Počkejte prosím chvíli...
Nepřihlášený uživatel
iduzel: 30011
idvazba: 38199
šablona: api_html
čas: 29.9.2020 12:18:45
verze: 4723
uzivatel:
remoteAPIs: https://cis-web-test.vscht.cz/studijni-system/
branch: trunk
Obnovit | RAW
Data pro 2017/2018
Chemie a analýza potravin
Přehled oborů

Chemie a analýza potravin

Doktorský obor, Fakulta potravinářské a biochemické technologie

Charakteristika

Cílem je výchova specialistů a vědeckých pracovníků se znalostmi, které vycházejí ze současných teoretických poznatků vědy, výzkumu a vývoje a nejmodernějších aplikací analytické instrumentace se zaměřením na samostatnou tvůrčí činnost a vědecké bádání v oblasti výzkumu, vývoje a v praxi. Obor zajišťuje hluboké teoretické znalosti z oblasti chemie potravin a výživy, související s chemickým složením a reakcemi, ke kterým dochází při výrobě, skladování, kulinárním a technologickém zpracování potravin. Současně zajišťuje hluboké znalosti z oblasti analýzy potravin, které umožňují hodnocení výživové, senzorické a hygienicko-toxikologické kvality potravin.Absolvent je profilován pro uplatnění zejména v oblastech chemie potravin, analýzy potravin, výživy a ochrany životního prostředí. Je všestranně připraven na řízení a provoz specializovaných analytických laboratoří všech typů institucí a podniků a na vedoucí funkce v kontrolních, vývojových a výzkumných pracovištích potravinářského průmyslu, zemědělství, vnitřního a zahraničního obchodu, státní správy a příslušných pracovišť zemědělské, farmaceutické a veterinární sféry. Absolventi jsou rovněž profilováni k uplatnění v řídících funkcích v oblasti výživy obyvatelstva, jako poradci potravinářských firem, obchodních institucí a státních orgánů.

Uplatnění

Detaily

Jazyk výuky Český
Doba studia 4 roky
Forma studia prezenční + kombinovaná
Místo studia Praha
Kapacita 20 studentů
Studijní program Chemie a technologie potravin (čtyřleté) (kód P2906)
Kód oboru 2901V004
Bližší informace na ústavech Ústav analýzy potravin a výživy
 
 

VŠCHT Praha
Fakulta potravinářské a biochemické technologie
Ústav analýzy potravin a výživy
Technická 3, 166 28 Praha 6
Tel.: 220 44 3180
E-mail: martina.vlckova@vscht.cz
zobrazit plnou verzi