Počkejte prosím chvíli...
Nepřihlášený uživatel
Nacházíte se: VŠCHT PrahaFPBTÚAPV → Sekce C - Iveta Kuchařová
iduzel: 29984
idvazba: 38169
šablona: stranka
čas: 27.1.2023 21:06:36
verze: 5254
uzivatel:
remoteAPIs:
branch: trunk
Server: 147.33.89.150
Obnovit | RAW
iduzel: 29984
idvazba: 38169
---Nová url--- (newurl_...)
domena: 'uapv.vscht.cz'
jazyk: 'cs'
url: 'cs'
iduzel: 29984
path: 8548/15102/15103/15106/15269/18561/29750/29946/29949/29984
CMS: Odkaz na newurlCMS
branch: trunk
Obnovit | RAW

Optimalizace metody pro stanovení polycyklických aromatických uhlovodíků v rostlinných materiálech

Autor: Bc. Iveta Kuchařová
Ročník: M2
Ústav: Ústav analýzy potravin a výživy
Školitel:

Ing. Lucie Drábová, Ph.D.

 

Polycyklické aromatické uhlovodíky patří k široce rozšířeným kontaminantům životního prostředí. Důsledkem nežádoucích environmentálních i antropogenních procesů je emisní zatížení životního prostředí, jehož ukazatelem jsou koncentrace polycyklických aromatických uhlovodíků v rostlinných i živočišných materiálech.
Cílem práce bylo optimalizovat metodu extrakce pro PAU v hojně se vyskytujících rostlinných matricích obsahujících velké množství koextraktů (travní porost, pšenice ozimá a plody jabloně) a tuto metodu dále validovat. Za tímto účelem bylo sledováno celkem 12 PAU.
Jako nejvhodnější extrakční metoda byla vybrána modifikovaná metoda QuEChERS s extrakčním rozpouštědlem ethylacetát. Po přečištění následovala analýza pomocí vysokoúčinné kapalinové chromatografie ve spojení s fluorescenční detekcí.
Tato metoda byla následně validována. Výtěžnost testované metody se v případě pšenice pohybovala mezi 65 až 102 % s opakovatelností 2 – 14 %, v případě jablek od 78 – 92 % s opakovatelností 3 – 12 % a pro travní porost mezi 72 – 99 % s opakovatelností 2 – 11 %. Mez stanovitelnosti (LOQ) byla odhadnuta na úrovni nejnižšího kalibračního bodu, ve kterém bylo možné daný analyt stanovit s přijatelnou přesností.

Aktualizováno: 17.11.2016 22:32, Autor: Martina Vlčková

VŠCHT Praha
Fakulta potravinářské a biochemické technologie
Ústav analýzy potravin a výživy
Technická 3, 166 28 Praha 6
Tel.: 220 44 3180
E-mail: martina.vlckova@vscht.cz
zobrazit plnou verzi