Počkejte prosím chvíli...
Nepřihlášený uživatel
Nacházíte se: VŠCHT PrahaFPBTÚAPV → Sekce C - Michal Kratochvíl
iduzel: 29978
idvazba: 38163
šablona: stranka
čas: 27.1.2023 22:36:40
verze: 5254
uzivatel:
remoteAPIs:
branch: trunk
Server: 147.33.89.150
Obnovit | RAW
iduzel: 29978
idvazba: 38163
---Nová url--- (newurl_...)
domena: 'uapv.vscht.cz'
jazyk: 'cs'
url: 'cs'
iduzel: 29978
path: 8548/15102/15103/15106/15269/18561/29750/29946/29949/29978
CMS: Odkaz na newurlCMS
branch: trunk
Obnovit | RAW

Aplikace techniky SPME‒GC‒HRTOFMS pro charakterizaci těkavých látek ve vnitřním prostředí

Autor: Bc. Michal Kratochvíl
Ročník: M2
Ústav: Ústav analýzy potravin a výživy
Školitel:

doc. Ing. Jana Pulkrabová, Ph.D., Ing. Jaromír Hradecký

 

V poslední době je stále větší pozornost věnována tzv. „sick building syndrom“, který označuje soubor mnoha zdravotních potíží, jejichž příčinou může být řada látek obsažená ve vzduchu vnitřního prostředí, mimo jiné i těkavé organické látky produkované mikroorganismy, označované MVOC. Cílem této studie bylo optimalizovat metodu, jak pro vzorkování, tak pro samotnou analýzu a následně ověřit, zda necílová analýza těkavých látek poskytuje relevantní informace o stavu daného prostředí. Jako testovací prostory byly vybrány interiéry obytných plachetnic, jelikož se jedná o často vlhké a obtížně větratelné prostory. Jako vzorkovací techniky byly testovány (i) statická expozice SPME (mikroextrakce tuhou fazi) vlákna a (ii) vzorkování vzduchu pomocí personálního monitoru ovzduší, který zachytává těkavé látky na polyuretanovou pěnu. Pro instrumentální stanovení byl použit systém umožňující automatickou SPME vybavený plynovým chromatografem a vysokorozlišovací hmotnostně spektrometrickým detektorem s průletovým analyzátorem (SPME-GC-HRTOFMS). Ve všech třech plachetnicích byly s různou intenzitou identifikovány jednak sloučeniny považované za indikátory mikrobiální kontaminace (např. verbenon) a také těkavé látky mající prokazatelnou souvislost s použitými stavebními materiály (styren) nebo skladovanými předměty (xylen).

Aktualizováno: 17.11.2016 22:11, Autor: Martina Vlčková

VŠCHT Praha
Fakulta potravinářské a biochemické technologie
Ústav analýzy potravin a výživy
Technická 3, 166 28 Praha 6
Tel.: 220 44 3180
E-mail: martina.vlckova@vscht.cz
zobrazit plnou verzi