Počkejte prosím chvíli...
Nepřihlášený uživatel
Nacházíte se: VŠCHT PrahaFPBTÚAPV → Sekce C - Petr Mráz
iduzel: 29986
idvazba: 38171
šablona: stranka
čas: 26.9.2023 13:57:26
verze: 5351
uzivatel:
remoteAPIs:
branch: trunk
Server: 147.33.89.153
Obnovit | RAW
iduzel: 29986
idvazba: 38171
---Nová url--- (newurl_...)
domena: 'uapv.vscht.cz'
jazyk: 'cs'
url: '/studium/svk/29949/29986'
iduzel: 29986
path: 8548/15102/15103/15106/15269/18561/29750/29946/29949/29986
CMS: Odkaz na newurlCMS
branch: trunk
Obnovit | RAW

Využití GC‒TOFMS pro stanovení polycyklických aromatických uhlovodíků a residuí pesticidů v doplňcích stravy

Autor: Bc. Petr Mráz
Ročník: M2
Ústav: Ústav analýzy potravin a výživy
Školitel:

Ing. Lucie Drábová, Ph.D.

 

V současné době se zvyšuje spotřeba potravních doplňků. Tyto produkty mají doplňovat běžnou stravu a obsahují mimo jiné živiny, minerály, vitamíny nebo antioxidanty. Mohou se v nich ale také vyskytovat kontaminanty jako například rezidua pesticidů či polycyklické aromatické uhlovodíky (PAU). PAU se do nich dostávají především z prostředí nebo během procesu zpracování, residua pesticidů pochází většinou z bylin použitých pro výrobu těchto doplňků. Z důvodu jejich negativního vlivu na naše zdraví je legislativně nařízeno jejich výskyt sledovat.

Cílem této práce bylo vybrat nejvhodnější metodu extrakce tak, aby bylo možné obě tyto skupiny látek stanovit společně, tuto metodu následně validovat a využít pro vyšetření souboru 22 vzorků z běžné obchodní sítě. Jako nejvhodnější byla vybrána metoda QuEChERS s přečištěním do isooktanu, která poskytovala dobré výtěžnosti a opakovatelnosti pro sledované analyty. Následná kvantifikace a konfirmace byla realizována pomocí plynové chromatografie s hmotnostním detektorem s analyzátorem doby letu (GC‒TOFMS).

Ze souboru 22 vzorků doplňků stravy byl nejvíce kontaminovaný PAU preparát připravený ze spiruliny (PAU 4 – 41,9 µg/kg) a pro residua pesticidů vzorek připravený ze zeleného ječmene.

Aktualizováno: 17.11.2016 22:37, Autor: Martina Vlčková

VŠCHT Praha
Fakulta potravinářské a biochemické technologie
Ústav analýzy potravin a výživy
Technická 3, 166 28 Praha 6
Tel.: 220 44 3180
E-mail: martina.vlckova@vscht.cz
zobrazit plnou verzi