensional gas chromatography coupled with time-of-flight mass spectrometry for fast analysis of polycyclic aromatic hydrocarbons in vegetable oils. Food Control (2013) 33: 489–497. (doi: 10.1016/j.foodcont.2013.03.018)

Drabova L., Pulkrabova J., Kalachova K., Tomaniova M., Kocourek V., Hajslova J.: Rapid determination of polycyclic aromatic hydrocarbons (PAHs) in tea using Two-Dimensional Gas Chromatography coupled with Time of Flight Mass Spectrometry. Talanta (2012) 100:207–216. (doi:10.1016/j.talanta.2012.07.081)

Kalachova K., Pulkrabova J., Cajka T., Drabova L., Hajslova J.: Implementation of comprehensive two-dimensional gas chromatography–time-of-flight mass spectrometry for the simultaneous determination of halogenated contaminants and polycyclic aromatic hydrocarbons in fish. Anal. Bioanal. Chem. (2012) 403:2813–2824. (doi: 10.1007/s00216-012-6095-3)

Drábová L., Pulkrabová J., Kalachová K., Hradecký J., Suchanová M., Tomaniová M., Kocourek V., Hajšlová J.: Novel approaches to determination of PAHs and halogenated POPs in canned fish. Czech J. Food Sci. (2011) 29:498–507.

Kalachova K., Pulkrabova J., Drabova L., Cajka T., Kocourek V., Hajslova J.: Simplified and rapid determination of polychlorinated biphenyls, polybrominated diphenyl ethers, and polycyclic aromatic hydrocarbons in fish and shrimps integrated into a single method. Anal. Chim. Acta (2011) 707:84–91. (doi: 10.1016/j.aca.2011.09.016)

         

   

   

GC-HRMS Agilent 7200b (originál)GC-HRMS Agilent 7200b 

Agilent 7200b je unikátním spojení plynové chromatografie a tandemové hmotnostní spektrometrie složené z jednoduchého kvadrupólu a analyzátoru doby letu operující ve vysokém rozlišení. Tato instrumentace je využívána jak pro necílovou analýzu (např. stanovení autenticity whisky) tak i pro cílovou analýzu (např. stanovení chlorovaných parafínů v potravinách a biologických vzorcích, stanovení pesticidů, analýza terpenických látek a stanovení kvality lihovin). Tato technika také disponuje také plně automatizovaným systémem mikroextrakce tuhou fází. Agilent 7200b je také využívám pro výuku studentů v rámci laboratoří. 

Publikace

Stupak M., Goodall I., Tomaniova M., Pulkrabova J., Hajslova J.: A novel approach to assess the quality and authenticity of Scotch Whisky based on gas chromatography coupled to high resolution mass spectrometry. Analytica Chimica Acta (2018) 1042:60-70. (doi: 10.1016/j.aca.2018.09.017)

Stupak M, Kocourek V., Kolouchova I., Hajslova J.: Rapid approach for the determination of alcoholic strength and overall quality check of various spirit drinks and wines using GC–MS. Food Control (2017) 80: 307-313 (doi: 10.1016/j.foodcont.2017.05.008)

Aktualizováno: 1.7.2020 22:03, Autor: Martina Vlčková

VŠCHT Praha
Fakulta potravinářské a biochemické technologie
Ústav analýzy potravin a výživy
Technická 3, 166 28 Praha 6
Tel.: 220 44 3180
E-mail: martina.vlckova@vscht.cz
zobrazit plnou verzi