Počkejte prosím chvíli...
Nepřihlášený uživatel
Nacházíte se: VŠCHT PrahaFPBTÚAPV → Sekce E - Anna Debřičková
iduzel: 30000
idvazba: 38185
šablona: stranka
čas: 27.1.2023 22:57:07
verze: 5254
uzivatel:
remoteAPIs:
branch: trunk
Server: 147.33.89.153
Obnovit | RAW
iduzel: 30000
idvazba: 38185
---Nová url--- (newurl_...)
domena: 'uapv.vscht.cz'
jazyk: 'cs'
url: 'cs'
iduzel: 30000
path: 8548/15102/15103/15106/15269/18561/29750/29946/29951/30000
CMS: Odkaz na newurlCMS
branch: trunk
Obnovit | RAW

Screening biologicky aktivních látek v květech unikátního hybrida Magnolia x pruhoniciana

Autor: Bc. Anna Debřičková
Ročník: M1
Ústav: Ústav analýzy potravin a výživy
Školitel:

prof. Ing. Jana Hajšlová, CSc.; Ing. Marie Fenclová

 

Rostliny čeledi Magnoliaceae obsahují velký počet strukturně rozmanitých sekundárních metabolitů, přičemž některé z nich se vyznačují výjimečnou biologickou aktivitou. Unikátní hybrid Magnolia x pruhoniciana je křížencem druhů Magnolia obovata a Magnolia tripetala a pochází z Průhonického parku, který je součástí Botanického ústavu AV ČR. Zatímco u rodičovských rostlin jsou biologicky aktivní látky dobře popsány, u průhonického hybrida nebylo jejich zastoupení doposud zkoumáno. Cílem práce bylo provést v 5 dodaných extraktech květů Magnolia x pruhoniciana screening biologicky aktivních. Pro tyto účely byla provedena necílová analýza technikou ultra-účinné kapalinové chromatografie ve spojení s vysokorozlišovací hmotnostní spektrometrií s analyzátorem typu QTOF. Na základě literatury byla vytvořena databáze potenciálně přítomných biologicky aktivních látek a jejím porovnáním s naměřenými daty se podařilo identifikovat 10 konkrétních sloučenin. Majoritními látkami byly ve všech extraktech neolignany magnolol a honokiol. Na základě jejich obsahu v jednotlivých vzorcích byla porovnána účinnost různých postupů zpracování květů. Výrazně nejvyšší obsah magnololu a honokiolu a zároveň nejvyšší celkový počet biologicky aktivních látek byl zjištěn u vzorku matoliny připraveného mechanickým lisováním květů.

Aktualizováno: 17.11.2016 23:26, Autor: Martina Vlčková

VŠCHT Praha
Fakulta potravinářské a biochemické technologie
Ústav analýzy potravin a výživy
Technická 3, 166 28 Praha 6
Tel.: 220 44 3180
E-mail: martina.vlckova@vscht.cz
zobrazit plnou verzi