Počkejte prosím chvíli...
Nepřihlášený uživatel
Nacházíte se: VŠCHT PrahaFPBTÚAPV → Metrologická a zkušební laboratoř → O Metrologické a zkušební laboratoři
iduzel: 5651
idvazba: 6389
šablona: stranka_galerie_velka
čas: 3.6.2020 16:49:41
verze: 4671
uzivatel:
remoteAPIs:
branch: trunk
Obnovit | RAW

O Metrologické a zkušební laboratoři

Kdo jsme:

 • Metrologická a zkušební laboratoř VŠCHT Praha (MZL) je celoškolským vědecko-výzkumným pracovištěm, účelově zřízeným v prostorách Ústavu analýzy potravin a výživy na Fakultě potravinářské a biochemické technologie. Organizačně spadá přímo pod prorektora pro vědu a výzkum.
 • zkušební laboratoř akreditovaná Českým institutem pro akreditaci pod číslem 1316.2 pro chemické analýzy v oblasti vymezené Osvědčením o akreditaci a podrobněji pak jeho přílohou,
 • Pracoviště je laboratoří, která je dle nařízení EP a Rady (ES) 2004/882 (čl. 12) a  nařízení EP a Rady (ES) 2017/625 pověřena vykonávat pro Státní zemědělskou a potravinářskou inspekci analýzy pro účely úřední kontroly potravin.

Laboratoř provádí mimo jiné testování zemědělských plodin a produktů vyžadované pro certifikaci Global GAP, případně  pro orgány  inspekce a certifikace biopotravin a bioproduktů, integrované systémy pěstování ovoce a zeleniny nebo například i pro doložení kvality  a bezpečnosti potravin při udělování značky KLASA aj. 

Vedoucí laboratoře je prof. Ing. Jana Hajšlová, CSc. Vedoucí Ústavu analýzy potravin a výživy VŠCHT Praha. Přednáší analýzu potravin a přírodních látek a forenzní analýzu a  je řešitelkou řady evropských i národních výzkumných projektů zaměřených na vývoj nových metod pro hodnocení kvality, bezpečnosti  a nutriční hodnoty potravin.

Manažerem kvality je prof. Ing. Vladimír Kocourek, CSc., specializuje se na kontaminaci prostředí a potravních řetězců a na analýzu kontaminantů a reziduí pesticidů. V pedagogické činnosti se zaměřuje se na systémy managementu kvality v laboratorní a výrobní praxi, na potravinářskou legislativu a hodnocení shody.

Metrologem laboratoře je doc. Dr. Ing. Věra Schulzová, která se též zaměřuje na analýzu biologicky aktivních přírodních látek a nutraceutika.

Odborné zaměření ostatních specialistů zkušební laboratoře je uvedeno na stránkách Ústavu analýzy potravin a výživy VŠCHT Praha.

Co provádíme

 • rozbory potravin včetně nápojů a doplňků stravy, potravinářských a farmaceutických surovin a produktů, krmiv, chemických přípravků, biologických materiálů humánních, rostlinných i živočišných, složek životního prostředí a forenzních vzorků včetně návykových látek,
 • interpretaci výsledků zkoušek, poskytování konzultací a expertíz v oblasti analytické chemie, metrologie a managementu kvality ve zkušebních a kalibračních laboratořích,
 • vzdělávání a výcvik pracovníků ve shora uvedených oblastech,
 • výzkum v oblasti analytické chemie potravin a životního prostředí,
 • rozvoj primárních analytických metod měření (hmotnostní spektrometrie) a validaci postupů v oblasti analýz  organických látek, včetně odhadu nejistoty měření,
 • ověřování referenčních materiálů (RM) pomocí primárních metod měření,
 • organizaci mezilaboratorních studií,
 • forenzní analýzu na vyžádání, včetně identifikace a rozpoznávání původu omamných a psychotropních látek. 

 

Přístrojové vybavení

Aktualizováno: 15.10.2019 13:40, Autor: Vladimír Kocourek

VŠCHT Praha
Fakulta potravinářské a biochemické technologie
Ústav analýzy potravin a výživy
Technická 3, 166 28 Praha 6
Tel.: 220 44 3180
E-mail: martina.vlckova@vscht.cz
zobrazit plnou verzi