Počkejte prosím chvíli...
Nepřihlášený uživatel
Nacházíte se: VŠCHT PrahaFPBTÚAPV → Sekce C - Zuzana Kubošková
iduzel: 29982
idvazba: 38167
šablona: stranka
čas: 27.1.2023 22:53:11
verze: 5254
uzivatel:
remoteAPIs:
branch: trunk
Server: 147.33.89.150
Obnovit | RAW
iduzel: 29982
idvazba: 38167
---Nová url--- (newurl_...)
domena: 'uapv.vscht.cz'
jazyk: 'cs'
url: 'cs'
iduzel: 29982
path: 8548/15102/15103/15106/15269/18561/29750/29946/29949/29982
CMS: Odkaz na newurlCMS
branch: trunk
Obnovit | RAW

Stanovení reziduí pesticidů v pylech a medech

Autor: Bc. Zuzana Kubošková
Ročník: M2
Ústav: Ústav analýzy potravin a výživy
Školitel:

Ing. Marie Suchanová, Ph.D.; Ing. Jana Ondřejková

 

Vlivem velmi častého používání pesticidů v zemědělství dochází k expozici včel těmto látkám, ačkoli nejsou cílovým organismem pesticidů. Včely při sběru nektaru a pylu pokrývají širokou oblast, a proto se jejich produkty (pyl, med) využívají jako bioindikátory znečištění životního prostředí.

Cílem této práce bylo optimalizovat metodu stanovení reziduí pesticidů v pylech a stanovit obsah těchto látek ve vzorcích medu a pylu. Extrakce pesticidů z pylu a medu byla realizována metodou QuEChERS. Cílové látky byly stanovení pomocí kapalinové chromatografie ve spojení s hmotnostním detektorem. V případě pylu byl také zařazen a optimalizován krok přečištění pomocí vymražení a disperzní extrakcí tuhou fází. Z testovaných sorbentů (C18, MgSO4, PSA, Z-Sep a Z-Sep+.) byl jako nejúčinnější zvolen sorbent PSA (primary secondary amine). Optimalizovanou metodou bylo analyzováno 19 vzorků pylů a medů. Nejčastěji byl ve vzorcích medu i pylu detekován pesticid thiacloprid. Dále byla nalezena vyšší četnost pesticidů azoxystrobinu, chlorpyrifosu a tau-flavinate ve vzorcích pylu a boscalidu a dimoxystrobinu v případě medu. Obecně se v pylu vyskytoval vyšší počet a množství pesticidů než v medu.

Aktualizováno: 17.11.2016 22:25, Autor: Martina Vlčková

VŠCHT Praha
Fakulta potravinářské a biochemické technologie
Ústav analýzy potravin a výživy
Technická 3, 166 28 Praha 6
Tel.: 220 44 3180
E-mail: martina.vlckova@vscht.cz
zobrazit plnou verzi