Počkejte prosím chvíli...
Nepřihlášený uživatel
Nacházíte se: VŠCHT PrahaFPBTÚAPV → Sekce A - Bc. Veronika Zíbarová
iduzel: 29959
idvazba: 38142
šablona: stranka
čas: 27.1.2023 21:27:56
verze: 5254
uzivatel:
remoteAPIs:
branch: trunk
Server: 147.33.89.150
Obnovit | RAW
iduzel: 29959
idvazba: 38142
---Nová url--- (newurl_...)
domena: 'uapv.vscht.cz'
jazyk: 'cs'
url: 'cs'
iduzel: 29959
path: 8548/15102/15103/15106/15269/18561/29750/29946/29947/29959
CMS: Odkaz na newurlCMS
branch: trunk
Obnovit | RAW

Stanovení fosforu ve vzorcích potravin a stravy metodou ICP‒MS

Autor: Bc. Veronika Zíbarová
Ročník: M2
Ústav: Ústav analýzy potravin a výživy
Školitel:

prof. Dr. Ing. Richard Koplík

 

 

Spektrofotometrické stanovení fosforu v potravinách je velmi časově náročné, protože postup zahrnuje rozklad směsí minerálních kyselin za atmosférického tlaku. Tento přístup lze nahradit rychlejšími postupy s použitím mikrovlnného tlakového rozkladu a spektro-metrického měření optickou nebo hmotnostní spektrometrií s indukčně vázaným plazmatem (ICP‒OES nebo ICP‒MS). V této práci byla použita metoda ICP‒MS, založená na detekci iontů 31P+ vznikajících atomizací a ionizací aerosolu vzorku v plazmovém zdroji. Stanovení je ovlivněno spektrálními interferencemi polyatomických iontů 15N16O+ a 12C1H316O+, které pocházejí z použité HNO3 a ze zbytkových organických látek v rozloženém vzorku. Rušivé vlivy byly minimalizovány měřením v módu KED (kinetic energy discrimination) kolizní cely hmotnostního spektrometru. Za optimalizovaných podmínek byl snížen příspěvek uhlíkové matrice na hodnotu zdánlivé koncentrace fosforu 0,004 μg/ml, která je zanedbatelná ve srovnání s koncentracemi fosforu v roztocích po rozkladu vzorků potravin (jednotky μg/ml). Výsledky stanovení fosforu v různých matricích (zelí, mléko, špenát) byly ověřeny analýzou CRM. Správnost byla prokázána také porovnáním výsledků analýzy vzorků pokrmů s výsledky stanovení referenční metodou (kyselinový rozklad a spektrofotometrie).

Aktualizováno: 13.11.2016 22:50, Autor: Martina Vlčková

VŠCHT Praha
Fakulta potravinářské a biochemické technologie
Ústav analýzy potravin a výživy
Technická 3, 166 28 Praha 6
Tel.: 220 44 3180
E-mail: martina.vlckova@vscht.cz
zobrazit plnou verzi