Počkejte prosím chvíli...
Nepřihlášený uživatel
Nacházíte se: VŠCHT PrahaFPBTÚAPV → Sekce B - Alena Orosová
iduzel: 29962
idvazba: 38145
šablona: stranka
čas: 27.1.2023 22:13:11
verze: 5254
uzivatel:
remoteAPIs:
branch: trunk
Server: 147.33.89.150
Obnovit | RAW
iduzel: 29962
idvazba: 38145
---Nová url--- (newurl_...)
domena: 'uapv.vscht.cz'
jazyk: 'cs'
url: 'cs'
iduzel: 29962
path: 8548/15102/15103/15106/15269/18561/29750/29946/29948/29962
CMS: Odkaz na newurlCMS
branch: trunk
Obnovit | RAW

Vliv poškození brambor na hladiny glykoalkaloidů a kalysteginů

Autor: Bc. Alena Orosová
Ročník: M2
Ústav: Ústav analýzy potravin a výživy
Školitel:

doc. Dr. Ing. Věra Schulzová, Ing. Veronika Krtková

 

Lilek brambor (Solanum tuberosum) představuje jednu z nejvýznamnějších plodin, která je určená k lidské výživě. Hlízy brambor obsahují řadu biologicky aktivních látek s pozitivními, ale i negativními účinky (toxické sekundární metabolity), které mohou představovat případné riziko v bezpečnosti potravin. Vznik těchto látek v hlízách brambor může být ovlivněn několika faktory: klimatickými podmínkami, lokalitou pěstování či stresem rostliny během pěstování a skladování.

Pomocí vysokoúčinné kapalinové chromatografie ve spojení s vysokorozlišovací hmotnostní spektrometrií (HPLC‒HRMS) byly sledovány změny obsahu toxických sekundárních metabolitů (glykoalkaloidy a kalysteginy) v devíti švédských odrůdách brambor ze sklizně roku 2014 a 2015. Hlízy brambor byly podrobeny mechanickému posklizňovému poranění a exponovány světlu bezprostředně po sklizni a také po šesti měsících skladování. Ze získaných výsledků bylo zjištěno, že obsah glykoalkaloidů na rozdíl od kalysteginů je závislý jak na odrůdě, délce skladování, tak i na poškození hlíz brambor.

Aktualizováno: 13.11.2016 23:23, Autor: Martina Vlčková

VŠCHT Praha
Fakulta potravinářské a biochemické technologie
Ústav analýzy potravin a výživy
Technická 3, 166 28 Praha 6
Tel.: 220 44 3180
E-mail: martina.vlckova@vscht.cz
zobrazit plnou verzi