Počkejte prosím chvíli...
Nepřihlášený uživatel
iduzel: 30011
idvazba: 38199
šablona: api_html
čas: 29.9.2020 11:38:51
verze: 4723
uzivatel:
remoteAPIs: https://cis-web-test.vscht.cz/studijni-system/
branch: trunk
Obnovit | RAW
Chemie a analýza potravin

Chemie a analýza potravin

Bakalářský obor, Fakulta potravinářské a biochemické technologie

Charakteristika

Znalosti, které získáte, pokud se rozhodnete pro studijní obor Chemie a analýza potravin, mají široké spektrum využití, promítají se prakticky do všech oborů, jejichž výuku Fakulta potravinářské a biochemické technologie VŠCHT zajišťuje. V rámci studia se seznámíte se nejen se složením potravin a přírodních surovin, ale získáte i zajímavé poznatky o doplňcích stravy, fytofarmakách apod. Z pohledu odborné kompetence je důležité pochopení dynamiky změn, ke kterým dochází při kulinárním a technologickém zpracování výchozích surovin či při skladování finálních produktů účinkem fyzikálně chemických či biochemických faktorů. Právě tyto procesy, tedy vzájemné interakce přirozených složek obsažených ve vstupním materiálu, zásadně ovlivňují nejen nutriční hodnotu potravin, ale i jejich chuť, vůni, barvu či texturu. Dalším důležitým pilířem oboru je znalost moderních analytických metod, které se využívají k hodnocení zastoupení nutričně významných složek potravin, odhalování falšování či posuzování chemické bezpečnosti. Pro sledování rizikových složek, ať již přírodních toxinů, chemických reziduí či environmentálních kontaminantů, stejně jako pro forenzní šetření, se využívají špičkové instrumentální techniky, nálezy se vyhodnocují ve vztahu k aktuálním právním předpisům, jako jsou např. hodnoty maximálních limitů škodlivin. Velká pozornost je též věnována i biologicky aktivním látkám s pozitivními efekty na lidské zdraví, vedle jejich izolace z přírodních zdrojů a strukturní charakterizace, se mohou studenti seznámit i s postupy jejich cílená modifikace za účelem využití v medicíně, biologickém výzkumu, nebo v potravinářství.

Uplatnění

Absolventi naleznou uplatnění v širokém spektru oborů, ať již na úrovni výzkumných či kontrolních laboratoří, případně ve sféře managementu, např. v oblasti kvality a bezpečnosti potravin a přírodních produktů. Vedle firem a podniků s aktivitami v oblasti potravinářských (bio)technologií, mohou absolventi využít své znalosti i v rámci pracovišť spadajících do oblasti medicíny či farmacie. Většina absolventů nicméně pokračuje v navazujícím magisterském studiu na VŠCHT.

Detaily

Jazyk výuky Český
Doba studia 3 roky
Forma studia prezenční + kombinovaná
Místo studia Praha
Kapacita 80 studentů
Studijní program Potravinářská a biochemická technologie (kód B2902)
Kód oboru 2901R004
Navazující studium v oborech Kvalita a bezpečnost potravin
Bližší informace na ústavech Ústav analýzy potravin a výživy
Ústav chemie přírodních látek
Výběr ze závěrečných prací z poslední doby
Studijní plán Tisk plánu
 
 

VŠCHT Praha
Fakulta potravinářské a biochemické technologie
Ústav analýzy potravin a výživy
Technická 3, 166 28 Praha 6
Tel.: 220 44 3180
E-mail: martina.vlckova@vscht.cz
zobrazit plnou verzi