Počkejte prosím chvíli...
Nepřihlášený uživatel
Nacházíte se: VŠCHT PrahaFPBTÚAPV → Sekce A - Bc. Anna Vincíková
iduzel: 29956
idvazba: 38139
šablona: stranka
čas: 27.1.2023 21:54:22
verze: 5254
uzivatel:
remoteAPIs:
branch: trunk
Server: 147.33.89.153
Obnovit | RAW
iduzel: 29956
idvazba: 38139
---Nová url--- (newurl_...)
domena: 'uapv.vscht.cz'
jazyk: 'cs'
url: 'cs'
iduzel: 29956
path: 8548/15102/15103/15106/15269/18561/29750/29946/29947/29956
CMS: Odkaz na newurlCMS
branch: trunk
Obnovit | RAW

Nové chlorované a bromované retardéry hoření v krevním séru a mateřském mléku

Autor: Bc. Anna Vincíková
Ročník: M2
Ústav: Ústav analýzy potravin a výživy
Školitel:

doc. Ing. Jana Pulkrabová, PhD., Ing. Andrea Švarcová

 

V dnešní době roste zájem o monitorování nových chlorovaných a bromovaných retardérů hoření (NFR), které nahrazují dříve používané bromované retardéry hoření (např. polybromované difenylethery). Tato práce byla zaměřena na zavedení 10 NFR do již vyvinutých a používaných metod pro stanovení 22 bromovaných retardérů hoření (BFR) v krevním séru a mateřském mléku. Nejprve byla provedena optimalizace instrumentální koncovky pro detekci NFR  s využitím GC-MS(/MS) porovnáním negativní chemické ionizace (NCI) a elektronové ionizace (EI). Technika GC-MS/MS v kombinaci s NCI byla asi desetkrát citlivější (LOQ od 0,01 do 0,04 ng/ml) než s EI (LOQ od 0,04 do 0,22 ng/ml). Verifikace obou analytických postupů pro stanovení NFR v mateřském mléku a krevním séru byla provedena v 5 opakováních na hladinách 5 ng/g tuku krevního séra a 10 ng/g tuku mléka. Analytická metoda pro krevní sérum, opakovaná extrakce směsí rozpouštědel hexan:diethyleter (9:1, v/v), byla úspěšně validována pro 5 analytů s výtěžnostmi v rozmezí od 74 až 98 % s opakovatelností do 11 % a LOQ 0,05 – 0,5 ng/g tuku. Analytická metoda pro mateřské mléko, extrakce ethylacetátem, byla úspěšně validována pro 7 analytů s výtěžnostmi v rozmezí od 63 do 112 % s opakovatelností do 15 % a LOQ 0,01 – 0,07 ng/g tuku.

Aktualizováno: 13.11.2016 22:39, Autor: Martina Vlčková

VŠCHT Praha
Fakulta potravinářské a biochemické technologie
Ústav analýzy potravin a výživy
Technická 3, 166 28 Praha 6
Tel.: 220 44 3180
E-mail: martina.vlckova@vscht.cz
zobrazit plnou verzi