Počkejte prosím chvíli...
Nepřihlášený uživatel
Nacházíte se: VŠCHT PrahaFPBTÚAPV → Sekce E - Kateřina Báčová
iduzel: 29996
idvazba: 38181
šablona: stranka
čas: 27.1.2023 21:14:58
verze: 5254
uzivatel:
remoteAPIs:
branch: trunk
Server: 147.33.89.150
Obnovit | RAW
iduzel: 29996
idvazba: 38181
---Nová url--- (newurl_...)
domena: 'uapv.vscht.cz'
jazyk: 'cs'
url: 'cs'
iduzel: 29996
path: 8548/15102/15103/15106/15269/18561/29750/29946/29951/29996
CMS: Odkaz na newurlCMS
branch: trunk
Obnovit | RAW

Hydroxylované metabolity polycyklických aromatických uhlovodíků v moči – markery environmentální zátěže populace

Autor: Bc. Kateřina Báčová
Ročník: M2
Ústav: Ústav analýzy potravin a výživy
Školitel:

doc. Ing. Jana Pulkrabová, Ph.D., Ing. Kateřina Urbancová, Ing. Darina Lanková

 

Polycyklické aromatické uhlovodíky (PAU) patří mezi všudypřítomné kontaminanty vznikající nedokonalým spalováním organické hmoty. K expozici člověka dochází zejména dietou, inhalací znečištěného vzduchu nebo kouřením. Z organismu jsou tyto látky po metabolické přeměně vylučovány především močí. Z důvodu mutagenního a karcinogenního potenciálu PAU je důležité sledovat výskyt metabolitů těchto látek v biologických matricích. V rámci projektu CITI‑SENSE bylo vyšetřeno 115 vzorků moči dobrovolníků ze dvou oblastí Ostravy – Vratimova (léto 2015 a zima 2016) a Radvanic a Bartovic (zima 2013, léto 2015 a zima 2016) na přítomnost 11 monohydroxylovaných metabolitů PAU (OH‑PAU). Analytický postup zahrnoval enzymovou hydrolýzu, extrakci ethylacetátem a přečištění disperzní extrakcí tuhou fází. K identifikaci a kvantifikaci analytů byla použita ultra‑účinná kapalinová chromatografie s tandemovou hmotnostní spektrometrií. Nejvyšší koncentrace ∑OH-PAU byly zjištěny ve vzorcích z Radvanic a Bartovic ze zimy 2016 (3,8 – 37,0 µg.g-1 kreatininu), které byly oproti ostatním obdobím a lokalitě Vratimov až 2× vyšší. Ve všech vzorcích byl dominantním metabolitem naftalen-2-ol. Srovnáním nálezů OH-PAU v moči a PM2,5 v ovzduší se nepodařilo potvrdit přímou závislost mezi hladinami PAU ve vzduchu a OH-PAU v moči.

Aktualizováno: 17.11.2016 23:17, Autor: Martina Vlčková

VŠCHT Praha
Fakulta potravinářské a biochemické technologie
Ústav analýzy potravin a výživy
Technická 3, 166 28 Praha 6
Tel.: 220 44 3180
E-mail: martina.vlckova@vscht.cz
zobrazit plnou verzi