Počkejte prosím chvíli...
Nepřihlášený uživatel
Nacházíte se: VŠCHT PrahaFPBTÚAPV → Sekce D - František Krátký
iduzel: 29995
idvazba: 38180
šablona: stranka
čas: 27.1.2023 22:39:28
verze: 5254
uzivatel:
remoteAPIs:
branch: trunk
Server: 147.33.89.150
Obnovit | RAW
iduzel: 29995
idvazba: 38180
---Nová url--- (newurl_...)
domena: 'uapv.vscht.cz'
jazyk: 'cs'
url: 'cs'
iduzel: 29995
path: 8548/15102/15103/15106/15269/18561/29750/29946/29950/29995
CMS: Odkaz na newurlCMS
branch: trunk
Obnovit | RAW

Ověření aplikačního potenciálu superkritické fluidní chromatografie ve spojení s hmotnostní spektrometrií pro analýzu kontaminantů v potravinových matricích

Autor: Bc. František Krátký
Ročník: M1
Ústav: Ústav analýzy potravin a výživy
Školitel:

Ing. Monika Tomaniová, Ph.D.

 

Zemědělské produkty jsou významnou součásti diety člověka. Při jejich výrobě však může docházet ke kontaminaci látkami, které negativně působí na lidské zdraví. Tyto látky se v zemědělských produktech vyskytují buď přirozeně, v důsledku růstu plísní díky nepříznivým teplotám a vlhkosti při sklizni, skladování i zpracování (mykotoxiny), nebo zásahem člověka použitím různých agrochemikálií na podporu růstu a ochrany plodin (pesticidy). Rezidua těchto kontaminujících látek je nutno sledovat.

Běžně se tyto látky stanovují pomocí chromatografických metod ve spojení s různými typy detekce, nejčastěji hmotnostně spektrometrické (MS). Problém však mohou představovat matrice s vyšším obsahem tuku. Při izolaci cílových látek dochází ke koizolaci i značného podílu lipidické frakce, která má negativní vliv na separaci i vlastní chromatografický systém. Z tohoto důvodu je nutné koextrakt, často složitými způsoby, odstraňovat. Superkritická fluidní chromatografie (SFC), využívající nepolárního CO2, jako mobilní fáze, je schopna analyzovat a eluovat lipidickou složku, a tím nabízí velmi elegantní řešení tohoto problému. V rámci realizované studie byla ověřena možnost využití SFC-MS pro stanovení mykotoxinů (aflatoxinů) i pesticidů v tučných matricích (arašídy, olej).

Aktualizováno: 17.11.2016 23:10, Autor: Martina Vlčková

VŠCHT Praha
Fakulta potravinářské a biochemické technologie
Ústav analýzy potravin a výživy
Technická 3, 166 28 Praha 6
Tel.: 220 44 3180
E-mail: martina.vlckova@vscht.cz
zobrazit plnou verzi