Počkejte prosím chvíli...
Nepřihlášený uživatel
Nacházíte se: VŠCHT PrahaFPBTÚAPV → Sekce B - Michaela Sihlovcová
iduzel: 29967
idvazba: 38150
šablona: stranka
čas: 27.1.2023 22:15:45
verze: 5254
uzivatel:
remoteAPIs:
branch: trunk
Server: 147.33.89.150
Obnovit | RAW
iduzel: 29967
idvazba: 38150
---Nová url--- (newurl_...)
domena: 'uapv.vscht.cz'
jazyk: 'cs'
url: 'cs'
iduzel: 29967
path: 8548/15102/15103/15106/15269/18561/29750/29946/29948/29967
CMS: Odkaz na newurlCMS
branch: trunk
Obnovit | RAW

 Rezidua pesticidů v citrusových plodech

Autor: Bc. Michaela Sihlovcová
Ročník: M1
Ústav: Ústav analýzy potravin a výživy
Školitel:

Ing. Marie Suchanová, Ph.D., Ing. Jana Ondřejková

 

Citrusové plody se díky svému nutričnímu složení staly součástí běžné výživy lidí po celém světě. Z důvodu ochrany před nejrůznějšími škůdci, prodloužení skladovatelnosti a zvýšení výnosů se v průběhu jejich pěstování i distribuce používají pesticidní přípravky. Používání pesticidů však také přináší riziko výskytu jejich reziduí v plodech. Cílem této studie bylo zjistit rovnoměrnost kontaminace plodů citronů rezidui pesticidů a to jak v rámci jednotlivých plodů, tak v rámci jedné šarže. Testována byla také distribuce reziduí pesticidů mezi kůrou adužinou a možnost eliminace reziduí pesticidů pomocí oplachu vodou nebo čištěním kartáčkem. Obsahy reziduí pesticidů byly sledovány i ve výluzích citronů do vody a bílého rumu. Jako extrakční metoda pro izolaci reziduí pesticidů byla použita metoda QuEChERS. Separace, identifikace a kvantifikace analytů byla provedena pomocí kapalinové chromatografie s hmotnostně spektrometrickou detekcí. Použitá metoda byla verifikována pro 25 vybraných analytů. Bylo zjištěno značně nerovnoměrné rozdělení obsahu reziduí pesticidů v rámci šarže citronů. V rámci jednotlivých plodů byl obsah reziduí téměř shodný. Z výsledků je patrné, že rezidua se nacházejí převážně v kůře plodů. Oplachové metody neprokázaly významný pozitivní vliv mytí plodů na odstranění reziduí z citronů.

Aktualizováno: 13.11.2016 23:39, Autor: Martina Vlčková

VŠCHT Praha
Fakulta potravinářské a biochemické technologie
Ústav analýzy potravin a výživy
Technická 3, 166 28 Praha 6
Tel.: 220 44 3180
E-mail: martina.vlckova@vscht.cz
zobrazit plnou verzi