Počkejte prosím chvíli...
Nepřihlášený uživatel
Nacházíte se: VŠCHT PrahaFPBTÚAPV → Studium → Magisterské studium → Magisterské studium
iduzel: 21208
idvazba: 26296
šablona: stranka
čas: 23.2.2018 03:01:52
verze: 4219
uzivatel:
remoteAPIs: https://cis-web-test.vscht.cz/redirect/context/
branch: trunk
Obnovit | RAW

Magisterské studium

Forenzní biologická analýza

Forenzní biologická analýza

Navazující magisterský obor, Fakulta potravinářské a biochemické technologie

Charakteristika

Magisterský studijní obor Forenzní biologická analýza navazuj na bakalářské studijní obory forenzních věd. Prohlubování znalostí zejména v biologických a analytických vědních disciplínách je plánováno s ohledem na předpokládané uplatnění absolventů ve forenzních laboratořích. Na specializované biochemické, molekulárně biologické, genetické a toxikologické přednášky navazují předměty zaměřené na pokročilé analytické metody v těchto disciplínách včetně technik instrumentální analýzy. Pro získání praktických dovedností jsou do studijního programu zařazeny rozsáhlé bloky specializovaných laboratorních cvičení. Forenzní vědy vyžadují rovněž schopnost profesionálního zpracování a interpretace analytických dat (NMR spektra, hmotnostní spektra, ap.). Za tímto účelem získají posluchači rozsáhlé znalosti v oblastech statistické analýzy dat a budou schopni orientovat se v chemických, genetických a dalších databázích. Předměty vysvětlující principy znalecké činnosti a postupy zajišťování kriminalistických stop umožní bezproblémovou spolupráci absolventů s orgány trestního řízení. Součástí studia je individuální práce studentů na analyticky zaměřených výzkumných projektech Fakulty a jejích partnerských organizací. Studijní program oboru je koncipován tak, že volbou povinně volitelných předmětů a doporučených předmětů se může student profilovat kromě hlavního směru, zaměřeného na analýzu tkání a dalších biologických vzorků, také do oblasti analýzy potravinářských surovin a produktů.

→ více
Kvalita a bezpečnost potravin

Kvalita a bezpečnost potravin

Navazující magisterský obor, Fakulta potravinářské a biochemické technologie

Charakteristika

Studijní obor nabízí získání komplexních, interdisciplinárních znalostí v různých, z hlediska zajištění rozvoje veřejného i soukromého sektoru, strategických disciplín. Značná pozornost je věnována hygienicko-toxikologické jakosti potravin a vlivu složení diety na zdraví konzumentů. Významné v tomto kontextu je zajištění výuky odborníky v oblasti příslušných medicinských oborů. Studenti si na teoretické i praktické úrovni osvojí moderní metody chemické, fyzikálně-chemické, biochemické, mikrobiologické a senzorické analýzy potravin, zapojí se i do studií zabývajících se environmentální a forenzní problematikou, seznámí se i se strategií odhalování falšování potravin a doplňků stravy pomocí moderních postupů využívajících strategii ´omics´. Pro realizaci laboratorních experimentů je k dispozici špičková instrumentace, v řadě případů se studenti Ústavu analýzy potravin a výživy ve spolupráci se světovými firmami podílí na vývoji nových aplikací, včetně těch, které jsou vyvolány krizovými situacemi. Diplomové práce, kterými je studium oboru zakončeno, řeší aktuální problémy v daném oboru, jsou součástí tuzemských i mezinárodních projektů.

→ více
Aktualizováno: 5.10.2015 15:35, Autor: Lenka Matějová

VŠCHT Praha
Fakulta potravinářské a biochemické technologie
Ústav analýzy potravin a výživy
Technická 3, 166 28 Praha 6
Tel.: 220 44 3180
Fax: 220 44 3180
E-mail: martina.vlckova@vscht.cz
zobrazit plnou verzi