Počkejte prosím chvíli...
Nepřihlášený uživatel
Nacházíte se: VŠCHT PrahaFPBTÚAPV → Sekce E - Marek Havlíček
iduzel: 30004
idvazba: 38189
šablona: stranka
čas: 31.3.2023 12:29:10
verze: 5263
uzivatel:
remoteAPIs:
branch: trunk
Server: 147.33.89.150
Obnovit | RAW
iduzel: 30004
idvazba: 38189
---Nová url--- (newurl_...)
domena: 'uapv.vscht.cz'
jazyk: 'cs'
url: 'cs'
iduzel: 30004
path: 8548/15102/15103/15106/15269/18561/29750/29946/29951/30004
CMS: Odkaz na newurlCMS
branch: trunk
Obnovit | RAW

Analýza krevní plasmy pacientů na totální parenterální výživě pomocí moderní instrumentace SFC‒HRMSE

Autor: Bc. Marek Havlíček
Ročník: M2
Ústav: Ústav analýzy potravin a výživy
Školitel:

prof. Ing. Jana Hajšlová, CSc.; Ing. Vít Kosek

 

Krevní plasma je jednou z biotických matric, ve které se odráží stav organismu. Její významnou složkou jsou obsažené lipidy a jejich soubor, lipidom, může vypovídat o patologických stavech organismu a složky lipidomu tak mohou sloužit jako biomarkery. Z chemického hlediska lipidom obsahuje různorodé skupiny látek s odlišnými vlastnostmi jako glycerolipidy, glycerofosfolipidy, steroly, volné mastné kyseliny a další.

Cílem této práce bylo optimalizovat metodu pro necílovou analýzu, tzv. fingerprinting, lipidů v krevní plasmě. K tomuto účelu byla použita superkritická fluidní chromatografie ve spojení s vysokorozlišovací tandemovou hmotnostní spektrometrií. Mezi optimalizované podmínky byl zahrnut výběr kolony, extrakčního činidla a složení modifikátoru mobilní fáze. Metoda byla aplikována na soubor vzorků krevní plasmy pacientů na totální parenterální výživě, který byl porovnán s kontrolními vzorky. Pomocí multivariační statistické analýzy bylo metodami PCA a OPLS-DA dosaženo rozdělení jednotlivých vzorků do skupin, na jehož základě byly vybrány látky vhodné pro další výzkum.

Výzkum byl realizován ve spolupráci s institutem klinické a experimentální medicíny v rámci projektu NV15-28745A Nutriční terapie nemocí jater různé etiologie: vliv n-3 mastných kyselin.

Aktualizováno: 17.11.2016 23:40, Autor: Martina Vlčková

VŠCHT Praha
Fakulta potravinářské a biochemické technologie
Ústav analýzy potravin a výživy
Technická 3, 166 28 Praha 6
Tel.: 220 44 3180
E-mail: martina.vlckova@vscht.cz
zobrazit plnou verzi