Počkejte prosím chvíli...
Nepřihlášený uživatel
Nacházíte se: VŠCHT PrahaFPBTÚAPV → Sekce E - Barbora Dušičková
iduzel: 30001
idvazba: 38186
šablona: stranka
čas: 27.1.2023 22:04:42
verze: 5254
uzivatel:
remoteAPIs:
branch: trunk
Server: 147.33.89.150
Obnovit | RAW
iduzel: 30001
idvazba: 38186
---Nová url--- (newurl_...)
domena: 'uapv.vscht.cz'
jazyk: 'cs'
url: 'cs'
iduzel: 30001
path: 8548/15102/15103/15106/15269/18561/29750/29946/29951/30001
CMS: Odkaz na newurlCMS
branch: trunk
Obnovit | RAW

Optimalizace zavedené U-HPLC‒HRMS/MS metody pro multi-detekční analýzu mykotoxinů a pesticidů

Autor: Bc. Barbora Dušičková
Ročník: M1
Ústav: Ústav analýzy potravin a výživy
Školitel:

doc. Ing. Milena Stránská, Ph.D., Ing. Zbyněk Džuman

 

Hospodářské plodiny mohou být stejně jako zpracované produkty kontaminovány řadou látek přírodního i syntetického původu. Mezi hlavní monitorované kontaminanty patří rezidua pesticidů, veterinárních léčiv, mykotoxiny, alkaloidy, ad., které je nutno sledovat z důvodu možných negativních účinků na zdraví člověka. V současné době je vzhledem ke stále rostoucímu počtu sledovaných kontaminantů kladen důraz na vývoj analytických metod pro simultánní stanovení různých tříd těchto látek. Pro analytické stanovení těchto látek bývá nejčastěji využíváno spojení separačních chromatografických technik a hmotnostně-spektrometrické detekce. V rámci této studie byla optimalizována stávající metoda pro stanovení pesticidů, mykotoxinů a pyrrolizidinových alkaloidů (n = 389) s využitím ultra-účinné kapalinové chromatografie s vysokorozlišovací tandemovou hmotnostně-spektrometrickou detekcí (U-HPLC‒HRMS/MS). Stávající analytická metoda byla rozšířena o  nových analytů (pesticidy), byl optimalizován chromatografický gradient a kolizní energie pro jednotlivé analyty s následnou identifikací co největšího počtu fragmentů sledovaných látek pro spolehlivou konfirmaci. Výsledná metoda byla poté validována pro matrici čaj a využita pro analýzu 40 vzorků pravých zelených čajů.

Aktualizováno: 17.11.2016 23:31, Autor: Martina Vlčková

VŠCHT Praha
Fakulta potravinářské a biochemické technologie
Ústav analýzy potravin a výživy
Technická 3, 166 28 Praha 6
Tel.: 220 44 3180
E-mail: martina.vlckova@vscht.cz
zobrazit plnou verzi