Počkejte prosím chvíli...
Nepřihlášený uživatel
iduzel: 30011
idvazba: 38199
šablona: api_html
čas: 3.2.2023 20:41:19
verze: 5254
uzivatel:
remoteAPIs: https://cis-web-test.vscht.cz/studijni-system/
branch: trunk
Server: 147.33.89.153
Obnovit | RAW
iduzel: 30011
idvazba: 38199
---Nová url--- (newurl_...)
domena: 'uapv.vscht.cz'
jazyk: 'cs'
url: 'cs'
iduzel: 30011
path: 1/4111/959/8547/4161/1398/8548/4168/4169/8547/4156/1394/8548/39341/39376/8548/48364/48365/8548/43892/43893/8548/39341/39375/8548/38914/38915/8548/29628/29629/8548/43413/8548/28158/28159/8548/24136/24137/8548/28861/28894/8548/25669/25670/8548/20508/20509/8548/22498/22499/8548/4162/1338/8548/15102/15103/8548/10022/10023/8548/4163/1558/8548/4164/945/8548/4165/1404/8548/4168/1410/8548/5338/5339/8548/6214/6522/8548/6996/6998/8548/7925/7928/8548/7925/7928/7937/8548/7924/7930/8548/7924/7930/7941/8548/7922/7926/8548/4167/1406/8548/11349/11351/1/12984/12985/8548/42398/42399/8547/11265/11271/8547/4154/1408/8547/4160/1399/8547/4156/1393/1/4111/942/8547/4161/1397/8547/4159/1395/1/1401/13358/519/30011
CMS: Odkaz na newurlCMS
branch: trunk
Obnovit | RAW
Data pro 2017/2018
Chemie a analýza potravin
Přehled oborů

Chemie a analýza potravin

Doktorský obor, Fakulta potravinářské a biochemické technologie

Charakteristika

Cílem je výchova specialistů a vědeckých pracovníků se znalostmi, které vycházejí ze současných teoretických poznatků vědy, výzkumu a vývoje a nejmodernějších aplikací analytické instrumentace se zaměřením na samostatnou tvůrčí činnost a vědecké bádání v oblasti výzkumu, vývoje a v praxi. Obor zajišťuje hluboké teoretické znalosti z oblasti chemie potravin a výživy, související s chemickým složením a reakcemi, ke kterým dochází při výrobě, skladování, kulinárním a technologickém zpracování potravin. Současně zajišťuje hluboké znalosti z oblasti analýzy potravin, které umožňují hodnocení výživové, senzorické a hygienicko-toxikologické kvality potravin.Absolvent je profilován pro uplatnění zejména v oblastech chemie potravin, analýzy potravin, výživy a ochrany životního prostředí. Je všestranně připraven na řízení a provoz specializovaných analytických laboratoří všech typů institucí a podniků a na vedoucí funkce v kontrolních, vývojových a výzkumných pracovištích potravinářského průmyslu, zemědělství, vnitřního a zahraničního obchodu, státní správy a příslušných pracovišť zemědělské, farmaceutické a veterinární sféry. Absolventi jsou rovněž profilováni k uplatnění v řídících funkcích v oblasti výživy obyvatelstva, jako poradci potravinářských firem, obchodních institucí a státních orgánů.

Uplatnění

Detaily

Jazyk výuky Český
Doba studia 4 roky
Forma studia prezenční + kombinovaná
Místo studia Praha
Kapacita 20 studentů
Studijní program Chemie a technologie potravin (čtyřleté) (kód P2906)
Kód oboru 2901V004
Bližší informace na ústavech Ústav analýzy potravin a výživy
 
 

VŠCHT Praha
Fakulta potravinářské a biochemické technologie
Ústav analýzy potravin a výživy
Technická 3, 166 28 Praha 6
Tel.: 220 44 3180
E-mail: martina.vlckova@vscht.cz
zobrazit plnou verzi