Počkejte prosím chvíli...
Nepřihlášený uživatel
iduzel: 30011
idvazba: 38199
šablona: api_html
čas: 29.9.2020 12:48:07
verze: 4723
uzivatel:
remoteAPIs: https://cis-web-test.vscht.cz/studijni-system/
branch: trunk
Obnovit | RAW
Forenzní analýza

Forenzní analýza

Bakalářský obor, Fakulta potravinářské a biochemické technologie

Charakteristika

Tento studenty preferovaný studijní obor, jediný svého druhu v České i Slovenské republice, poskytuje kvalitní chemický základ, založený na přednáškách a seminářích z oborů chemie, biologie, genetiky, fyziologie člověka a toxikologie. Posluchači se seznámí se základy kriminalistiky včetně legislativních a etických otázek. Profil absolventa tohoto studijního oboru je rozšířen dalšími předměty, jako jsou soudní lékařství, bioterorismus nebo analýza drog.

Uplatnění

Studenti jsou vzděláni i v oblasti informační techniky zaměřené na zpracování dat z analýzy DNA a jejich porovnání s kriminalistickými databázemi. V laboratorních cvičeních si posluchači osvojí též odpovídající praktické dovednosti a návyky. Studenti mohou navíc dle vlastního výběru spolupracovat na výzkumných projektech zaměřených např. na autenticitu potravin, lihovin, analýzu drog, DNA, jedů a patogenních bakterií v potravinách. Nabídka povinně volitelných a doporučených předmětů umožňuje posluchačům profilovat se směrem zaměřeným buď na analýzu anorganických materiálů, nebo biologických vzorků.

Detaily

Jazyk výuky Český
Doba studia 3 roky
Forma studia prezenční
Místo studia Praha
Kapacita 100 studentů
Studijní program Forenzní analýza (kód B2841)
Kód oboru 2802R012
Bližší informace na ústavech Ústav analýzy potravin a výživy
Ústav biochemie a mikrobiologie
Ústav chemie přírodních látek
Výběr ze závěrečných prací z poslední doby
Studijní plán Tisk plánu
 
 

VŠCHT Praha
Fakulta potravinářské a biochemické technologie
Ústav analýzy potravin a výživy
Technická 3, 166 28 Praha 6
Tel.: 220 44 3180
E-mail: martina.vlckova@vscht.cz
zobrazit plnou verzi